Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill bidra till idividens frihet, individens möjligheter att utveckla sig själv efter intresse och förmåga

Presentera dig själv

Familj, två barn, diselbil, villa och båt

Vad har du för yrke?

civilekonom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Winston Churchill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig regering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lars Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Det är viktigt att bevara friskolorna, de välskötta och de som arbetar i samklang med övriga regler i samhället. De mest populära skolorna är friskolor, dessa vill vi inte stoppa. Tänk att det är gratis att gå på landets bästa skolor, så är det inte i alla länder.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Extra viktig Samhället är otroligt beroende av el! Övriga energikäller räcker inte och har också sina negativa egenskaper.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Ambitionen att öka tryggheten är bra! Men detta förslag kränker individens rättigheter lite väl mycket.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Extra viktig RUT-avdragen minskar den svarta arbetskraften i samhället och ger fler möjlighet att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som det möjliggör för "vanligt folk" att få hjälp.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Vi lever i ett rikt land, andra människor har det svårt. Hunger och totalitära icke-liberala stater gör det svårt för många människor runt vår värld. Vi måste göra vad vi kan för att hjälpa till, och vi kan!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Skatter på drivmedel är höga, och i stället för att få bidrag för att kunna betala skatt så bör skatter sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Extra viktig Boendekostnaderna är redan höga. Det är svårt för ungdommar att komma in på bostadsmarknaden. Skatten var mycket godtycklig och slog fel i många lägen. Dagens fastighetsavgift är mycket bättre, slår mer rättvist och är enklare.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Kulturen är väldigt viktig i samhället! Det offentliga skall inte minska sitt bidrag, tvärtom! Däremot skall inte heller privata initiativ försvåras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Energin är extremt viktig i samhället. Vi behöver all den energi vi kan uppbåda. Någonstans måste vindkraftverken byggas... Reglerna för vindkraftsetablering måste bli mera förutsägbara och rättssäkrare än idag.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Alltför svårt att dra gränsen för vad som är tiggeri och insamlingar. Men viktigt att stoppa utnyttjandet av människor som tigger etc.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: En familjs situation kan te sig på många olika sätt. Att staten skall gå in och bestämma vad alla (!) skall göra är helt enkelt fel.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Alla former av vård behövs, att strypa vissa kanaler minskar utbudet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Det måste finnas olika alternativ för olika situationer. Det är fel att låsa fast sig vid ett system!

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Extra viktig Vi behöver det skydd ett NATO-medlemsskap innebär! Vi är en del av de västerlänska demokratiska värdena, men en gemensam syn på mänskilga rättigheter. Liberalerna har mycket länge velat ha ett medlemsskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Fel att öka bidrag, srskilt i fall där alternativet är arbete. Såväl individer som samhället behöver människor i arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Det ser så olika ut i olika delar av landet. På många ställen är det inte fel att tillåta en bebyggelse, på andra stället är det tvärtom.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Vi har ett mycket högt skattetryck i landet, det offentliga får in tillräckligt med pengar. Viktigt att istället använda de pengar som kommer in till det offentliga på rätt sätt, och att ompröva och prioritera.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Public service är en viktig del i samhället.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: 2025 känns som ett alltför tidigt skede, men ambitionen är rätt. Vi måste ifrån fosilberoendet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Betyg är inte bara bra, det är ett måste. Vi blir betygssatta hela livet, om än inte på samma sätt. Vi har lönerevisioner årligen, i sdrottssammanhang blir vissa uttagna i laget andra inte, vissa företag gr bra, andra inte (betyg från kunderna). Det är en sak man måste lära sig.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Det fungerar bra idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Den reglerade bostadsmarknad vi har idag fungerar inte. Det blir ett allrför stort steg att ändra allt över en natt, men en stegvis förändring mot mer marknadshyror är ett bra steg på vägen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Pengarna bör satsas på underhåll av dagens linjenät. Vi har stora problem där. Tanken på höghastighetståg är bra men för dyrt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Sjukvärden alltför ojämn, och fungerar alltför dåligt idag. Detta är ett steg för att förbättra vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Jag minns hur det var förr, hur många som sjukskrev sig för att gårdagen var tuff, och dessutom fick man mer betalt om man sjukskrev sig. Dit vill inte jag tillbaka. Det är sunt med en liten självrisk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Flexibiliteten är viktig för att ett företags överlevnad och tillväxt. Att mindre företag tvingas ha kvar anställda som av olika käl inte passar in är fel. Företag måste våga anställa, för individers skull och för att minska arbetslösheten.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Johansson: Vi har idag ett horibelt system för gruvor där tillståndsprövningarna gått för långt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Johansson: Asylrätten är mycket viktig, men vi kan inte låta alla komma, det måste finnas regler och vi måste ibland kunna säga nej. Säger vi nej skall också individen avvisas, inte kunna stanna kvar...

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Johansson: Vi måste ta itu med kriminaliteten på allvar! Vi måste göra mer än idag. Vi måste störa kriminella på alla plan.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Johansson: Det man själv tjänas på lagligt sätt är individens pengar. Användandet av dessa pengar kommer andra till del i konsumption och nyföretagande. Skattetrycket är för högt i Sverige!

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lars Johanssons val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Lars Johansson: Skolan kanske är allra viktigast, för den bygger framtiden åt oss! Sjukvården är viktig för att vi alla kan hamna där. Lag och ordning är stens huvudansvar Hade jag kunnat ange ett område till så är det ekonomin.