Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Lorentzson (fotograf Anna Lorentzson)

Anna Lorentzson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberal regering. I brist på detta en M,Kd,L regering med stöd av SD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anna Lorentzson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Anna Lorentzson: Ett vinstförbud skulle innebära förändringar i aktiebolagslagen det skulle även innebära att den drivkraft som det finns i företag att förändra och förbättra skulle gå förlorad.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Anna Lorentzson: Om vi skall klara av energiproduktionen i framtiden måste vi ha en stabil produktion av energi. Problemet med kärnkraften är att det kommer ta många år att planera och bygga. Under tiden måste vi effektivisera och lägga pengar på forskning och utveckling av energisystemen. Jag är inte för att fortsätta bygga vindkraft på land.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Anna Lorentzson: Att vissa områden skulle ha en egen lagstiftning och som dessutom skulle inskränka vissa medborgares frihet är inte liberalt.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Anna Lorentzson: Rut avdraget minskar svart arbete och ger fler en möjlighet på arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Anna Lorentzson: Skulle vara ett männskligt och moraliskt fattigdoms tecken.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Anna Lorentzson: Finns egentligen ingen anledning att förändra nuvarande system. Det fungerar. Sen kan man ju fundera på om en modern nation skall ha ett kungahus. Jämställdhet och jämlika möjligheter haltar betänkligt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Anna Lorentzson: Vi lever i ett högskatteland. Det finns många skatter som borde sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Anna Lorentzson: Vi har blivit av med eländet låt det fortsätta så. Boendet skall inte beskattas det leder ofta till svårigheter för landets pensionärer. Man skall kunna bo kvar där man vill.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Anna Lorentzson: När det offentliga skall stödja konstnärlig verksamhet blir det ofta fel. Däremot måste det finnas en självbestämmande för kommuner att göra kulturella investeringar. Att involvera privata aktörer är då en bra idé.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Anna Lorentzson: Kommunernas självbestämmande skall inte inskränkas. Vindkraft har rent för länge lurats på oss på landsbygden. Vi måste stå ut med den allvarliga miljöförstörelse det innebär. I städerna gillar alla vindkraft för att den inte finns där.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Anna Lorentzson: Man måste särskilja tiggeri och männskohandel. Rent för ofta slås det här ihop. Det är inte samma sak. Jag utgår ifrån att om man är tvingad att tigga finns det sociala problem i botten. Vi måste tackla dem i stället. Samtidigt kan det vara så att om en butiksägare inte vill ha tiggare direkt utanför sin affär kan det behövas tillägg i den lokala ordningsstadgan.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Anna Lorentzson: Man får definiera sig som man vill. Kommer väl att ge lite bekymmer i statistiken men det är nog inget större problem.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Anna Lorentzson: Valfrihet är en liberal grundbult. Lagstiftning lämnas som den är.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Anna Lorentzson: Tiderna förändras och vi måste följa med. Digitalt är idag en framrusande kraft som håller på att förändra samhället. Vi kommer behöva nya ersättningssystem på många olika håll allt eftersom digitaliseringen fortsätter. Nätläkare är en av dem.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Anna Lorentzson: Integrations skulden hänger forfarande över oss. Det finns mycket jobb att göra innan vi ändrar Svensk migrationspolitik.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Anna Lorentzson: Jag är Liberal! Klart vi skall vara med i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Anna Lorentzson: Arbetslinjen gäller. Det är oerhört viktigt att vi kan få människor i arbete. Det är viktigt både för kommunerna och den enskilda individen. Att sänka incitamentet för arbete är dåligt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Anna Lorentzson: I glesbygd kan det vara befogat. Frågan är om det kommer att gå att bygga nära vatten och kunna försäkra sitt hem. Klimatförändringarna fortsätter.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Anna Lorentzson: Vi kan inte fortsätta att höja skatterna. Upprustningen av försvaret måste fortsätta och politiken måste hitta annat att spara på.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Anna Lorentzson: Public service konkurrerar med betald media. Public service kan också vara en av de saker vi måste spara på i framtiden. För att vi skall få ett brett mediautbud behövs public service men kanske i annan form än idag. Saken behöver utredas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Anna Lorentzson: Det finns ingen som helst möjlighet att samhället kommer att fungera om något sådant här införs. Vi har inte elen och vi har inte teknik utvecklingen i energisystemen. Vi kommer behöva att fortsätta utveckla bensin och diselbilen ett tag till.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Anna Lorentzson: Frivilligt för de skolor som vill. Ger lärare och föräldrar en indikation på om barnen utvecklas bra och en möjlighet att om inte så är fallet sätta in resurser.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Anna Lorentzson: Det här är ett system vi kommer att få leva med om vi vill ha ett Sverige med lika möjligheter. Finns för närvarande ingen annan lösning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Anna Lorentzson: Sociala insatser för de som säljer sexuella tjänster är viktigare men det skall inte vara lagligt att utnyttja andra människor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Anna Lorentzson: Bostadspolitiken måste förändras det här kan vara en början.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Anna Lorentzson: Detta är ett alldeles för dyrt symbolprojekt. Tåg fungerar mycket bra på kortare sträckor men järnvägen behöver upprustas. Att bygga höghastighetståg för ett fåtal är ett gigantiskt slöseri med pengar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Anna Lorentzson: Att staten skall ta över som huvudman liknar mest planhushållning. Finns ingen anledning att föra över sjukvårdsbeslut längre från medborgaren. Sjukvården är ständigt i förändring och arbetet att effektivisera och utveckla vår sjukvård fortsätter hela tiden. Att staten skulle göra ett bättre jobb är inte troligt.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Anna Lorentzson: Man önskar att alla kunde få allt. Tyvärr är det inte så. Karensdagen skall vara kvar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Anna Lorentzson: Arbetsrätten behöver reformeras när arbetsmarknaden förändras. Framförallt inom mindre företag där en felrekrytering kan vara ödesdiger. Vi behöver mer jobb och mer företag. Därför behöver LAS reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Anna Lorentzson: Vi skulle säkert ha nytta av mer gruvnäring i Sverige men ingen vill bo vid sidan om en gruva. Det kommunala självbestämmandet måste gälla även i dessa fall.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Anna Lorentzson: Vi har tagit emot många flyktingar i Sverige. Många ambitiösa människor har kommit till vårt land med nytt hopp och möjligheter. Sen har det blivit tvärstopp. Integrationen måste förbättras och bidragssystemen måste ses över innan vi kan börja vara den humanistiska stormakt som vi vill.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Anna Lorentzson: Det här skulle innebära att vem som helst kan bli avlyssnad utan misstanke om ett brott. Rättsstaten kan inte tummas på.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Anna Lorentzson: Arbetslinjen. Lägre skatter. Det skall lönas sig att arbeta i Sverige.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Anna Lorentzson: Våra skogsmiljöer är en enorm tillgång för Sverige. Både för rekreation, klimat och för känsliga biotoper. Kan man skydda mer skog skall man göra det. Men skogsägarna har också rättigheter.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Lorentzsons val:

  • Energipolitik
  • Landets ekonomi
  • Sysselsättning

Så svarar Anna Lorentzson: Extra viktig Alla de här områdena hänger samman. Det har varit alltför lite förståelse för Sveriges företag. Utan ett blomstrande näringsliv finns det inga pengar till sjukvård och skola. Energipolitiken handlar inte bara om hur man tankar sin bil utan också om energi till våra företag så de kan jobba utan störningar. Att kunna rekrytera och att ha ett spännande och intressant jobb är viktigt för alla.