Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lisbeth Svensson (fotograf null)

Lisbeth Svensson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag arbetar utan att tröttna för att fler ska få leva i frihet och ha ett gott liv, nu och i framtiden. Jag ser att om skolan funkar, så finns de bästa förutsättningarna för varje människa. Därför sätter jag skolan först. Jag är intresserad av klimat- och miljöfrågor och jag vill bidra till lösningar på klimatkris och biologisk mångfald. Det är viktigt för mig med demokrati och god ordning.

Presentera dig själv

Jag har en karriär inom kemiindustrin och arbetar med digitalisering av införande av kemikalielagstiftning i ett globalt företag. Det är roligt att vara en ingenjör som gör skillnad och medverkar till hållbarhet inom näringslivet. Jag är en engagerad liberal ledare på lokal- och förbundsnivå. Jag har sedan många år förtroendeuppdrag som fritidspolitiker i Stenungsund.

Vad har du för yrke?

Expert inom kemikaliekontrollområdet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Maria Arnholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill helst ha en regering med Moderaterna och Liberalerna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lisbeth Svensson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Lisbeth Svensson: Friskolor kan vara bra, men de måste hålla hög kvalitet och följa skollagen. De ska inte kunna ta ut vinster om det går ut över elevernas utbildning.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Lisbeth Svensson: Extra viktig Vi behöver mer el för en omställning från fossila bränslen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Lisbeth Svensson: Vi behöver bättre trygghet i utsatta områden, men det finns andra metoder som känns bättre.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Lisbeth Svensson: RUT ska vara kvar!

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Lisbeth Svensson: Det måste finnas möjlighet till lokalt inflytande via kommunen för vindkraftsbyggen. Det är bra med vindkraft, men vindkraften är ytkrävande och kommer ofta i konflikt med andra intressen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Lisbeth Svensson: Digital vård är ett bra komplement, men man måste hitta ersättningsmodeller som känns rättvisa och hållbara över tid.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Lisbeth Svensson: Det finns många problem med betygssättningen i skolan som måste lösas först, i en framtid kan betygen i årskurs 4 bli aktuellt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Lisbeth Svensson: Det nuvarande skatteutjämningssystemet är ganska bra och det behövs alltså viss utjämning. Det är också viktigt att kommunerna själva tar stort ansvar för sin ekonomi och serviceutbud.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Lisbeth Svensson: Förutsättningarna för att nya hyreslägenheter kan byggas behöver bli bättre.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Lisbeth Svensson: Extra viktig Det är bättre att satsa på upprustning av den vanliga järnvägen för person- och godstransporter. Höghastighetstågen riskerar att ta för stort budgetutrymme och vi kan få eftersatta vägar och järnvägar i hela landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Lisbeth Svensson: Staten behöver ta ett starkare strategiskt ansvar, och samarbeta med regioner och kommuner. Vi har fått erfara brister under pandemin. Hela sjukvårdskedjan i landet behöver ses över och vi ska ha högre ambitioner för god och trygg vård.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lisbeth Svenssons val:

  • Integration
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning