Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lina Eriksson (fotograf null)

Lina Eriksson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Min utgångspunkt är att alla har olika förutsättningar, men ska ha samma möjligheter att bli sitt bästa jag. Individen måste ta stort ansvar för både sig själv, och sin omgivning. Samhället ska finnas där som stöd när det behövs. Frihet under ansvar, så vill jag forma Sverige.

Presentera dig själv

Jag är en lösningsfokuserad och driven person. Har länge varit politiskt aktiv på min fritid, sedan 2 år på heltid som regionråd. Har just nu särskilt fokus på hälso- och sjukvårdsfrågor, brinner extra mycket för att skapa möjligheter för den som annars "faller mellan stolarna" när samhället blir för stelbent. Jag bor i Kungsör i Västmanland, gillar friluftsliv och trädgårdsarbete.

Vad har du för yrke?

Regionråd. Utbildad ekonom. Tidigare maskinoperatör och kvalitetsledare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Marit Paulsen, Barbro Westerholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ska ha ett styre som ger liberal politik så stort genomslag som möjligt. Liberalerna vill helst se en borgerlig regering efter valet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Lina Eriksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Eleverrnas förutsättningar och kunskapsresultat ska prioriteras. Vinstutdelning ska inte ske på bekostnad av det.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Det behövs energiproduktion som går att planera. Kärnkraft är stabil och leveranssäker.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Tryggheten i utsatta områden är viktig. Det krävs tidiga insatser och hög polisnärvaro. Förbud för dömda gängkriminella att vistas där deras gäng finns är också exempel på åtgärd.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: RUT- avdraget gör att fler kommer i jobb!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Priset har stigit väldigt mycket på kort tid. Orimliga nivåer blir hinder för människor och företag. Sänk skatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Extra viktig Liberalerna har varit med och tagit bort fastighetsskatten. Nu finns en mer begränsad fastighetsavgift som är mer förutsägbar. Vill ha tillbaka fastighetsskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Bra att privata aktörer kan vara med och bidra, men det innebär inte att det offentliga stödet ska minskas! Viktigt att det inte blir nedskärningar från det offentliga, utan att det i så fall blir mer pengar totalt till kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Kommunerna ska ha mycket att säga till om. Däremot behöver processen bli tydligare för den som vill bygga vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Förbud löser inte problemet, men barn som tigger ska omhändertas av socialtjänst.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Utred för och nackdelar med ett tredje juridiskt kön. Flera andra länder har redan infört möjlighet att folkbokföra sig med ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Idag är 90 dagar "öronmärkta", det ska inte vara fler än så. Föräldraförsäkringen borde man kunna välja att ha hög ersättning på kort tid, eller lite över en längre tid.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Digital vård behövs, men ersättningssystemet fungerar inte som det ser ut idag!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Politiken på eu-nivå behöver ändras. Det finns många fördelar med permanenta uppehållstillstånd, men hela europa behöver ta ansvar och integrationen måste fungera.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Extra viktig Liberalerna har länge drivit frågan om att Sverige ska gå med i NATO. För säkerhets skull.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Vill hellre se skattesänkningar så att fler kan anställas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Det finns områden där lättnader i strandskyddet vore bra. Det behövs förändringar i strandskyddet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Sverige har redan hög skatt, och att ständigt höja den är ingen långsiktig lösning. För hög skatt bromsar ekonomin om man ser till helheten. Vi behöver i stället fler som har jobb och sysselsättning, och bidrag bara till de mest utsatta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Public service ska ha ett brett uppdrag, vara oberoende och ha hög kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Det är orealistiskt. Industrin hinner inte med en så snabb omställning. Det tar tid att ställa om.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Betyg är bra, men elever ska också få rätt stöd. Alla har inte samma förutsättningar och skolan måste kunna möta, stötta och ge eleverna möjligheter att lyckas. Att ställa krav är bra, varje elev ska mötas av förväntningar, stöd och stimulans utifrån behov.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Fördela skatteinkomster behövs i viss mån, det finns redan ett system, men det är också viktigt att jobba med den regionala utvecklingen och möjligheter att öka skatteinkomster.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Inte på befintliga hyresrätter. Enbart på nyproduktion.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Fokusera i stället på befintlig järnväg. Det behövs stora investeringar på den järnväg vi har idag för att det ska fungera på ett bra sätt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Staten ska ta större ansvar på ett strategiskt plan, för långsiktig kompetensförsörjning. Staten behöver också ha ett större ansvar för beredskap.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Eriksson: Fler måste våga anställa, därför är balansen viktig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lina Eriksson: Asylrätten är viktig, det är skyddsskäl som avgör. Får man avslag ska man inte stanna i Sverige. Vi ska ta emot kvotflyktingar och integrationen behöver fungera bättre.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lina Eriksson: Det behöver gå i större utsträckning om personen rör sig i kriminella kretsar.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lina Eriksson: Minskad statlig skatt ger drivkraft till mer arbete vilket leder till en växande ekonomi. Det ska löna sig att arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lina Eriksson: Gamla och sammanhängande skogsområden behöver skyddas!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lina Erikssons val:

 • Integration
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning