Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Vanja Wallemyr (fotograf ww)

Vanja Wallemyr

Varför ska väljarna rösta på dig?

En av anledningarna till att jag har gett mig in i politiken är att jag är trött på käbbel och pajkastning. Vi har ett land som ska skötas med alla de utmaningar som finns då behövs bra dialoger, lösningsvilja, våga tänka nytt men också våga erkänna om det inte blev som tänkt så får man göra om. Genom livet har jag erfarenheter som kan vara till nytta i förhandling eller att driva sakfrågor framåt

Presentera dig själv

En kvinna i sina bästa år med livserfarenhet, nyfiken, positiv, visionär som vågar tänka utanför boxen och är lösning inriktad, drivande. På gården odlar vi spannmål, potatis, oljeväxter, vall, brukar skog och vindkraft. På fritiden gillar jag att läsa, rida , måla, matupplevelser, är bra på att baka bullar.

Vad har du för yrke?

Lantbrukare, styrelseuppdrag, politiska och externa, domare, tränare i ridsport.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Om vi ska få en tydlig majoritet så ser jag C, S och M

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Vanja Wallemyr

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: En svår fråga, ett sunt företag ska generera vinst för att fortsätta kunna hålla god kvalitet, göra investeringar betala skäliga löner. Blir det någon % över kan det vara ok om man har uppfyllt de första punkterna. Blir utdelningen oskälig i förhållande till driftbehovet, kvaliteten på undervisningen och framtida investeringar då är det inte okej.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Det är så många sidoeffekter av kärnkraften som man inte har löst allt från den stora miljöpåverkan vid brytning till slutförvaringen. Kostnaderna vid en ev kärnkraftsolycka vill ju inget aktör stå för plus att det kan påverka möjligheten till livsmedelsproduktion inom stora områden och ge ett stort lidande för befolkningen och djurliv.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Likväl som polisen gör alkotester på olika platser så bör man kunna göra liknande med visitation av vapen utan särskilda zoner.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Det har gett många möjligheten att skapa egna jobb och undvika svartarbete.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Att kunna hjälpa till på plats i katastrof men också i förbyggande syfte är viktigt för att ge människor möjlighet att bo kvar och kunna vara med och påverka sin framtid när det gäller livsmedelsförsörjning, jämställdhet , sjukvård, utbildning.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: För många är kungahuset en del av vår tradition och representerar Sverige i många sammanhang. En betydande del av apanaget går ju också till underhåll av olika byggnader som även är museer.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Ja sänk rejält istället för att införa olika subventioner eller bidrag och sänk även för de som åker kollektivt. Stötta utvecklingen av flera olika alternativa drivmedel så vi får möjlighet att fasa ut det fossila så fort som möjligt och se att ha en långsiktig hållbar energipolitik

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Att äga en fastighet kräver också ekonomi till underhåll, bra underhållna fastigheter genererar ett högre värde vid försäljning och därmed skatt. Känns som att man vill bestraffa ägande.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Men då ska det också på något sätt generera tillbaka något till de privata aktörerna tex att man får dra av kostnaderna.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Om vi vill att hela Sverige ska kunna ha tillgång till stabil elförsörjning till rimliga kostnader så behöver vindkraften kunna byggas ut. Med framtidens teknik kom vindkraften både kan generera el, lagra och vara med och balansera elnätet. Vid utbyggnad av framtida parker bör man samtidigt se över hur man kan göra bygdenytta på olika sätt både för människor och den biologiska mångfalden i området

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Så länge det inte bedrivs brottsligt eller störande så ser jag inga hinder.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: I många sammanhang kan man idag kryssa i en ruta vad man vill tillhöra eller inte. När det gäller juridiska dokument så är det ju sitt namn man skriver under med och inte kön och man har ju rätt att byta namn till det man känner sig bekväm med.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Till största delen anser jag att familjen själva ska få välja, men jag känner att en viss lagstadgad tid kan vara bra att ha dels mot arbetsgivare men även för jämlikheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Den digitala tekniken inom sjukvården utvecklas allt mer och fler och fler undersökningar kan göras digitalt. Så istället för att förbjuda, se vad som kan utvecklas både inom den privata och offentliga sjukvården och se över rimligheten i kostnaderna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Det skapar en ökad trygghet för den som har kommit till Sverige men den ska inte vara kravlös man ska acceptera svenska lagar och mänskliga rättigheter, lära sig svenska söka jobb eller utbildning så fort som möjligt. Tillståndet ska kunna dras in om man gör något brottsligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Sveriges neutralitet har på något sätt utgjort en neutral gräns mellan öst och väst som jag känner är och har varit viktig. Och jag känner att det även fortsättningsvis kommer att vara viktig för att minska spänningarna i världen. Samtidigt förstår jag att man nu vill ingå I NATO med tanke på Rysslands agerande.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Vanja Wallemyr har hoppat över denna fråga

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Ja som det är nu kan det tolkas mycket olika beroende på vem som handlägger på länsstyrelsen och inte så sällan är motiveringarna mycket svåra att förstå. Viktigt att både boende och företagande på landsbygden kan utvecklas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Titta hellre på hur man kan minska kostnader inom andra områden i den statliga verksamheten genom att göra på annat sätt, tänka nytt eller helt enkelt avveckla eller ta bort. Gör det lätt att tjäna pengar för att få in mer skatteintäkter .

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Bra med ett varierat utbud som inte är reklamstyrt och förhoppningsvis så opartiskt som möjligt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Viktigt att hela landet kan fungera och min känsla är att man har inte hunnit få fram alternativ som fungerar över allt tills 2025 Istället för att förbjudas bör de kunna utvecklas för att kunna köras på alternativa bränslen också.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Barn kan vara mycket olika i sin utveckling i den åldern och i mitt tycke så har skolan en resa att göra först, innan det kan bli aktuellt med betyg från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Det finns olika förutsättningar i landet och många små kommuner har en liten befolkning vinterhalvåret men på sommarhalvåret kan invånarantalet öka väsentligt och man förväntar sig full samhällsservice. Likaså kan man bidra med naturtillgångar men förtjänsterna hamnar i Stockholm.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Jag skulle vilja föreslå höga böter, är det minderåriga barn kan fängelse vara motiverat.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Vanja Wallemyr har hoppat över denna fråga

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Dyrt, stor miljöpåverkan på olika sätt, man skiljer storstad och land ännu mer åt. Underhåll och utveckla det befintliga järnvägsnätet. Man har vant sig vid nya mötestekniker. Antagligen har miljövänliga flygbränslen hunnit utvecklas innan höghastighetsbanan är på plats.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Om det blir bättre för sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Vanja Wallemyr har hoppat över denna fråga

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Att vara arbetsgivare är komplext man har en marknad som påverkar företagets intäkter, behov av olika kompetens och antal anställda därför är det viktigt att det finns en möjlighet till flexibilitet för företagaren.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig Sverige är rikt på mineraltillgångar och vi kommer nog att behöva nyttja en del, men att göra det enklare, gör att vi riskerar att mindre seriösa företag vill etablera sig och sedan står vi där med miljökonsekvenser och mångårigt miljöansvar till stora kostnader.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vanja Wallemyr: Jag anser att man inte ska låsa fast sig vid det ena eller andra utan se mer till situationen och orsaken.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vanja Wallemyr: Polisens arbete behöver underlättas så om det kan vara motiverat för att kunna komma åt grova brottslingar så ja.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Vanja Wallemyr har hoppat över denna fråga

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig I stort sätt så har alla skogsägare någon form av avsättning idag slår man ihop det så blir det ca 1.3 miljoner ha av landets totalt 23.5 miljoner ha produktiv skogsmark och kunskapen om hållbart skogsbruk har ökat väsentligt vilket gynna många olika arter.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Vanja Wallemyrs val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning

Så svarar Vanja Wallemyr: Extra viktig En bra energipolitik gynnar landets ekonomi och miljön. En god utbildning, skola som har förmåga att ta tillvara varje individs olika färdigheter borgar för en tryggare uppväxt och möjlighet till egen försörjning. Vilket i sin tur leder till mindre brottslighet.