Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Oliver Rosengren (fotograf null)

Oliver Rosengren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kandiderar till riksdagen för att lösa problem med genomförbara, genomtänkta reformer. För att lösa problemen som håller vårt samhälle tillbaka krävs ett politiskt ledarskap som kan kombinera framtidsoptimism med vardagsrealism. Jag vill företräda dig och driva dina hjärtefrågor i riksdagen.

Presentera dig själv

Min nyfikenhet och otålighet tog mig till politiken. Framtidshoppet och frihetskampen fick mig att få upp ögonen för Moderaterna. Arbetslinjen och ansvar för ekonomin gjorde att jag fastnade. Lagarbetet, ditt förtroende och min beslutsamhet om att vi kan skaffa oss en bättre morgondag håller mig kvar.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Anders Borg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha moderat majoritetsregering. En lägre ambition vore att göra våra idéer orättvisa. Jag tror dock det ligger längre fram i tiden. Efter valet i september blir det en regering med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna som budgetförhandlar med Sverigedemokraterna. Regeringen behöver kunna förhandla med alla partier i enskilda frågor för att få igenom nödvändiga reformer.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Oliver Rosengren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Det är ett systemfel att det uppstår stora vinster i skattefinansierad verksamhet. Antingen är ersättningen för hög, eller så är kvalitetskraven för låga. Problemet drivs delvis av att skolpengen sätts utifrån offentligt drivna skolor, som ofta önskar mer pengar, medan fristående skolor blir mer effektiva. Om ersättningen ökar samtidigt som friskolorna effektiviseras uppstår vinstmarginal.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Extra viktig Kärnkraften är pålitlig, koldioxidfri, billig, trygg och demokratisk. Kärnkraften dämpar investeringstrycket på elnätet, eftersom det är mycket elproduktion på få platser, att jämföra med vindkraften som kräver stora investeringar i nytt elnät till alla vindkraftverk. Den största enskilda ägaren av vindkraft i Sverige är dessutom kinesiska staten. Det är säkerhetspolitiskt oroande.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Sverige är i ett nödläge för tryggheten. Det innebär att det krävs vissa åtgärder som i en annan situation inte är önskvärda, exempelvis mer övervakning eller andra åtgärder som minskar integriteten. När kriminaliteten är så omfattande som nu är det dock nödvändigt med vissa tillfälliga krisåtgärder, exempelvis visitationszoner.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Extra viktig RUT-avdraget ökar sysselsättningen, sänker trösklarna till arbetsmarknaden och underlättar vardagen för många. RUT-avdraget kan dessutom avlasta hemtjänsten och göra att färre med vårdutbildning behöver arbeta med städning eller andra serviceinsatser. RUT-avdraget borde tvärtom utvecklas och exempelvis inkludera trygghetstjänster, så att hushåll får halva priset på hemlarm och liknande tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Det fasta enprocentsmålet borde avskaffas, biståndsbudgeten läggas ihop med budgeten för bland annat asyl och andra områden som handlar om internationell solidaritet, arbetet fokuseras till några prioriterade områden och uppföljningen utvecklas för att säkerställa effektivitet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Alla utgifter behöver genomgå prioriteringar och ställas mot andra behov.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Extra viktig Sverige hade bland världens högsta priser på bensin och diesel redan innan Rysslands invasion av Ukraina, på grund av politiska beslut. Skatten behöver sänkas och reduktionsplikten sänkas till EUs miniminivå. Sverige behöver även återta makten över skattepolitiken, så att vi inte behöver bli EU om lov för att sänka skatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Kommunala vetot behöver tvärtom stärkas. Skyddet för den enskilde behöver stärkas: alla markägare som påverkas ska ha inflytande och de som drabbats (t.ex. av sänkt värde på sin fastighet) borde få en lidandepeng. Förbjud kinesiska investeringar i det svenska energisystemet. Idag är kinesiska staten den största ägaren av svensk vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Utredning bör genomföras.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Det är rimligt att det är helt upp till föräldrarna att avgöra hur de ska fördela föräldraledigheten. Dock kan det finnas skäl att överväga om fördelningen av föräldrapenningen ska vara helt fri. Andra försäkringssystem eller transfereringar är individuella.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Tillgänglighet till vården är viktigt och efterfrågas. Nätläkare ökar tillgängligheten, dock vilar ett viktigt ansvar på politiker att reglera ersättningen på ett rimligt sätt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Det bör finnas två sätt att komma till Sverige som invandrare: 1) för att arbeta eller 2) för skydd. Den som kommer för att arbeta eller som försörjer sig och sköter sig borde få vara här. Den som är här och har beviljats asyl, men inte försörjer sig själv, ska återvända när skyddsskälen upphör.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Extra viktig Nato-medlemskapet ökar Sveriges säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Extra viktig Riksdagens utredningstjänst konstaterade så sent som i maj 2020 att JÖK-partiernas höjningar av a-kassan under krisen ökar arbetslösheten varaktigt om 40 000 personer. Professor Lars Calmfors menar dessutom att 24 av 28 empiriska studier visar tydliga samband mellan högre a-kassa och längre arbetslöshetstider. Istället borde a-kassan reformeras så att den får skarpare avtrappning och förkortas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Extra viktig Den som vill bygga en brygga, bod eller bastu på sin egen mark ska inte behöva be någon om lov. Det generella strandskyddet ska avskaffas i hela landet och ersättas med att kommuner får möjlighet att utpeka enskilda strandremsor med lokalt strandskydd. Äganderätten ska stärkas och fler ska kunna bo med sjötomt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Sverige har bland världens högsta skattetryck. Socialdemokraterna har infört eller höjt 46 skatter sedan 2014. Försvaret är en grundläggande uppgift för staten. Det kan inte behövas ännu högre skatter för att finansiera basuppdraget.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Högst prioriterat är att avskaffa Public Service-skatten på arbete. Det är inte rimligt att Public Service finansieras med en skatt på arbete. Det finns uppgifter av allmänintresse, exempelvis beredskapsfunktioner, som ska anslagsfinansieras (liksom t.e.x. oberoende domstolar). Andra erbjudanden, såsom nöjesproduktioner kan finansieras med avgifter liksom andra tjänster (Storytel, Netflix osv.).

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Tidiga betyg kan underlätta för tidiga insatser för elever som behöver extra stöd, mer undervisningstid och läxhjälp. Samtidigt är det andra åtgärder som är viktigare: generell ökning av undervisningstiden och möjlighet för rektor att utöka skolplikten till lov eller längre dagar för elever som inte når målen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Utjämningssystemet är redan omfattande. Det är rimligt med viss utjämning av kostnader, exempelvis om en kommun har betydligt större andel äldre, men inte av intäkter.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Det viktiga är skarpa straff för de mer allvarliga brott som kan omge sexköp och drabbar personen som säljer, exempelvis människohandel och våldtäkt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Hyresregleringen skapar snedvridning på bostadsmarknaden och enligt forskare är samhällskostnaderna så stora som 20 miljarder kronor. Subventionerna är större för de med stora inkomster. Hyresregleringen gynnar särskilt de som kommit över attraktiva förstahandskontrakt. För att stötta hushåll med knappa ekonomiska resurser behövs träffsäkra ekonomiska stöd, fler med jobb och lägre skatt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Det är mer prioriterat att förbättra regional infrastruktur, särskilt vägnätet. En omprioritering från höghastighetståg till upprustning av vägar och regional tåginfrastruktur kan istället göra investeringarna till en samhällsvinst. Ett exempel är att samhällsvinsten för en krona satsad på vägen Växjö-Åseda är 3-4 gånger högre än en krona satsad på höghastighetsjärnväg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Utredning kan genomföras, men det är inte klarlagt att fördelarna är större än riskerna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Karensdag bör tvärtom införas på andra VAB-dagen. Då behöver föräldrar som ska "vabba" två dagar ta var sin dag för att få ersättning båda dagarna. Det innebär att föräldrar själva får välja, men att ersättningen uppmuntrar att hjälpas åt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Vissa lättnader i lagen om anställningsskydd (LAS) i utbyte mot ökat ansvar för kompetensutveckling och omställning skulle ge en mer flexibel arbetsmarknad och bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Rosengren: Tillståndsprocesserna behöver bli mer förutsägbara och snabbare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oliver Rosengren: Integrationsmisslyckandet i Sverige gör att vi behöver lösa de allvarliga problem som finns här nu, innan vi kan utöka åtagandet ytterligare.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oliver Rosengren: Sverige är i ett nödläge för tryggheten. Det innebär att det krävs vissa åtgärder som i en annan situation inte är önskvärda, exempelvis mer övervakning eller andra åtgärder som minskar integriteten. När kriminaliteten är så omfattande som nu är det dock nödvändigt med vissa tillfälliga krisåtgärder.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oliver Rosengren: Skatten på arbete ska sänkas för alla, med tyngdpunkt på personer med låg inkomst.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oliver Rosengren: Extra viktig Lite av en kuggfråga: skogen bör skyddas, men från statlig reglering och politiska pekpinnar, inte från att brukas av skogsägarna. Skogen ska brukas och skogsägarna ska bestämma över sin mark. Det skulle också ge en mer livskraftig skog, biologisk mångfald och större kolsänka från skogsbruket.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Oliver Rosengrens val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi