Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Pekka Seitola (fotograf null)

Pekka Seitola

Varför ska väljarna rösta på dig?

Drivs av att förbättra samhället till ett samhälle att vara stolt över. Har stor ledningserfarenhet från näringslivet, styrt börsbolag, drivit upp flera små bolag, har god kännedom om näringslivet och dess förutsättningar. Är inte beroende av arvoden - egentligen ser jag med avsky på den arvodesjakt som uppkommer direkt efter valet.

Presentera dig själv

Prestigelös, energisk och engagerad i det jag ger mig in på. Har erfarenhet från många branscher och är tränad i logiskt tänkade (från systemutvecklingsperioden). Har tur med mina framtids utsagor träffar ofta rätt.

Vad har du för yrke?

Investerare i egen portfölj, systemutvecklare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Lars Beckman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M leder en regering tillsammans med SD och KD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Pekka Seitola

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Extra viktig Behöver kapital för investeringar, och avkastning till dem som satsat kapital.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Extra viktig Vi måste få ordning på hela elsystemet, som MP och S har förstört.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Är väl självklart

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Extra viktig Håller undan en del "svart" arbete.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Först ska vi klara av våra interna problem, vore bra om vi kunde styra om biståndet till klimatbistånd istället.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Kungahuset är viktiga för exporterande företag, och sätter lilla Sverige på kartan.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Extra viktig De höga energipriserna, läs drivmedel, påverkar andra priser och driver på inflationen. Finns andra åtgärder såsom att inför samma reduktionsplikt på diesel som övriga Europa har - det ökar vår konkurrenskraft.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Extra viktig Fastigheter blir då, är redan nu, dubbelbeskattade - fastighetsavgift och reavinsavgift vid försäljning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Privata aktörer är tvungna att lyssna på vad folk vill ha och betala för,

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Extra viktig Att stat eller kommun ska bestämma var eller att vindkraft ska byggas är ett intrång på äganderätten.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Det sociala skyddsnätet ska göra att tiggande inte behövs.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Vill nog veta mer innan jag egentligen tycker något

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Extra viktig Tror att individen vet sitt eget bästa, frihet att bestämma över sig själv är en viktig princip.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Så länge de har kundtillströmning vill kunder anlita dem och ska få göra det. Det handlar väl om den allmänna sjukförsäkringen - ska den bara gälla hos vissa läkare/sjukvårdsinstanser - det är stor brist på läkare idag inom den offentliga sektorn.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Måste finnas kvalificeringskrav för att få permanent uppehållstillstånd, alltså tillfälliga tidsbegränsade tillstånd ska vara huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Vi har inte varit alliansfria på mycket länge och NATO är för fredsbevarade.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Extra viktig Ska alltid löna sig att arbeta, framför att erhålla bidrag. Så är det inte idag. Vi har arbetskraftsbrist samtidigt som vi har flera hundra tusen arbetslösa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Extra viktig Vi har stränder så att det räcker för alla, och det intrånget i äganderätt som strandskyddet innebär är dåligt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Det finns mycket annat att effektivisera innan det kan vara aktuellt för skattehöjningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Varför ska Public service producera nöjesprogram i konkurrens med privata produktionsbolag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Saknas alternativ i tillräcklig mängd och marknaden kommer att sköta övergången till något annat än Diesel och Bensinbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Ja vi måste ställa krav på elever och vi måste mäta i god tid för att kunna rätta till.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Om kommuner slarvar med sina utgifter ska inte andra kommuner ställa upp med pengar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Och tillåtelse att hyra ut BRF - lägenheter i 2:a hand oavsett vad kooperativet säger. Samtidigt måste besittningsrätten modifieras lite.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Kommer annan och bättre teknologi för person och godstransporter inom kort.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Likvärdig vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Ibland förstör en anställd mer än den tillför.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pekka Seitola: Finns det lönsamhet i att öppna gruvor - gör det gärna.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pekka Seitola: Just nu klarar vi inte av att ta hand om dem

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pekka Seitola: Alla medel för att förhindra kriminalitet är bra.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pekka Seitola: Tillräckligt redan idag, men behövs skattereformer för att alla ska betala mindre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pekka Seitola: Egentligen ingen åsikt annat än att äganderätten måste värnas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Pekka Seitolas val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning