Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Per Folkeson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att få en riksdagsledamot med erfarenhet av bland annat sjukvård, jordbruk och samhällsfrågor i stort.

Presentera dig själv

Miljö- och klimatengagerad yrkesarbetande man med barn och barnbarn som jag vill ge en chans till hållbar framtid.

Vad har du för yrke?

Handläggare på en statlig myndighet.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Isabella Lövin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet ska ingå i en regering som är beredd att bidra till att Sverige överträffar sina klimatåtaganden enligt Paris-avtalet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Per Folkeson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Syftet med skolor ska vara att bedriva bra undervisning, inte att plocka ut vinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Vi behöver långsiktigt hållbara energilösningar. Kärnkraften är kortsiktig, och orsakar avfallsproblem lång tid framöver.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Det räcker att polisen får visitera brottsmisstänkta personer, oberoende av var det är.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Det kan behövas en översyn av vilka tjänster som ska innefattas, men inget totalt slopande av RUT.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Biståndet behövs bland annat för att bidra till klimatsmarta energilösningar i länder med betydligt sämre ekonomi än Sverige.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Kungahuset har spelat ut sin roll. Bevara historiskt värdefulla byggnader. Men befria kungafamiljen från förlegade sysslor och låt dem skaffa vanliga jobb.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Fossila bränslen behöver fasas ut snarast. Priset är en viktig faktor för att få fossilfordonsägare att övergå till andra transportmedel och byta till modernare fordon.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Avskaffandet av fastighetsskatten var ett stort misstag. Men det behöver finnas spärrar i relation till fastighetsägarens inkomster.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Det är viktigt med ett brett kulturutbud som även människor med låg inkomst kan ta del av.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Det är en långsiktigt nationell och global nödvändighet att övergå till hållbara energilösningar. Om en kommun ska stoppa vindkraftsbyggen ska kommunen ha väldigt goda skäl. Och ge tidigt besked.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Viktigt att den skattefinansierade föräldraledigheten bidrar till att män tar och får större ansvar för sina barn än som varit fallet historiskt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Förhindra avarter och ställ krav, utan att skrota möjligheten till välfungerande lösningar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Den som har skyddsskäl och medverkar till att få sin identitet och ålder korrekt fastställd ska hälsas permanent välkommen att satsa på att etablera sig i Sverige, inte leva i stressande ovisshet om värdet av att till exempel lära sig svenska.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Dags att Sverige slutar hymla med att vi hör hemma bland västliga demokratier även när det gäller militärt försvar. Bättre att medverka fullt ut än att bara ha "hängavtal".

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Det kan finnas välmotiverade undantag. Men grundprincipen bör vara att stränder är skyddade.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Vi behöver minska fossilbränsleanvändningen rejält och snabbt. Den fossildrivna fordonsflotta som redan finns får räcka för att klara transportbehoven tills det finns tillräckligt med hållbara alternativ.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Betyg kan vara motiverande för en del elever. Men det finns forskning som pekar på att de negativa effekterna av betygssättning överväger för många elever.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Något måste göras åt obalanserna på Sveriges bostadsmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Det behövs mer och bättre fungerande järnvägslösningar. Men höghastighetståg är onödigt dyrt och kräver stora ingrepp i miljön. Satsa hellre på elflygplan för folk som har väldigt bråttom.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Större chans att högspecialiserad vård blir mer likvärdig om den har en huvudman i stället för 21.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Det finns redan goda möjligheter att säga upp anställda vid arbetsbrist. Möjligen behöver lagstiftningen ses över när det gäller anställda som uppenbart missköter sitt jobb. Exempelvis högavlönade chefer som får stora avgångsvederlag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Folkeson: Det är redan enkelt att få prospektera. Men det behövs en gedigen miljöprövning innan någon får påbörja brytning i stor skala.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Folkeson: Det ska vara öppet att söka asyl. Men det ska också ställas krav på att den som efter noggrann prövning får asyl går in för att lära sig svenska, bidra positivt till samhället i Sverige och följa svensk lagstiftning.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Folkeson: Polisen ska få använda de medel som behövs för att förebygga och ingripa mot allvarlig brottslighet. Men det ska också finnas fungerande kontrollmekanismer för att förhindra att polisen missbrukar de redskap de får använda.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Per Folkesons val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning