Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peter Friberg (fotograf null)

Peter Friberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att de uppskattar mig som person och vill att ha mig som företrädare.

Presentera dig själv

Jag är person som är nyfiken på livet och som alltid vill förkovra mig för att ta de ansvar som mina olika uppdrag innebär. Gillar att planera och därefter genomföra planerna. Är tillgänglig och svarar på frågor utan dröjsmål.

Vad har du för yrke?

Jag har haft många yrken genom åren, samt företagare. Nybliven pensionär.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Göst Bohman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stabil borgerlig majoritet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Peter Friberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: När man satsar pengar och riskerar att vissa år få underskott bör man få vinstutdelning när det går bra.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Det är tillsammans med vattenkraften stabil energi, vilket krävs för att samhället skall fungera.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Ett av många sätt för att begränsa brottsligheten och lagföra de som bryter mot lagarna.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Internationellt bidrag skall ges där det behövs, men restriktivt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Vårt Kungahuset gör ett bra PR-arbete och håller även viss del av kulturarvet igång.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Fordon behövs för att ta sig till och från arbetet, samt att vi är beroende av transporter inom alla näringar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: En fastighet är något som inte genererar pengar förrän den säljs, därför det inte finnas någon årlig fastighetsskatt alls. Speciellt då skatten baseras på vad andra fastigheter säljs för i området under åren, dvs en skatt på något som inte reellt förrän en försäljning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Extra viktig Staten och Länsstyrelserna ska inte styra detta över huvudet på som bor/styr i kommunerna. Det finns många områden som är olämpliga ur Natura 2000 och andra aspekter och då måste kommunerna få bestämma.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Att tigga är inte något som leder till integration eller möjlighet att komma i arbete. Däremot är tiggeri i Sverige ett sätt av andra länder att slippa ta hand om sina egna invånare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Men det måste finnas bra vägledning vad det innebär att vara ett tredje juridiskt kön i vårt samhälle och i hela världen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Självklart skall föräldrarna själva bestämma detta och inte några dumma procentsatser.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Det är viktigare att vårdtagarna (patienterna) har tillgång till vård än vem som utför den så länge som de har licens för att utföra arbetet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Som invandrare/flykting ska först få tillfälliga tillstånd beroende på anledningen, därefter kan de söka permanent.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Extra viktig Vi är en del av västvärlden och NATO är en försvarsallians för att skydda oss mot fientliga angripare.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Extra viktig Låt kommunerna bestämma själva hur de ska utvecklas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Det finns andra områden inom statsfinansen som kan minskas istället

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Helt vansinnigt förslag! Vem har råd att köpa nya dyra EL-bilar och hur skall alla kunna laddas när inte EL-nätet klara av det.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Samtidigt är frågan: När skall försäljning av sexuella tjänster straffas....

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Extra viktig Självklart skall de avvecklas och istället satsas på fler spår på nuvarande banor så att både persontåg och övriga transporter kommer fram hela dygnet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Jag tror inte på något överstatligt ansvar, de styrande kommer bara längre bort från verkligheten. Däremot bör samordningen av journalsystem mm bli verklighet någon gång.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Det är en svår fråga att svara på eftersom vad ordet "enklare" egentligen innebär, samt hur man skall ersättas ekonomisk vid en uppsägning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Friberg: Det är viktigt att Sverige kan bli så självförsörjande på många områden, däremot skall inte utländska intressen äga dem.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Friberg: Det är viktigt ur ett helhetsperspektiv hur vi kan ta hand om dem och hur de skall integreras i vårt samhälle, samt att de villiga att följa våra regler och lagar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Friberg: Extra viktig Den som har "rent mjöl i påsen" behöver inte vara orolig

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Friberg: Eftersom vi har en procentuell skatteskala som ökar när man tjänar mer så bidrar man mer till samhället, men idag går denna procentsats för långt upp.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Friberg: Alla våra naturtillgångar behöver skötas. De områden som skyddas idag sköts inte av de som har beslutat om skyddet! Markägarna fråntas sitt ägande.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Peter Fribergs val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi