Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hans Å Strandberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill förändra genom att minska på byråkrati och jag kommer att ställa större krav att medborgarna får valuta för sina skattebetalningar. Jag vill förändra samhället till att ge större valfrihet för den enskilda och att vi skall känna oss trygga i vardagen. Det är viktigt också att värna om de som har det svårt i vårt samhälle.

Vad har du för yrke?

Civilekonom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Politiker under 1950-talet

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att en borgerlig regering har makten där moderaterna kommer att samverka med de partier som har en politik som vi tycker är bra för våra medborgare.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Hans Å Strandberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Viktigt med valfrihet att kunna välja en kommunal eller privat skola. Skolpengen är lika för båda formerna och kan då ett friskola göra ett resultat och ändå prestera bra resultat så anser jag det inte vara något fel. Bra att lärare kan välja var de vill jobba det ger de en möjlighet att välja mer fritt än om det enbart skulle finnas en kommunal skola.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Extra viktig Med utvecklad teknik så har jag ändrat ståndpunkt från att vara motståndare till kärnkraften till att nu vara för en utbygdnad. Oljekraft är ett dåligt alternativ när vi måste minska våra fosila utsläpp

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Vi måste ge polisen de verktyg de behöver för att kunna hålla lag och ordning. Vi kan inte ha en polis som inte har möjligheter att utföra sina jobb så effektivt som möjligt och skydda våra medborgare

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Extra viktig Rut-avdraget har bidragit till att den svarta marknaden har minskat kraftigt. Avdraget är ett bra sätt att stimulera byggnation och speciellt för privatpersoner som har möjlighet att skaffa hantverkare. Rut-avdraget belastar inte stadskassan i någon större omfattning genom att skatter och avgifter inbetalas av företagen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Det är viktigt att vi rika länder delar med oss till utvecklingsländerna. Biståndet skall till stora delar vara hjälp till självhjälp. Viktigt är att vi har kontroll var pengarna går och att de inte hamnar i fickorna på korrupta personer i ledande ställning.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Kungahuset har en viktig uppgift att representera Sverige och det är viktigt att hålla kvar vid dessa traditioner i en sån förändelig värld.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Extra viktig Vi skall inte ge bidrag för att kunna betala skatt. Här har regeringen verkligen misslyckats Hela transportsektorn drabbas vilket också innebär att alla drabbas av dyrare kostnader på grund av det höga priset på bränsle. Jordbruket måste kompenseras för att rädda en svensk produktion.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: När ett hus byggs så består stora delar av skatt Vi betalar också med skattade pengar. Den dagen vi säljer så sker också beskattning på vinsten. Skatt på redan skattade pengar är inget bra allternativ.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Det är viktigt för attraktionen på en ort att det finns kultur utbud. Det är svårt på många mindre orter att kunna erbjuda ett utbud som gör att en ort blir attraktiv. Det är dock viktigt att kulturen arbetar med att få med privata aktörer att finasiera kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Energi är en viktig samhälls fråga och där skall inte enskilda kommuner eller andra organisationer ha möjlighet att stoppa utbyggnad av vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: De som kommer till Sverige och tigger har ingen bra utgångspunkt. Det gäller i stället att få de länder som tiggarna kommer ifrån att ta ett ansvar för de personerna. Hjälp i stället folket i hemländerna.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Det är viktigt att man har en förståelse för personer som inte känner sig hemma varken som kvinna eller man.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Svår fråga för på ena sättet så borde det finnas frihet att själv välja i familjen och på det andra sättet så visar det sig att kvinnor stannar hemma i större omfattning och skall vi få en större rättvisa mellan man och kvinna så måste vi till viss del styra detta.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Jag anser att på det sätt som fungerar är jag inte så positiv till privata nätläkare. I grunden är jag för fri företagsamhet men de stora företagen har en del metoder som inte jag har svårt att försvara. Vi skall inte skapa en efterfrågan med hjälp av marknadsföring.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Det är viktigt att kunna dra tillbaka ett uppehållstillstånd om man utför ekonomisk brottlighet eller våldsbrott och om förutsättningarna i hemlandet förändras.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Extra viktig Vi är en del av Europa och vi står oss svaga att stå utanför Nato. Vi måste värna om vår demokrati och frihet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Extra viktig Det måste bära sig att arbeta och det är viktigt att det finns möjligheter att hitta vägar till ett arbete. I dag har vi arbestbrist och ändå är många utan arbete. Vi måste få ut människor att arbeta och då kan man inte bara höja ersättningarna.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Extra viktig Sverige har många sköar och vattendrag och vi måste erbjuda attraktiva boendet speciellt där det är svårt att få inflyttning. Generellt så skall strandskyddet förändras radikalt. Bättre lägen till våra medborgare.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Extra viktig Skattetrycket är redan för högt. Det skall bära sig att arbeta. Med det höga skattetryck vi har så skall vi kunna omfördela inom statens ram. Minska byråkratin och minska statliga verksamheter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Det är viktigt med en fristående och opolitisk public service men nöjesutbudet kan skötas av privata aktörer. De som använder servicen skall själv betala. Vi måste få en mer opolitisk verksamhet på Tv och radio.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Omställningen måste ske i den takt som tekniken utvecklas och att vi har en infrastruktur när det gäller laddning av batterier. Vi måste se heltheten i omställningen och inte enbart Det skall förbjudas

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Betyg i skolan är ett sätt att mäta sin egen prestation men även att eleven känner att det är viktigt att prestera. Jag kan inte säga exakt om det är i åskurs 4 eller 5 man skall införa betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Omfördelning skall ske men det är också viktigt att inte kommuner som sköter sin ekonomi på ett mycket bra sätt blir straffade med att skicka iväg skattemedel till andra kommuner som inte har samma kontroll. Mindre kommuner med svåra lägen bör få medel från andra kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: De som utnytjar personer som är usatta bör straffas för det.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Det är viktigt att det byggs nya lägenheter och för att det skall ske i den omfattning som behövs är det nödvändigt att marknads hyror gäller. Det måste vara bättre balans mellan hyresgäster och fastihetsägares möjlighet att styra hyressättningen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Extra viktig Investeringarna behövs i stället till förbättringar av vägar på landsbyggd och glesbyggd. Norrbottnia banan bör byggas snarast och stambanan till Kiruna bör utökas med ett spår. Stinulera företag att använda järnväg i stället för lastbil.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Ett sån åtgärd skulle innebära att vi skulle erhålla en mer likställig sjukvård i hela landet och byapolitiken i regionen/landstinget skulle därmed minska. Sjukvården skulle bli mer rättvis om staten skulle ta över den rollen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Det innebär att företaget och den enskilda personen har ett gemensamt ansvar för sin sjukskrivning. Det är viktigt att det finns modeller för de som har kroniska besvär.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: I dag begränsar arbetsrätten att företag anställer personer om de inte är riktigt säkra att det finns bestående arbete. Rörligheten skulle bli större som skulle ge mer arbetslivs utbyte.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Å Strandberg: Extra viktig Staten måste börja hantera tillståndsprocessen mycket snabbare och Länsstyrelsen roll skall minska. Det offentliga måste se till att samtliga delar behandlas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Å Strandberg: Vi måste anpassa invandringen efter vilka förutsättningar vi har .

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Å Strandberg: Det här är en frågeställning som jag anser inte är riktig när det står utan brottsmisstanke. Frågan är i stället att man skall få använda dessa åtgärder om det finns brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Å Strandberg: Det skall löna sig att arbeta och att starta företag med en rimlig skatte nivå. Regeringen talar bara om att höja skatten vilket inte bidrar till att skappa intresse att arbeta mer. Det är mer en idiologisk fråga som inte ger några stora inkomster för staten.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Å Strandberg: Extra viktig Ägande rätten måste stärkas och större frihet när det gäller avsättningar av skyddsvärd skog. Vi har redan nu stora områden som är skyddade och i glesbyggd så är det stora problem att näringen inte får möjlighet att utvecklas. Skyddad skog måste skötas och om inte staten klarar av det så skall reservat återgå till produktion.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Hans Å Strandberg har hoppat över denna fråga