Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

John-Wilhelm Pahlm (fotograf null)

John-Wilhelm Pahlm

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är ofta frustrerad på att skattemedel används så ineffektivt, och har sett många exempel från kommunpolitiken på riktigt dåliga (och bra) projekt. Vi behöver större politisk handlingskraft och mindre byråkrati och tjänstemannastyre - vilket är något jag kämpar för. Jag tror också på människans självbestämmande och tycker inte samhället ska in och begränsa i onödan. :)

Presentera dig själv

En pragmatisk kille från Halmstad som jobbar med kultur och krog. Har haft eget företag i snart tio(!) år och kämpar för att hålla city fullt av liv och rörelse. Sjunger och spelar musik, tycker om öl och har två blinda katter. Jag tror på sportens och kulturens plats i samhället som ett lim som gör livet lite roligare att leva - vilket vi behöver ännu mer än idag. Tror på en grön framtid!

Vad har du för yrke?

På valsedlarna står det Kulturentreprenör och jag tycker det passar in bra!

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Reinfeldt - den sista vettiga moderaten

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst vill jag ju se en C-regering på över 51% väljarstöd, men horoskopet säger att det ser tveksamt ut. Jag vill se ett stabilt mittenstyre utan större påverkan från V eller någon påverkan alls från SD. Tycker M och KD gjort sig mycket obehagliga i takt med att de går åt höger med tidvis vidrig retorik. En S+C+M regering hade väl inte suttit fel?

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

John-Wilhelm Pahlm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John-Wilhelm Pahlm: Den kärnkraft som redan finns bör rustas för framtiden. Dock är kärnkraft för dyrt och komplicerat för att staten ska bygga ny på ett tillräckligt effektivt sätt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John-Wilhelm Pahlm: Jag tycker vi ska ha en lagom monarki som är rustad för framtiden.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John-Wilhelm Pahlm: Det är bättre att sänka skatten på förnybart bränsle för att påskynda en omställning

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John-Wilhelm Pahlm: Extra viktig Det är jätteviktigt att skapa en kultur i Sverige som det privata i högre grad är med och finansierar, men det är också jätteviktigt att skattemedel får gå till kultur. Det fungerar inte särskilt bra idag, men då är det bättre att vi ändrar än att ta bort möjligheterna. Kultur är en av de viktigaste grundstenarna i en demokrati och behöver också värderas därefter!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John-Wilhelm Pahlm: Ja, men de kommuner som bygger mycket vindkraft bör också kompenseras för det.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John-Wilhelm Pahlm: Staten ska inte gå in med pekpinne, men risken med att släppa fritt är att färre pappor tar ut föräldraledighet, vilket blir en ekonomisk rävsax för mammorna. Vi vill ha ett jämställt samhälle men också ett självbestämmande

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John-Wilhelm Pahlm: Att det finns nätläkare beror på att vårdcentralerna har misslyckats med sin tillgänglighet mot patienterna och invånarna. Nätläkarna ska inte straffas, men marknaden behöver regleras - ett digitalt besök är inte att jämställa med ett fysiskt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John-Wilhelm Pahlm: Det finns bättre lösningar

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John-Wilhelm Pahlm: Jag tycker huvudsakligen det fungerar bra som det gör idag - men Public Service ska inte köpa in superkommersiella produktioner likt Game of Thrones, det är inte deras uppdrag och tillgängligheten är god som den är på dessa.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John-Wilhelm Pahlm: Betyg behövs inte förrän LÅNGT senare i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John-Wilhelm Pahlm: Rusta upp och bygg ut befintliga banor istället. Höghastighetståg är en dålig affär både ekonomiskt, miljövänligt och ur ett tidsbesparande perspektiv i dagsläget

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John-Wilhelm Pahlm: Jag tror på en mer decentraliserad sjukvård

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

John-Wilhelm Pahlms val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat

Så svarar John-Wilhelm Pahlm: Alla frågor är viktiga, men många kan hanteras bättre på regional/lokal nivå