Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jan Riise (fotograf Fredrik Hjerling / Miljöpartiet)

Jan Riise

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tar med mig massor av erfarenheter, kunskaper och en väl kalibrerad grön kompass till riksdagen. Tror att andra ser mig som social, lyhörd och lösningsinriktad. Nästa mandatperiod är den viktigaste vi haft för vår planet: den gröna omställningen måste ske. Klimat, miljö och demokrati brinner jag för och jag har den kreativitet, envishet, integritet och uthållighet som krävs.

Presentera dig själv

Jag föddes i Norge för drygt 64 år och kom in i politiken för 7–8 år sen. Med ett genuint intresse och stort engagemang blev Miljöpartiet det naturliga valet. Har jobbat på Chalmers med hållbar utveckling sen 2014 och innan dess som egen företagare inom kommunikation. Skild, pappa till Stella, snart 16 år. Bor långt ut på Onsalahalvön i Kungsbacka kommun i ett litet hus med trädgård.

Vad har du för yrke?

Verksamhetsutvecklare på Chalmers

I vilket land är du född?

Norge

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrön regering med stöd av C och V - med majoritet i riksdagen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jan Riise

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Extra viktig Skattemedel ska inte bli till vinst i friskolekoncerner med anonyma ägare utan egentligt intresse av skolan, utan användas till skolverksamhet för elevernas bästa. Det handlar inte primärt om kommunala skolor eller mindre friskolor med lärande som grund, utan om de stora koncernerna som ser vinsten som målet med ägandet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Extra viktig Kärnkraften är dyr, farlig och med olösta frågor kring avfallshanteringen. Dessutom tar det väldigt lång tid att bygga ny kärnkraft och vad Sverige behöver nu är investeringar i vind, sol, energilagring och energieffektivitet för att möta utmaningar de närmaste åren.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Visitationszoner skulle ytterligare förstärka bilden av ett "vi och dom" samhälle, där stora grupper pekas ut kollektivt. Det är kontraproduktivt för integrering. Polisen har för övrigt redan de befogenheter de behöver i det här avseendet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Regler för RUT avdrag behöver ses över kontinuerligt. Vi vill särskilt stödja tjänster som bidrar till en grön omställning och hållbara samhällen. Reparationer är ett sådant exempel.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Extra viktig Sverige som ett av världens rikaste länder måste visa solidaritet i ord och handling, särskilt i en tid som genom pandemi, krig och klimat präglas av ökande fattigdom, större flyktingströmmar och osäker försörjning med mat.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Det är på sikt orimligt med människor som föds till ett offentligt ämbete i en demokrati och monarkin bör på sikt avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Extra viktig Ett lägre pris på bensin och diesel motverkar direkt utfasningen av fossila bränslen och ökar förbrukningen (och därmed även den ryska krigskassan). Vi behöver styrmedel som gynnar övergången till förnybart och till elbilar, cykel gång och kollektivtrafik.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: En höjning av fastighetsskatten ska inte ses isolerat utan som en del i ett större omtag som ser över beskattning av tillgångar i ett bredare perspektiv. Där är vi inte nu, tills vidare kan vi överväga att höja taket i fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Kulturen ska varken politiseras eller kommersialiseras tycker vi och det offentliga stödet till kultursektorn ska vara neutralt i den meningen att det inte ska styra de kulturella uttrycken. Kulturen är oändligt viktig för oss och friheten ska respekteras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Vi behöver hitta former där kommuner fortfarande har avgörande inflytande över markanvändningen men där processer för exv etablering av vindkraft inte får göras mer komplicerade än nödvändigt. Formerna för det kommunala vetot behöver ses över och processerna bli tydligare.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Det kan aldrig vara förbjudet att be om hjälp. Fattigdom som tvingar människor till tiggeri måste brytas och vårt stöd är viktigt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Den som inte identifierar sig som kvinna eller man ska ha en möjlighet att välja det tredje könet. Det handlar om respekt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Vi månar om jämställdheten och ser att det behöver vara en rimlig fördelning mellan föräldrarna, systemet behöver också anpassas till andra familjekonstellationer än den traditionella kärnfamiljen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Privata nätläkare kostar mycket för konsultationer som i många fall är relativt "enkla" och bidrar därmed till en olycklig prioritering av skattemedel. Och precis som med skolan så ska inte skattepengar till välfärd hamna hos stora koncerners privata ägare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Att behöva oroa sig för framtiden är ingen bra drivkraft, och inget som barn ska behöva utsättas för. Permanenta uppehållstillstånd gör det mera meningsfullt att satsa på en framtid i Sverige, med studier, arbete och sociala nätverk.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Vi ser hellre än ett medlemskap i Nato ett närmare samarbete med grannländer och andra som Storbritannien. Vi behöver fortsätta vårt arbete med nedrustning för att så småningom bli kvitt alla kärnvapen. Ett medlemskap medför en del nackdelar och risker som vi ser det.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Vi tänker oss på sikt ett försäkringssystem som innefattar både sjukdom och arbetslöshet och som är till för de som av olika skäl inte kan arbeta. Den tryggheten måste vara på en rimlig nivå.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Strandskyddet gör det möjligt för alla att ha tillgång till områden med stränder och badmöjligheter. Det ger också ett skydd för de många arter som lever i gränslandet mellan vatten och mark. Allemansrätten ska inte urholkas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Beslutet att öka försvarsanslagen till 2% innebär ett finansieringsbehov som kanske inte alla medborgare har möjlighet att vara med på i form av generellt ökade skatter. Däremot verkar det rimligt att höja skatten för dem med de allra högsta inkomsterna, vilket skulle kunna finansiera utbyggnad av både militärt och civil försvar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Vi tycker generellt att public service har en lagom nivå idag. Det är viktigt att skydda public service från politisk klåfingrighet och försök till styrning. Public service behöver ha en viss bredd och storlek för att kunna förmedla och täcka hela Sverige.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Extra viktig Omställningen måste skyndas på, bort från fossila bränslen. Transportsektorn är en svår utsläppsaktör. Ett stopp för nybilsförsäljning från 2025 är ambitiöst men nödvändigt och bör kunna genomföras utan att skapa onödiga förluster för bilägare - men behöver naturligtvis kontinuerligt följas upp.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Betyg i årskurs fyra fyller ingen viktig funktion. Föräldrar och vårdnadshavare får information om barnets studier regelbundet ändå via utvecklingssamtal och annat. Vårt förslag är från årskurs 7, där det börjar bli intressant att ta position för urval och fortsatta studier för den som önskar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Dagens system är orättvist, där kommuner med lägst underlag riskerar få det ännu sämre. Vårt förslag om "återbäring" till kommuner för lokalisering av kraftverk (vind - förnybart) bidrar till denna utjämning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Det är en del av MP-S program med åtgärder för mäns våld mot kvinnor. Det är rimligt att ett såpass allvarligt brott faktiskt leder till fängelsestraff.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Bostadsbrist, högre hyror och segregation lär följa på ett införande av marknadshyror. Det är vi emot.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Tåget är en omistlig del i ett nytt och hållbart transportsystem. Snabbtåg konkurrerar ut flyget på kortare sträckor och ökar möjligheter för människor att ta sig till arbete inom större regioner (även om det i sig har sina sidor) på ett klimatvänligt sätt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Vi är oroliga att vården skulle bli en jättekoloss med ett statligt huvudmannaskap. Det är viktigt för oss att beslut fattas nära dem det berör. Sen finns det förstås fördelar med statlig närvaro och stöd i systemet, som för svåra sjukdomar, speciella operationer och för att patientlagen efterlevs.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Karensdagen slår orättvist. De som har mindre marginaler kan välja att gå till jobbet fast de är sjuka; de som har bättre råd kan stanna hemma och jobba ändå ifall de känner sig krassliga. Bör således tas bort.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Det finns många utmaningar med dagens system, och vi vill att tryggheten i en anställning ska värderas högre. Missbruk av systemen, inte minst för ungdomar som är nya på arbetsmarknaden behöver vi komma bort från.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Riise: Processen för att faktiskt få tillstånd kan säkert göras mer effektiv, t ex genom resurser för de myndigheter som är involverade i processerna. Generellt ser vi däremot inget behov att i sakfrågorna göra det enklare – tvärtom, riksintressen och respekt för rennäring och turism ska väga tungt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan Riise: Asylrätten är en mänsklig rättighet som vi inte ska utarma. I vår värld kan alla flytta och ingen behöva fly. Det är långt dit, tyvärr, men vi får ta steg för steg.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan Riise: en balansfråga med behovet av att angripa gängkriminaliteten å ena sidan och människors integritet å den andra. Det bör gå att utveckla polisens verktyg och befogenheter utan oansvariga ingrepp i privatliv.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan Riise: Klyftorna som ökat kraftigt de senaste decennierna är inte bra för Sverige. De måste minskas. Det är fullkomligt logiskt att de med de högsta inkomsterna också är de som betalar mest i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan Riise: Extra viktig Viktig fråga. Mer skog med stora naturvärden behöver skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jan Riises val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning