Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peter Rosholm (fotograf null)

Peter Rosholm

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för att jämna ut skillnaderna i villkor mellan fattig och rik. Skillnaderna i Sverige har blivit för stora. Dessutom inser jag att klimatutmaningen måste klaras av och det kräver tuffa och tydliga politiska beslut.

Presentera dig själv

Gift med tre utflugna barn. Nyfiken på nya kunskaper. Fundera en hel del på varför det är som det är och vad som kan göras. Lyssna är ett bra sätt att lära sig.

Vad har du för yrke?

Lokförare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S, Mp, C regering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Peter Rosholm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Peter Rosholm: Extra viktig Våra skattepengar ska inte gå till vinster i stora skolbolag. De ska gå till undervisning

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Peter Rosholm: Sol och vind är snabbt att bygga ut, går återställa när det inte längre behövs. Kärnkraft är dyrt och tar lång tid att bygga och få igång. Dessutom är det inte utan risker

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Peter Rosholm: Att bli ständigt visiterad av polisen bara för att man befinner sig i ett speciellt område är inget som ökar tilliten till samhället. Det behövs istället massiva insatser på skola, socialt stöd och att hjälpa folk till studier och arbete

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Peter Rosholm: Som ett av de absolut rikaste länderna i världen ser jag ingen som helst orsak till att minska biståndet. Det är vår självklara skyldighet att hjälpa andra mindre lyckligt lottade

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Peter Rosholm: Ingen prioriterad fråga så har egentligen ingen synpunkt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Peter Rosholm: Klimatfrågan är vår överlednadsfråga. Bättre stödja invånare på landsbygd på annat sätt

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Peter Rosholm: Vi har avskaffat fastighetskatten, arvskatten, förmögenhetsskatten, värnskatten. Allt detta har gjort att de rikaste betalar mindre skatt och bidrar mindre. Vi behöver vända detta genom att återinföra fastighetskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Peter Rosholm: Vi behöver mer elproduktion. Vindkraft är en del av detta.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Peter Rosholm: Extra viktig Ersättningarna i socialförsäkringsystemet och a-kassan har släpat efter och ger inte längre rimlig levnadsnivå. Dessa borde indexuppräknas med automatik

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Peter Rosholm: Vi behöver inte mäta och gradera våra barn mer. Skolan får inte vara ett utsorteringssystem. Skolan ska stödja och uppmuntra, det gör man inte med mer betyg

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Peter Rosholm: Det är inte likvärdigt i landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Peter Rosholm: Jag ser inte behovet. Blir det mer resurser? tveksamt. Däremot blir besluten mer avlägset och kommer att tas i Stockholm. Vad vet de om förutsättningarna i olika delar av landet? Däremot ska regionerna tvingas att sitta ner tillsammans och resonera kring vad som är rimligt vårdutbud i hela landet

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Peter Rosholm: Man rår ej för att man blir sjuk. Man drabbas ekonomiskt ändå även utan karensavdrag. Mång tvingas gå att jobba trots man är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Peter Rosholms val:

  • Integration
  • Miljö och klimat
  • Sysselsättning