Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Johannesson (fotograf )

Anders Johannesson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill genom att underlätta företagande skapa större kraft i klimatarbetet och omställningen till ett hållbart samhälle.

Presentera dig själv

Har arbetat i de gröna näringarna hela yrkeslivet. Viktigt med miljö och klimatfrågor. Företagen och landsbygden är centrala för att upprätta ett hållbart och robust samhälle som klarar av att hantera städernas utmaningar.

Vad har du för yrke?

Skogsmästare. Näringspolitisk expert på LRF.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Har svårt att se ett hadelulja movemet…

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Mittstyre

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anders Johannesson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Vinstutdelningen bör begränsas, men att förbjuda är att gå för långt. Alla verksamheter behöver gå med vinst för att kunna utvecklas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Extra viktig Vi ska istället satsa på förnybart.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Kan vara en pusselbit för att hantera problemen, men inte den enda. Krävs mer av förebyggande arbete och samverkan för att komma vidare.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: RUT-avdrag är bla bra för att stävja svart ekonomi

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Bistånd är viktigt för att skapa utveckling och förebygga nöd och krig.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Borde se över om pengarna kan användas effektivare, tex använda kungahuset mer för att öka exportinkomsterna

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Extra viktig Skatten på förnybart bränsle måste sänkas. Grön skatteväxling viktig för klimatomställningen, dvs billigare biobränslen och dyrare fossilt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Det blir fel om fastigheter för näringsverksamhet och boende blir en alltför stor del av skattebasen.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Det blir fel om kulturen blir helt kommersiellt finansierad. Kultur ska ge näring och inspiration i samhällsutvecklingen och ska inte begränsas av varesig kommersiella eller politiska krafter

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Det är viktigare att skapa lokal förståelse genom att avsätta delar av avkastningen lokalt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Det får alltför långtgående konsekvenser att förbjuda. Begränsningar kan vara rimliga, men inte förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Oklart för kön överhuvudtaget ska behöva registreras. Borde räcka med biometriska uppgifter för att fastställa identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Föräldrar bör själva få fördela en väsentlig del av föräldraledighet sig emellan.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Det behövs nätläkare, men ersättningssystemet måste ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Uppehållstillsånd bör inledningsvis vara tidsbegränsat och omgående ge rätt att arbeta och försörja sig.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Trygghets- och omställningssystemen bör reformerad för att motverka missbruk och kriminella upplägg och fortfarande ge en grundtrygghet under omställning till arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Avgränsningarna i skyddet bör avgöras lokalt och beakta viktiga naturvärden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Statens skatteintäkter och ekonomi har hitintills inte behövt begränsa satsningar på försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Viktigt med oberoende public service och att den kan leverera med kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Bättre att satsa på biodrivmedel så att också de gamla delarna av bilparken bidrar till miljönytta. Gynna miljövänligt bränsle och låt marknaden stimulera ny försäljningen av elfordon genom konkurrens.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Det finns bättre sätt att mäta kunskap på än att sätta betyg. Elevernas kunskap och färdigheter ska öka!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Det behövs ett system för skatteutjämning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Ganska bra förslag om det kombineras med terapi och behandling.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: I princip är det så hyressättningen redan fungerar på många orter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Persontransporter behöver högre kapacitet och det behöver frigöras utrymme för godstransporter och lokal/regional trafik.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Det blir knappast bättre av att staten sitter i Stockholm och bestämmer hur vilken sjukvård man kan få i tex Olsbenning. Sjukvården behöver komma närmare människorna inte längre bort.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Det finns yrkesgrupper där karensdagen skulle kunna hanteras på ett annat sätt, men generellt sett ska karenstid vara kvar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Behöver kombineras med ett mer utvecklat trygghetssystem för omställning på arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Johannesson: Miljöprövningar måste gå fortare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anders Johannessons val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi