Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anneli Appelskog (fotograf null)

Anneli Appelskog

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är uppväxt på landet under enkla förhållanden. Hemmet var en kärleksfull och generös miljö där goda värderingar praktiserades. Mina hjärtefrågor är hållbarhet ur alla aspekter: - En fungerande skola för alla, där individen kan bildas och utvecklas. - En fungerande och rättvis sjukvård, ingen ska lida pga knappa resurser eller misshushållning med våra skattemedel. - En fungerande landsbygd!

Presentera dig själv

Jag är en humanist med en grundmurad övertygelse om allas lika värde. När jag tänker på hur vi skapar ett gott samhälle för alla handlar det inte om en naiv nationalromantisk fantasi om att allt var bättre förr. Det som var bra ska vi bära med oss in i framtiden, och då handlar det om en rättvis välfärd som kommer alla medborgare tillgodo. Oavsett var man är född eller vilken status man har.

Vad har du för yrke?

Rektor på folkhögskola och VD för Sundsgården Hotell & konferens

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Dr Martin Luther King

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Min förhoppning är att C´s val, att inte svänga med i den forna alliansens kraftiga högergir och samarbete med SD, kan vinna ny mark. Att C tillsammans med övriga mittenpartier kan skapa en balanserad politik som tar fokus på sakfrågor. Annie Lööf var den som i samband med regeringsbildningen fokuserade på politiska sakfrågor istället för en fixering vem som skulle bli statsminister.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anneli Appelskog

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Appelskog: Extra viktig Det är uppenbart att de exempel på vinstdrivande friskolor vi redan har dränerar övriga skolors ekonomi. Vidare ökar det segregationen i samhället i stort. En bra skola ska ha elever som utgör ett tvärsnitt av samhället i stort. Barn lär av varandra, och behöver umgås över klassgränserna redan från start i livet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Appelskog: Vi behöver en mångfald av lösningar för att klara vår energiförsörjning. kanske är kärnkraften en del av den utbyggnaden. Men med ett perspektiv på 100 000 år för förvaring känns inte som en hållbar lösning. Vi behöver satsa mer på förnybart.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Appelskog: Extra viktig När omorganisationen av polisen skedde tappade vi något mycket viktigt nämligen närkontakt med olika områden. Det fanns tidigare en social kontroll som var positiv. Vi kan inte kompensera den skadan i efterhand genom att införa visitationszoner, det bygger murar mellan människor och ökar fientligheten mot polisen utan att ge något positivt resultat.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Appelskog: Det är med RUT som med mycket annat. Det gynnar dem som redan har. Hos de som skulle behöva det bäst har inte ens råd att anlita hantverkare alla gånger.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Appelskog: Ökade bränslepriser löser inga problem, det är bara fler som slås ut.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Appelskog: Frågan om vindkraftsbyggen har blivit känslostyrd och därmed populistisk. Saknar förnuftiga argument hos motståndarna i något som i grunden är en både hållbar och förnuftig utveckling.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Appelskog: Det är fattigdomen i sig som ska motarbetas, och därmed de stora klyftorna mellan människor. Att jaga stackars utsatta tiggare är kontraproduktivt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Appelskog: Extra viktig Det är enkelt. Systemet med privata nätläkare dränerar svensk välfärd, och hotar männsikors hälsa. Vi går från att ha varit i topp vad gäller sjukvård till alla medborgare till att snart vara sämst i klassen. Det är orimligt att vissa penningstinna individer bara ökar sin rikedom medan andra vanvårdas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Appelskog: Extra viktig Om det innebär att människor på flykt inte ska behöva leva i limbo i åratal, utan möjlighet att försörja sig själva. Vi bryter ned människor istället för att ta vara på deras kompetens och arbetskraft.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Appelskog: Känns inte prioriterat alls, i förhållande till andra frågor. Somliga tycks tro att medlemskap i NATO garanterar varaktig fred. Sverige har levt i fred i 200 år utan att ha varit med i NATO. FN och EU är fredsbevarande organisationer medan NATO´s idé bygger försvarsmakt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Appelskog: Man måste komma åt de som aktivt väljer att leva på A-kassa med andra medel.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Anneli Appelskog har hoppat över denna fråga

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Appelskog: Extra viktig Vi behöver Public service mer än någonsin, i ett polariserat samhälle där så många förfäktar radikala åsikter och där samhällsklimatet påverkas av en alltmer tilltagande hätsk ton. Däremot behöver journalistkåren och programledare vara mer pålästa när det förekommer rena lögner från t ex partiledare.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Appelskog: Absolut, i likhet med all form av människohandel.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Appelskog: Det behöver utredas mer innan man satsar på det.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Appelskog: Det kan i bästa fall skapa en mer rättvis vård över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Anneli Appelskog har hoppat över denna fråga

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Anneli Appelskog har hoppat över denna fråga

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Anneli Appelskog har hoppat över denna fråga