Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars Rosander

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har länge jobbat för bra utvecklig när det gäller förskolor och skolor samt äldreboende kommunalt, och kan ta med mig erfarenheter från landsbygden i i riksdagen

Presentera dig själv

Bor med min familj i mellersta Kalmar län, har varit kommunalråd i 12 år

Vad har du för yrke?

kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Stark förankring i mittenpolitiken

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Lars Rosander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Enligt aktiebolagslagen kan man inte förbjuda utdelning, men man kan begränsa möjligheten genom lagstiftningen för friskolor. Utdelning ska vara möjligt först om man fyller alla krav på att resurser finns för alla elever

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: En utbyggnad skulle kräva stora subventioner från staten. Befintliga verk kan drivas längre, om säkerhetskraven uppfylls.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Det kan vara en tillfällig åtgärd under vissa förhållanden

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: RUT-avdraget har minskar antalet svarta jobb, och bidragit till många nya företag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Vi är ett rikt land och måste på olika sätt hjälpa till att skapa en bättre väld. Fattigdom och miljöförstöring försämrar hela jordens förutsättningar

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Ligger på en bra nivå nu, men ska inte höjas

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Skatten kan sänkas men inte på bekostnad av reduktionsplikten, viktigt att vi går över till hållbara drivmedel

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Inte generellt, men översyn behövs på sikt

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Privata aktörer kan finansiera mer, men staten bör behålla och på sikt öka sin andel för att kunna erbjuda ett "fritt" stöd till kulturlivet

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Vindkraften behöver byggas ut, men inte på bekostnad av det lokala självstyret. Utbyggnad ska ske där det är möjligt, men man måste ta hänsyn till synpunkter från de som bor i området. En ökad ekonomiskt ersättning till närboende och samhället är nödvändigt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Ingen ska behöva tigga, men en generell lagstiftning är svår, det är att "sopa problemen under mattan". Vissa ytor ska via lokala föreskrifter undanta tiggeri på dessa platser.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: I huvudsak ska föräldrarna själva kunna bestämma detta, men för att främja jämställdheten behövs en fördelning att båda föräldrarna tar viss del av ledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Kan man underlätta och ge fler vård via nätläkare är detta bra, men det ekonomiska systemet behöver ses över så att inte Regionernas ekonomi dräneras på ojämlika villkor

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Tillfälliga tillstånd kan vara motiverat utifrån olika aktuella situationer

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Ja, världen förändras och vår säkerhet behöver garanteras på ett helt annat sätt nu, med tanke på Rysslands krig i ett demokratiskt land

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Det kan ge stora möjlighet för boende och företagande på landsbygden, samtidigt som det finns mycket tillgång till vattendrag tillgängligt för allmänheten, om man bara har förtroende för kommunernas planmonopol

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Det kan var motiverat utifrån den uppbyggnad av försvaret som (dessvärre) måste ske

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Public service är av stor vikt för oberoende nyhetsförmedling och ett uppdrag som en sammanhållande funktion i landet

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Det behövs för att skynda på övergång till andra drivmedel

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Nej, inte obligatoriskt

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: för att hela Sverige ska leva behövs en reglering för att få någorlunda jämlik utveckling

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Det finns andra alternativ, ex vis fotboja

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: För att fler lägenheter ska byggas måste hyreslagstiftningen ses över, och då kan marknadshyror vara aktuell för vissa typer av byggnationer

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Vi behöver högshastighetstå på vissa sträckor, men risken är att det slukar alla ekonomiska medel som behövs för annan upprustning av järnvägsnätet

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Det blir "inte bättre" bara man byter huvudman

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Rosander: Den nyligen genomförda förändringen har fått acceptans av arbetsmarknadens parter, låt oss se hur detta fungerar de närmaste åren innan man på nytt ev tar upp frågan för behandling

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lars Rosanders val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat