Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Stina Bergström (fotograf Robert Halvarsson)

Stina Bergström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Därför att jag är miljöpartist. Hållbart skogsbruk, ett skärpt strandskydd, hållbart resande och ekologiskt jordbruk är några av mina hjärtefrågor och något jag arbetat mycket med genom åren. Jämställdhet, fred och nedrustning är andra frågor jag brinner för.

Presentera dig själv

Jag bor på landet i Högboda i Kils kommun. Sedan 2019 arbetar jag som politisk sekreterare för Miljöpartiet i Uppsala och bor därför även där. Under 2010-2018 var jag riksdagsledamot. Fram till 2010 var jag fritidspolitiker och försörjde mig som journalist, teaterproducent, studievägledare och informatör. Innan jag gick med i MP på 90-talet var jag engagerad i freds- och miljörörelsen.

Vad har du för yrke?

Idag politisk sekreterare. Tidigare bl a studievägledare och journalist.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Det finns många jag har som förebilder.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett styre som, vid sidan av välfärden, prioriterar klimat- och miljöfrågorna högt. Det vill säga en rödgrön majoritetsregering där S, MP, V och kanske C ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Stina Bergström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: Extra viktig Våra skattemedel ska inte användas till vinstutdelning. Pengarna till skolan ska gå till en bra och jämlik skola för alla. Eleven och lärandet ska vara i fokus. Istället för en mångfald av mindre aktörer som brinner för en speciell form av pedagogik (t ex montessori och waldorfpedagogik) har vi fått stora aktörer med vinst som främsta syfte. Det har även orsakat problem för den kommunala skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: Extra viktig Kärnkraften är farlig från vaggan till graven. Jag är tillräckligt gammal för att ha upplevt både Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima. Vi är ännu inte hittat ett säkert sätt att ta hand om kärnavfallet. Vi måste istället bygga ut den förnybara energin; sol och vind. Och, inte minst, använda elen på ett smart sätt. Kärnkraftsindustrin är även sammankopplad med kärnvapentillverkningen i världen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: Det är bra att gynna konsumtion av tjänster istället för mer saker. RUT bör göras om för att mer gynna en grön omställning. RUT för reperationstjänster är väldigt bra. RUT behöver också göras mer jämställt. Skattepengarna för att subventionera städning borde till exempel mer gå till pensionärer med mindre ork och pengar än unga välavlönade som har råd att betala städning utan RUT.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: Extra viktig Behovet av bistånd är större än någonsin i en värld som idag, vid sidan av fattigdom och krig, även drabbas av klimatförändringarnas effekter. Sverige är ett av världens rikaste länder. Om vi inte tycker vi har möjlighet att vara solidariska och dela med oss av vårt välstånd, vem tycker vi då ska vara det? Sverige måste fortsätta vara en stark röst för fred, nedrustning och solidaritet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: Extra viktig Vi måste komma bort från beroendet av fossil energi. Vi måste gå över till fordon som går på el och förnybara drivmedel. Det handlar både om att minska klimatutsläppen och om att vi måste komma bort från vårt beroende av skurkstater som t ex Ryssland. Istället för att sänka kostnaden för alla borde de skattepengarna användas till att stödja de som verkligen behöver bilen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: Vi behöver en rikt kulturliv inte ett som styrs av kommersiella aktörer. Staten, regionen och kommunerna ska ge stöd till kulturlivet men hålla sig på armslängds avstånd när det gäller innehållet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: Självklart ska kommuner kunna säga nej till vindkraftsbyggen, Men det måste bli tydligt när i processen de ska göra det så att den som vill bygga ett vindkraftverk inte först får ett ja från kommunen och sedan, när det lagt ned en massa pengar på projektering, får ett nej på lösa grunder. Det är också viktigt att det blir svårare för försvarsmakten att stoppa vindkraftsbyggen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: Det går inte att förbjuda fattigdom. Den måste bekämpas med sociala åtgärder, inte förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: Extra viktig Ett jämlikt uttag av föräldraledigheter är en jätteviktig fråga för jämställdheten. Jag vill se en tredelad föräldraförsäkring, en del för varje förälder och en del som man kan fördela fritt både emellan föräldrarna och ngn annan närstående vuxen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: Extra viktig Sverige måste fortsätta vara en stark röst för fred, nedrustning och diplomati i världen. Det behövs fler stater som är det, inte färre. Att gå med i NATO innebär att vi bidrar till upprustningen och krigshoten i världen, tvingas använda ännu mer skattepengar till försvaret och säger ja till kärnvapen. Det är inte den framtid jag vill ge mina barn och barnbarn.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: A-kassan är en viktig del i vårt trygghetssystem. Jag är också en anhängare av ett system med basinkomst för alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: Extra viktig Strandskyddet är viktigt både för friluftslivet och den biologiska mångfalden. Alla ska ha tillgång till stränderna, både de som bor på landsbygden och besökare. Det är en viktig del i vår allemansrätt. Det är trevligt att bo nära vatten, men det gör du även om du bor utanför strandskyddat område. Strandskyddet behöver istället förstärkas i hårt exploaterade områden och tillsynen bli bättre.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: Jag tycker inte vi ska upprusta det svenska försvaret. Men eftersom det finns en majoritet i riksdagen för det så är det viktigt att de pengarna det kostar inte tas från välfärden, klimatarbetet, biståndet eller andra viktiga områden. Att återinföra värnskatten är ett bra alternativ på finansiering.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: Elbilar och bilar som drivs med biogas och vätgas är framtiden. Ett förbud av omoderna klimatskadliga bilar till 2025 skulle driva på den utvecklingen . Ett förbud är också ett viktigt steg för att uppnå riksdagens mål om att transportsektorns utsläpp ska minska med 70 procent till 2030 (jämfört med 2010)

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: Vi behöver bygga fler spår för att tågen ska komma i tid och för att få plats med fler tåg på banorna. Snabbare tåg konkurrerar ut flyget och fler kommer att vilja åka klimatsmart i framtiden. Vi måste också transportera mer gods på räls istället för på vägen. Och när vi bygger nya spår ska vi bygga spår för framtiden som det går att köra både snabbt och mindre snabbt på.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: Sjukvården i vissa regioner är verkligen i kris. Men i andra fungerar den bra. Att dra igång en stor omorganisering av hela den svenska sjukvården är ingen bra idé. Däremot behövs det en starkare statlig finansiering och styrning kring vilka rättigheter du som patient har. Och en gemensam syn på arbetsvillkor för de som arbetar inom vården och ett stopp för systemet med att hyra in personal.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: En viktig åtgärd för att även de med låglöneyrken ska känna att de kan vara hemma när de är sjuka. Viktigt både för dem och för att förhindra smittspridning i samhället.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Bergström: D

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stina Bergström: Rätten att få sin asylrätt prövad är en viktig mänsklig rättighet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stina Bergström: Det är viktigt att bekämpa gängkriminalitet, skjutningar med mera. Där kan polisen behöva få använda avlyssning och övervakning i lite högre grad.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stina Bergström: Extra viktig Ökad skydd av skog är nödvändigt för att hindra artutrotning. Vi har inte mycket riktiga naturskogar var i Sverige och de skogarna måste vi skydda. Men vi måste också ställa om vårt skogsbruk till ett mer naturnära hyggesfritt skogsbruk i de skogar som vi brukar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Stina Bergströms val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning