Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Pether Nordin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Civilekonom som förmår att se vikten av att ta vetenskapens utsagor om klimat, miljö och biologisk mångfald på allvar - allt för våra barnbarns skull

Presentera dig själv

Far, farfar och gift man med erfarenhet från näringsliv och idéburen sektor. Tar saker och ting på allvar - går in för det jag gör och vill se resultat.

Vad har du för yrke?

Deltidspensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Isabella Lövin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

MP + S + V + C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Pether Nordin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Extra viktig Det kan aldrig vara ok att tjäna pengar på skattefinansierad utbildning. Barns kunskaper måste vara i fokus och ha prioritet - inte utdelning till aktieägare. Uppkommer överskott i privata skolor, ska det gå tillbaka till verksamheten - inte till ägare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Kärnkraft är dyrt, kärnkraft tar lång tid att bygga. Det finns andra alternativ som är billigare och som är snabbare tillgängliga.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Mycket tveksamt ... att ha vissa zoner där visitationer kan ske riskerar att sedimentera bilden av utanförskap också hos de skötsamma samt att polarisera relationen mellan potentiella visiterade, dvs alla som bor där, och polisen och övriga samhället. Mycket tveksamt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: RUT bidrar till tjänstesektorn - RUT är rengöring, underhåll och tvätt ... bra saker för en mer hållbar livsstil.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Extra viktig Världens rikaste land måste ha råd att stödja dem på flykt undan krig och nöd, stödja kvinnors rättigheter etc. Det är en anständighetsfråga - en jord - en mänsklighet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Alla sparar ... då är det rimligt att också den verksamheten sparar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Extra viktig Naturligtvis inte. istället bör andra transportsätt och drivmedel som innebär mindre CO2-utsläpp premieras.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Att rakt av höja skatten på fastigheter är nog inte bra - bättre är att ha någon form av progressiv skatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Kultur ska vara tillgängligt för alla. Att förlita sig på kommersiella aktörer kommer att innebära en avsmalning av utbudet. De kommersiella aktörerna har idag ett tillräckligt utrymme.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Vindkraft är ett relativt billigt och snabbt åstadkommer energislag. Det ligger i allas intresse av att ha tillgång till billig och åtkomlig el.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Att tvingas be om hjälp för att få mat eller kläder till sig själv eller sina barn kan aldrig vara förbjudet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Respekt för dem som inte definierar sig som man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Ja - inom vissa ramar. Barn har rätt till båda föräldrar, jämställdhet mellan könen behöver uppmuntras.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Vinstdriven vård är i sig problematisk. Vård ska vara tillgänglig för alla. Affärsmodellen för nätläkare innebär att många "små-skador" blir alltför lättillgängliga - vilket med nuvarande ersättningsmodell resulterar i att oproportionerligt stora resurser tas från det som skulle gått till den offentliga vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Inte med automatik. Bra förslag som ger trygghet för den enskilde, men att säga så med automatik är tveksamt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Tveksamt med kärnvapenparaply, tveksamt med autokrater som Turkiets Erdogan, USAs fd Trump (vem kommer härnäst), tveksamt med Le Pen (som kan komma härnäst) ...

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Alla kan drabbas och få vill bli arbetslösa eller sjuka ...

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Alla ska ha rätt att röra sig fritt i skog och natur. Att avskaffa strandskydd innebär också att djurlivet får det svårare.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Naturligtvis - vem ska annars betala??

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Public service är en av livsnerverna i en fungerande demokrati.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Extra viktig Fler och fler länder går åt det hållet - vi kan inte hamna på efterkälken. CO2-nivån MÅSTE börja plana ut NU.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Återkoppling betr studiernas resultat kan ske på flera sätt. Betyg är viktiga vid urval.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Hela Sverige ska leva!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: "Minst" fängelse ... vad är mest?

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Riskerar höjda hyror och än mer segregerade boenden - när vi behöver motsatsen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Mer tåg behövs. Och mer underhåll. investeringarna i höghastighetståg får inte tränga undan erforderligt underhåll och ökad kapacitet också i ett kortare perspektiv.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Tveksamt ... närhet är viktigt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Få är hemma "bara-för-att" ... problemet med karensdag blir för lågavlönade som inte har råd att vara sjuka ...

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Det måste vara svårt att säga upp människor från jobb. Redan idag är det relativt lätt att säga upp folk.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pether Nordin: Naturligtvis inte! Gruvor går inte att återställa - därför måste det bli rätt och därför måste det vara ett antal prövningar som måste göras.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pether Nordin: Idag är det för svårt. Ingen vill släppa in någon av något skäl. Fler människor kommer i framtiden att behöva skydd från krig och svält och klimatförändringar. Vi måste göra vår del i detta - såväl här som på plats (jfr bl a fråga 5 ovan)

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pether Nordin: "Utan brottsmisstanke" innebär ju vem som helst av vilket skäl som helst ... det är inte rimligt. Någon form av anknytning till brottslig miljö eller situation måste föreligga (jfr fråga 3 ovan).

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pether Nordin: Skatten behöver öka pga större försvar (som fler vill ha), fler och bättre avlönade poliser (som fler vill ha), en bättre sjukvård (som fler vill ha efter pandemin), skola (som fler vill ha) ... allt detta är omöjligt om inte skatten höjs. Då är det rimligt att vi som är högavlönade betalar mer ... endera i inkomstskatt, eller förmögenhetsskatt, eller fastighetsskatt eller ...

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pether Nordin: Extra viktig Skog och sjöar är de yttersta förutsättningarna för livet. De är därmed ett allmänintresse - ett stort sådant. Då måste också det allmänna ha mycket att säga till om. Däribland skydd. Dessutom är det ju så att staten är stor skogsägare genom Sveaskog. Svenska kyrkan är också stor skogsägare. Detta skydd borde vara möjligt att åstadkomma.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Pether Nordins val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning