Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marianne Åslund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är mänsklig har ett helhetstänk, jag står med båda fötterna på jorden, är rättvis tycker alla människor har samma värde. Vrnar om djur och matur, låt hela Sverige leva, låt alla få bestämma över sig själva. Se helheten, Våga stå för att ta hand om de människor vi släpper in i Sverige ta inte emot fler än vi kan ta hand om. Sluta tillverka elbilar, satsa på att ta fram rent bränsle.

Presentera dig själv

Jag är 63 år gift bor i Härjedalen Lillhärdal har en stuga i Värmland Filipstad Gåsborn, älskar att vara ute i naturen en riktigt god bit mat och ett gott glas vin. Jag har både barn och barnbarn som betyder allt för mig. Jag började min arbetsbana som outbildat vårdbiträde utbildade mig steg för steg och sista etappen var på universitetet där jag gick social omsorg och blev chef inom omsorgen.

Vad har du för yrke?

Har arbetat som chef inom kommunen i 25 år driver idag en konsult firma

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En högerstyrd regering med Liberalerna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Marianne Åslund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Man ska inte behöva mer vinst än att det finns vilja att driva friskolor. Det måste gå ihop-

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Kärnkraften borde slopas ta tillvara på våra resurser som är naturliga.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Vi måste komma tillrätta med all kriminalitet det har gått alldeles för långt när man inte kan vara säker ute på gatorna längre.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Det finns så många som behöver dessa tjänster särskilt äldre personer som inte kan få hjälp från kommunen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Det finns så många som behöver och vi kan hjälpa, bättre att hjälpa på hemmaplan än att de som bor i utsatta områden måste emmigrera.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Jag tror dom klarar sig bra ändå. Men det är viktigt med ett fungerande kungahus.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Sänk skatten på bränsle, få Svenska bönder att odla raps så vi kan ta fram bra disel, istället för att satsa på elbilar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Man måste ha råd att leva i egna fastigheter, det får inte slå ut låginkomsttagare att äga en fastighet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Regioner ska ägna sig åt sjukvård inte kultur, även kommuner ska lägga pengar på skola och omsorg samt andra viktiga funktioner, kultur kan få bidrag utefter vad som finns att ge.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Bättre att ha vindkraft än kärnkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Det borde kunna vara förbjudet men många behöver pengar och får inte tag på det på annat sätt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Alla bör ha rätt att vara den dom är men jag vet inte riktigt vad som är bra med det.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Varje familj ska kunna avgöra på egen hand hur man väljer. Vi är kapabla att ta egna beslut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Regionen ska inte bli utsatta för att betala privata nätläkare, vill ha en sådan kontakt får man betala det själv. Men regionen kanske skulle ha en liknande tjänst.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Satsa på mindre antal och vi ska kunna stå för och ta hand om personer som kommer till Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Ja vi behöver alla hjälpas åt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Ett bra förslag men man behöver också se hur man kan få fler ungdomar ut på jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Äger man marken bestämmer man själv över den.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Ja vart ska man annars ta pengarna ifrån.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: vet ej

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Satsa på att ta fram renare bränsle.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: För att se vart barnen står i lärandet, men det får inte bli en press på barnen. Det är redan väldigt stor stress i skolorna.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Kommunerna måste försöka komma fram till hur man bäst ska klara budget i den egna kommunen. Mer pengar från staten till små kommuner me lite inkommande kommunalsaktt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Helt klart

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: vet ej

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Det är väl bra att dessa tåg finns för de som reser mycket.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Ja varför inte då kanske det blir lika för alla i hela landet

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Nej, alldeles för enkelt att sjukskriva sig och vara hemma då.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Det är i vissa fall bra att kunna säga upp personer enklare beroende på orsak men det får ju inte bli att man kan säga upp en person på grund av att man har olika uppfattningar om småsaker.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Åslund: Beroende på hur det förstör naturen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marianne Åslund: Man måste kunna ta ansvar och hjälpa de mäniskor man tar emot, man måste vara medveten om att de här minniskorna är trasiga människor som behöver hjälp och stöd. Det måste vi kunna ge dom.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marianne Åslund: Svensk polis måste få fler rättigheter att komma åt kriminella personer. Polisen måste ha rätt att undersöka och få tillåtelse till mer ingående utredningar vid misstankar.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marianne Åslund: Alla ska betala samma skatt, många höginkomsttagare har slitit för att ta sig dit dom är idag, och många låginkomsttagare har aldrig ansträngt sig utan tycker de har det bra som det är. Allt ligger på vare individ.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marianne Åslund: Man måste kunna skydda skog som har ett värde för framtiden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Marianne Åslund har hoppat över denna fråga