Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Michael Lundholm (fotograf null)

Michael Lundholm

Varför ska väljarna rösta på dig?

Ett robust och rättssäkert skattesystem är grunden för välfärd och en stark begränsad stat som kan utföra sina uppgifter effektivt. Jag vill bidra till att svenska företag ska vara internationellt konkurrenskraftiga och fler jobb i Sverige. Efter BREXIT och Sveriges NATO-ansökan är det hög tid att forma Sveriges framtida roll i EU för att vi i Sverige ska få så stort inflytande som möjligt.

Presentera dig själv

Född 1959. Pappa till tre vuxna barn. Bor i Vällingby. Moderat sedan tonåren. Hängiven släktforskare. Professionellt har jag sysslat med nationalekonomisk utbildning och forskning varvat med uppdrag för (m) i Regeringskansliet bland annat som statssekreterare i Finansdepartementet samt i Riksbanken som vice ordförande i Riksbanksfullmäktige.

Vad har du för yrke?

Professor i nationalekonomi

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Gösta Bohman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Ulf Kristersson ska bilda regering efter valet.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Michael Lundholm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Lundholm: Extra viktig Behövs långsiktigt för klimatomställningen och en säkrad elförsörjning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Lundholm: Jag är ambivalent i den här frågan.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Lundholm: Extra viktig RUT har inte bara skapat jobb det har också sett till att tidigare till stora delar svarta jobb blivit vita. Sedan kan man diskutera vad för tjänster som ska omfattas av rutavdrag och grundprincipen bör vara att det stimulerar arbetskraftsutbudet hos RUT-tjänstens köpare.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Lundholm: Det finns dock inget magiskt i 1% av nationalinkomsten. Det är viktigare för mig att att biståndet får en inriktning mot sådant som leder till tillväxt och demokrati.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Lundholm: Hälften av anslaget går till att underhålla slott mm som vi ändå skulle underhålla med skattemedel. resten till hovstaten är en liten summa internationellt sett (i storleksordningen ca 70 miljoner). Kungen har dessutom nyligen begränsat vilka som ska så att säga försörjas på apanaget vilket är bra.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Lundholm: Skatten har redan sänkts. Jag ser inhet akut ytterligare behov. . I grunden behöver EU komma till rätta med hur fossil respektive förnybar koldioxid hanteras istället för som nu där mindre skatt på förnyelsebara energikällor räknas som statsstöd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Lundholm: Jag tycker det ska vara upp till fastighetsägare att bestämma om det när det gäller egen mark och kommunerna på deras.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Lundholm: Var och en får identifiera sig enligt eget sinne men jag ser inte att ett juridiskt tredje kön skulle vara lätthanterad eller produktivt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Lundholm: Extra viktig Vi har inte ett system där vi kopplar specifika utgifter till specifika skatter. Frågan om finansieringen av en expansion av försvaret måste hanteras inom ramen för den ordinarie budgetprocessen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Lundholm: Bensin- och diesel behöver inte vara fossil.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Lundholm: Huvudmannen för skolan borde kunna bestämma detta. Kommuner och företag. Så får vi variation och föräldrar alternativ.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Lundholm: Fängelse finns redan på straffskalan

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Lundholm: För mig är det oklart vad förslaget innebär; äga, driva eller finansier eller allt?

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Lundholm: Det är ganska enkelt att att säga upp anställda i allmänhet. Möjligen ska man se över hur fungerar för företag med väldigt få anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Lundholm: Varför polisen ska övervaka alls utan misstanke om brot framstår som märkligt

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Lundholm: Statlig inkomstskatt bör avskaffas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Michael Lundholms val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi