Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mats Mellblom (fotograf null)

Mats Mellblom

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om Du röstar på mig ger Du rösten på en person som vill utveckla Sverige på en hållbar riktning utan att slå sönder de etablerade strukturerna.

Presentera dig själv

Jag driver ett företag inom skogsbruket sedan 25 år och driver på fritiden en fårgård. Jag har intresse av hur man utvecklar landsbygden med nya företag och verksamheter.

Vad har du för yrke?

Skogsmästare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Det finns många kloka politiker.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det bästa för Sverige vore ett brett samarbete i mitten.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mats Mellblom

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Om andra aktörer kan bedriva undervisning effektivare kan det vara rimligt att de också får ta ut en del av vinsten. Däremot kan jag tänka mig ett vinsttak.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Det finns inte ekonomi i utbyggnad av kärnkraft. Kärnkraften är inte heller förnyelsebar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Leder till ökat svartarbete.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Vi är ett av världens rikaste länder och biståndet kan öppna för nya kontakter.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Kungahuset betyder mycket för Sveriges anseende utomlands.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Jag vill gärna sänka skatten på bensin och diesel tillverkad av förnyelsebara källor, men det är fel att sänka skatten på mineraloljebaserade drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Vi ska inte ha skatt på ägande.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Extra viktig Många kulturaktörer är dåliga på att ta betalt och tycker att det är fel att ta betalt. Det finns mycket att göra för att kulturaktörer ska bli mer affärsmässiga. Det offentliga stödet till kulturen ska däremot inte minska.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Extra viktig Energiförsörjningen är ett nationellt intresse och för närvarande stoppas utbyggnad av vindkraft i för stor utsträckning.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Mats Mellblom har hoppat över denna fråga

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Människor har samma värde oavsett till vilket kön de identifierar sig.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Det är föräldrarna som bäst vet vad barnen behöver.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Det behövs alternativ till den offentliga sjukvården. Däremot kan den ersättning som nätläkarna får behöva en översyn.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Tillfälliga uppehållstillstånd är inte människovärdigt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Vi samarbetar redan nu i sådan utsträckning med NATO att ett medlemskap konfirmerar den rådande situationen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: A-kassan ska ge en grundtrygghet under en övergångsperiod.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Så som strandskyddet är utformat nu skyddas stränder med mycket små värden för friluftslivet. Det sker på bekostnad av utvecklingen av landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: I första hand ska ökade försvarsanslag finansieras på annat sätt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Mats Mellblom har hoppat över denna fråga

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Vi kommer inte att lösa laddinfrastrukturen redan 2025. Förslaget innebär också att alltför stor del av landsbygdens befolkning inte kommer att ha råd med bil.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Betyg har ingen pedagogisk effekt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: I varje fall om de fattiga kommunerna blivit fattiga på grund av att de har större kostnader för att ge medborgarna likartad service.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Kan det avhålla någon från sexköp är det bra.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Mer marknadsanpassade hyror innebär att hyresmarknaden byggnationen tydligare följer behovet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Viktigt med höghastighetståg som konkurrent mot flyget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Staten har inte möjlighet att få bättre överblick över sjukvården än vad regionerna har.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Bra med en viss självrisk även i sjukförsäkringen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: När det finns saklig grund är det inte svårt att säga upp anställda idag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mellblom: Idag får markägaren alldeles för liten ersättning vid gruvprospektering.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Mellblom: Flertalet människor som söker asyl gör det för att de har behov av det. Däremot har mottagningen av asylsökande havererat.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Mellblom: Går det att komma åt organiserad brottslighet genom avlyssning bör vi ta nackdelarna med minskad integritet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Mellblom: Högre skatt för höginkomsttagare ökar skatteflykt och att höginkomsttagare flyttar utomlands.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Mellblom: Myndigheterna har inte resurser att följa upp större skyddad areal. Virket behövs också till vår industri.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mats Mellbloms val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat