Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Torbjörn Ebérus

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror på människors förmåga att vilja skapa sin framtid och göra rätt för sig. Min drivkraft är att få till ett samhälle som är till för alla, där alla hjälper till att bidra till landets utveckling. Skapa ett samhälle som baseras på ett mindre bidragsberoende och där det går att leva på den lön som tjänas. samt att staten skall nogsamt förvalta inkomna skatteintäkter.

Presentera dig själv

Nybliven pensionär med familj som arbetat och betalat skatt hel mitt yrkesverksamma liv.

Vad har du för yrke?

Pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Gösta Bohman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag tror på den demokratiska kraften som ett riksdagsval utgör och hoppas att det blir en höger och mitten allians

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Torbjörn Ebérus

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

OBS
Torbjörn Ebérus har hoppat över denna fråga

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Torbjörn Ebérus: Extra viktig V kommer att behöva avsevärt mer elkraft framöver och vi måste nyttja alla tänkbara energislag. Kärnkraft ger en långsiktig god elförsörjning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Torbjörn Ebérus har hoppat över denna fråga