Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sidney Holm (fotograf Liza Simonsson)

Sidney Holm

Vad har du för yrke?

Oppositionsråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sidney Holm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Skolor måste kunna få gå med vinst men jag anser inte att denna ska kunna delas ut till ägarna som idag, annat än vad som är normal avkastning på det egna kapitalet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Extra viktig Jag anser att det måste göras större satsningar på förebyggande arbete för att bli av med de brottsutsatta områdena

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Extra viktig Jag tror att RUT-avdraget är bra för samhället och skulle vilja utvidga det, bl.a. med ett VOV-avdrag för hundpromenader/passning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Jag tycker vi ska hålla ingångna åtaganden och ge ett bistånd som står i paritet till andra länders. Minskat internationellt bistånd får sett över tid, negativa samhällsekonomiska konsekvenser.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Kungahuset är bra PR för Sverige och jag anser att deras arbete ger valuta för pengarna.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Extra viktig Vi måste arbeta för att bli fossiloberoende, både för klimat&miljö och för vår egen och andras säkerhet. Jag vill istället för sänkt bensin/dieselskatt driva på en elektrifiering med ett statligt elbils-lån liknande bostadslånen, med en låg ränta kopplad till reporäntan.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Införd på rätt sätt med olika skyddsmekanismer tror jag att fastighetsskatt är något bra.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Om det innebär att det blir mer pengar till kulturen tycker jag det är bra, annars dåligt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Vi måste ställa om till fossilfritt och i dagsläget spelar vindkraft en viktig roll. Jag tror att vindkraft skulle få större acceptans om fler privatpersoner och mindre företag kan äga vindkraft tillsammans med andra. Jag vill också se en kommunal vindkrafts eller fastighetsskatt för att skapa incitament för ny vindkraft. Jag vill också se att vindkraft på land byggs i massivträ istället för stål

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Jag tycker snarare att fattigdom borde vara förbjudet

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Jag tycker att en styrning behövs tills vi uppnått ett mer jämlikt uttag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Jag anser att nätläkarna fyller en viktig funktion men kostar för mycket skattepengar idag. Jag vill dock inte rycka undan finansieringen, istället vill jag utveckla modellen så att skattemedlen kan utnyttjas mer kostnadseffektivt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Jag anser att fler ska omfattas av den humanitära grunden och på så sätt kunna få tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd. Dock anser jag inte att alla ska kunna få permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Sverige måste höja beredskapen både för olika kriser, allvarliga händelser i fredstid, och förstärka vårt militära försvar. Utvidgningen av NATO istället för mer fredsskapande åtgärder är i grunden ett ganska dåligt förslag. Om Rysslands aggressioner i vårt närområde ökar ser jag dock ett NATO-medlemskap som ett nödvändigt ont.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Den tillfälliga höjningen av A-kassan var en krisåtgärd, och krisåtgärder ska inte permanentas. Det finns dock andra problem med A-kassan, och de kräver andra lösningar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Strandskyddet behövs men är för stelbent och behöver förändras, detta gäller även i storstadskommuner, inte bara på landsbygden. Att helt avskaffa strandskyddet i landsbygdskommuner är dock ett väldigt dåligt förslag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Jag anser inte att hela upprustningen bör finansieras med höjd skatt. Vi befinner oss i ett extraordinärt läge och detta kan kräva en del extraordinära åtgärder.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Jag anser att alla ska ha tillgång till en oberoende allsidig nyhetsförmedling, kultur och folkbildning av hög kvalitet. Idag finns det utöver public service en uppsjö av privata aktörer som via olika typer av medier erbjuder ett brett medieutbud, så det är nog inte helt fel att diskutera vilken bredd public service ska ha. Innehållet i uppdraget ska dock vi politiker hålla armlängds avstånd till.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Vi måste bli fossiloberoende, både med tanke på klimat&miljö och beroendeställningen till olika skurkstater. Här behövs dock både morot och piska. Utöver massiva satsningar på kollektivtrafik, gång- och cykelbanor, vill jag se ett statligt elbils-lån kopplat till reporäntan så att "alla" som verkligen behöver en bil kan köpa eller leasa en elbil.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Jag har svårt att se det positiva med betyg från årskurs 4, tror inte heller att det är någonting föräldrar eller de som jobbar i skolan sätter som prio #1.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Hela landet måste leva och alla ska med när vi ställer om till ett hållbart samhälle.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Självklart måste vi satsa mer på att få köp av sexuella tjänster att upphöra. Jag tror dock inte på att döma till fängelsestraff i alla fallen, är det bästa sättet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Jag anser inte att vi har en fungerande bostadsmarknad idag och då passar det ganska dåligt med marknadshyror. Om det fanns hyresbostäder till alla som vill ha kunde marknadshyror vara bra, men det gör det inte. Sedan är hyrorna i många nybyggda lägenheter idag redan såpass höga att de är nästintill marknadshyra. Vi måste komma tillrätta med orsakerna till att det är så dyrt att bygga i Sverige.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Extra viktig Med nya stambanor kan alla tåg hålla en högre och jämnare hastighet, det är det viktigaste. När vi bygger kan vi lika gärna bygga så de klarar av "högre"hastigheter där det inte blir för stor prisskillnad. På de sträckor där max 250 kmh blir avsevärt billigare att bygga än max 320 kmh, tycker jag att 250 kmh räcker. Det viktigaste är ändå att vi får nya stambanor, och 250 kmh är ganska hög fart

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Vi måste få en jämlik sjukvård i hela landet och då krävs det att staten tar det övergripande ansvaret.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Det är inte bra med ett ekonomiskt incitament som gör att människor går till jobbet fastän de är sjuka, och där smittar ner andra. Med stor sanolikhet blir de samhällsekonomiska kostnaderna större med en karensdag än om karensdagen avskaffas permanent.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sidney Holm: Det går redan idag att säga upp anställda pga arbetsbrist. Om det blir för enkelt att säga upp någon blir risken att uppsägningar kan missbrukas för anledningar som de förenklade reglerna egentligen inte är tänkta för.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sidney Holm: Alla som söker asyl i Sverige måste få sin sak prövad i en rättssäker process. Idag finns det politiska partier som vill direktavvisa asylsökande vid Sveriges gräns utan att ens pröva asylskälen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sidney Holm: Extra viktig Varken hemlig avlyssning eller övervakning av någon utan att denne är misstänkt för ett brott hör hemma i en rättsstat. För mig är rättsstatens principer väldigt viktiga.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sidney Holm: Jag tycker inte att skatten på inkomst av förvärvsarbete behöver bli högre än idag om det är det frågan avser. Däremot anser jag att skatterna i övrigt behöver förändras med höjda skatter på en del inkomster av kapital. Det behövs också mer styrande skatter för att styra bort från sådant som är skadligt för klimat & miljö.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sidney Holm: Extra viktig Jag anser att all kvarvarande naturskog i Sverige måste skyddas från avverkning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sidney Holms val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Sidney Holm: Extra viktig Här kryssade jag i de tre områden jag brinner mest för. Utöver miljö och klimat så hakar alla andra områden i varandra och jag har svårt att prioritera ett område före något annat. Jag vill skapa ett hållbart samhälle där alla ska med. Alla politikområden tillsammans bildar en helhet, men förstör vi miljö & klimat har vi ingen plats att bygga samhället på.