Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Leif Sternfeldt (fotograf Ulf Arnell)

Leif Sternfeldt

Varför ska väljarna rösta på dig?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla människor i hela landet, på landsbygden, i städer och i förorter. En röst på Centerpartiet är en röst för klimatets bästa - minskade utsläpp, grön omställning. Vår politik får fler i jobb. Vi försvarar den liberala demokratin och humanistiska värderingar mot främlighetsfientlighet och rasism

Presentera dig själv

Jag är gift och har två barn och tre barnbarn. Jag bor i Horred i Marks kommun i Sjuhäradsbygden. Jag har under många år arbetat som ekonomiansvarig på en folkhögskola och kombinerat det med kommunpolitik under många år. Jag tycker också om att arbeta med händerna. Jag är ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och sedan 2019 ordförande i Barn och utbildningsnämnden.

Vad har du för yrke?

Ekonom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Leif Sternfeldt

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Leif Sternfeldt: Om en person som startar en skola med egna medel måste det också finnas möjlighet att få ersättning för detta. Det finns behov av att skärpa kraven för vilka som får vara huvudman för skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Leif Sternfeldts val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat