Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jan Nilsson (fotograf Agneta Nilsson)

Jan Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Med mig får man en ganska prestigelös och orädd politiker. En som sett olika delar av samhället och arbetslivet och vill hålla ihop stad och land, norr och söder och öka Sveriges robusthet. Oavsett vad morgondagen för med sig. En som söker lösningar, inte prestigevinster. Vi behöver verkstad och vakthållning om det som fungerar. Det räcker inte med visioner och ideologistyrda förhoppningar.

Presentera dig själv

Jag är en kristen inspiratör, entreprenör och samarbetsman som haft olika yrken. Predikant, rektor, skolchef, områdeschef inom AcadeMedia och utvecklingsledare på folkhögskola. Sopbil har jag också kört. Ofta har inriktningen varit arbetsmarknad, integration och utveckling av människor och organisationer. Jag ogillar polarisering, gillar förenkling och resultat.

Vad har du för yrke?

Utvecklingsledare mot arbetsmarknad på folkhögskola

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Gösta Boman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en borgerlig regering bestående av M, KD och L med stöd av andra partier som vill ha en förändrad nationell kurs. Kanske både C och SD. Skulle omvärldsläget och spelplanen förändras dramatiskt som konsekvens av Rysslands aggressiva uppträdande får partiet agera utifrån det. I ett sådant läge kan det inte finnas låsningar kring vilka man kan samarbeta med.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jan Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Extra viktig Investerar man miljoner i skolverksamhet är det naturligt att få förräntning på pengarna. Även kommunen behöver förräntning och visst överskott. Driver man skola med goda resultat med mindre kostnader än kommunen och får samma (eller något mindre) summa per elev är det ok att en del går till dem som investerat i verksamheten. Fuskande, farliga och dåliga skolor av alla slag ska stängas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Extra viktig Vi måste reparera vänstersidans misstag och återuppbygga den viktiga baskraft de motarbetat och stängt ner. Vi behöver både vatten-, vind-, sol- och kärnkraft och behöver utveckla vätgasen som energibärare. Vi kan inte undvika ökad elförbrukning. Då kan vi i kalla Sverige inte svika kommande generationer och lämna dem i Rysslands händer utan stabil baskraft. Kärnkraften behövs.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: I min lugna del av Sverige råder andra förhållanden än på många andra håll. I utsatta områden där samhället förlorat eller riskerar att förlora kontrollen måste man med respekt för rättsprinciperna pröva nya sätt att hantera brottsligheten. Visitationszoner måste prövas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Extra viktig RUT-avdraget ska inte avskaffas. Att kasta ut mängder i arbetslöshet, beröva många gamla möjligheten att få hjälp med vad man vill och öka svartjobben är bara dumt. Det blir inga ökade skatteintäkter av denna ideologiskt betingade åtgärd heller. Medborgarna i högskattesamhället behöver RUT-avdraget.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Sveriges akuta och långsiktiga bistånd är viktigt. Bistånd är också svårt, risken för korruption är alltid överhängande och ändamålen kan ibland diskuteras. Att handla med länder är oftast effektivare och bättre än att ge pengar. Sveriges bistånd som andel av statsbudgeten är högre än många tror. Omkring en procent av bruttonationalinkomsten blir ca fyra procent av budgeten. Biståndet bör vässas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Kungahuset kostar ca hälften av finska ”presidenthuset” och vi kan knappast överskatta PR-värdet av vårt kungahus med dess historiska kontinuitet. Förvaltningen av slotten blir inte billigare än idag och tänk vilken fördel att slippa välja president! Leve konungen! ☺️

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Extra viktig Långa Sverige ska inte ligga nästan högst i bränslepris innan det finns möjliga alternativ för fler. Vi kan inte straffa privatpersoner och slå ut basnäringar med skattebördor som avviker stort från våra konkurrentländer. De fossilfria alternativen måste utvecklas. Vätgasen är ett område där vi halkat efter. Där behövs provverksamhet, främst för tyngre fordon och maskiner.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Extra viktig Fastighetsägare har tuffa tider framåt. Fastighetsskatten ska inte höjas. Däremot ska fastighetsskatten för vattenkraftverk och andra stora anläggningar också gå till kommunerna där de ligger, inte till staten. Som man gör i t.ex. Norge.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Staten har ett ansvar för mycket av kulturen, men visst vore det bra om den kunde få mer finansiering av andra aktörer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Det kommunala självstyret måste respekteras. Kommunerna kan inte köras över. Samtidigt är det orimligt att säga att vi inte vill ha vindkraft, men vi vill ha lika billig el som där man accepterat (eller påtvingats) mycket mer vindkraft. Det södra delarna av Sverige främst behöver är mer baskraft. Planerbar kärnkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Tiggeri och allt omkring med människohandel m.m. är ett stort problem, främst för tiggarna. Tiggeri skapar problem, löser inga i längden. Huvudansvaret ligger på tiggarnas hemländer. Många som jobbar ideellt med frågorna i hemländerna avråder från att ge, man arbetar mot utbildning och jobb. Personligen har jag svårt att se hur man kan klara ett tiggeriförbud rättsligt och praktiskt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Med risk för att bli nedsablad måste jag säga att jag tycker det är ett dåligt förslag. Hur man kanske en viss tid i livet ser på sig själv är inte samhällets sak. Införande av ett tredje juridiskt kön har med sig många komplikationer som det är enklast att undvika genom att köra vidare på den hittillsvarande principen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Extra viktig Samhället ska inte lägga sig i för mycket som människor kan bestämma själva. Det finns många situationer, ibland tidvis i livet, som gör det överlägset naturligast och bäst att samhället bemyndigar föräldrarna med beslutanderätten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Det går inte att ta bort privata nätläkare, som också avlastar annan vård, men systemet måste ses över. Under en tid har många privata och offentliga hälsocentraler hamnat i kläm då de drabbats av orimliga konsekvenser p.g.a. nyttjandet av nätläkarna. Offentliga hälsocentraler bör utveckla mer nättjänster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Ingen lätt fråga. För några blir tillfälliga tillstånd en oro som försenar etableringen. Samtidigt är Sverige i ett läge där vi måste ställa krav på dem som får stanna. Med vår demografi och ”brist på människor” behöver vi fler arbetande, men etableringen och integrationen måste bli snabbare och effektivare. Civilsamhället måste i högre grad användas till att hjälpa invandrare till språk och jobb.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Extra viktig Med den aggressivitet vi ser hos Ryssland och Kina är medlemskap i försvarssamarbetet oundvikligt. Vi har nästan varit lika NATO-anknutna som Norge, men utan garantier. Vi har velat ha och räknat med hjälpen, men inte velat hjälpa. Och vi har saknat garantierna. NATO löser inte allt, men vi kan inte stå utanför.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Komplex fråga. Om a-kassan upplevs fungera vill fler utbilda sig till mer välbetalda jobb. När A-kassan sänktes med 5 % på 90-talet kortades tiden i arbetslöshet med 10 %. Idag måste vi lösa problemet att många tjänar för lite på att gå från arbetslöshet till jobb. Det måste åtgärdas på olika områden. Jag tror a-kassan behöver justeras framöver, men att den måste ligga kvar idag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Extra viktig Låt kommunerna bestämma. Viss bebyggelse ökar tryggheten för många. Lagom bebyggda sjö-, älvs- och havsavsnitt är mer lockande för många besökare än helt obebyggda. Kommunerna är allra bäst på att avgöra var bebyggelse är lämplig. Nu slår stelbenta och överdetaljerade regler hårt mot landsbygden. Det är är ett av många områden där förenklingsbehovet är stort.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Extra viktig Vi behöver effektivisera på många områden och den finansieringsvägen måste vara första prioritet. Sverige har en av världens absolut högsta skatteuttag, vilket inte är smickrande. Våra myndigheter har t.ex. blivit något färre, men antalet anställda har ökat 17 % på 20 år och är ca en kvarts miljon. Det området är ett som behöver ses över.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Ett stabilt Public service är viktigt. Särskilt vid stor polarisering och mycket desinformation. Det är också viktigt med både absolut opartiskhet och att man inte går utöver sina ramar. SVT och SR verkar t.ex. lite som tidningar med mycket textproduktion. Ett exempel där man går utanför uppdraget. Nöjessidan kan till större del skötas av andra.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Extra viktig Fullständigt orealistiskt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Min personliga uppfattning efter många år som rektor är att det är onödigt att göra det obligatoriskt, särskilt med nuvarande utformning av bedömningskriterierna. Kommuner har möjlighet att införa betyg från år fyra om det finns majoritet för det.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Det måste utjämnas mellan befolkningsrika kommuner med liten yta och t.ex. de i naturresursområdet med få invånare på stor yta. Utjämningen av inkomster och utgifter svår och måste justeras över tid. Att så stor del av statliga bolagsvinster och t.ex. fastighetsskatter för kraftverk m.m. hamnar i Stockholm gör att behovet av utjämning inte blir mindre. Mer bör göras via staten.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Sexbrottens ökade utbredning gör att straffen för brotten och sexköpen måste utredas och förändras. Det måste bl.a. in en gradindelning så att de grova brotten och utnyttjandena får ett skarpare svar av samhället. Konsekvensen av lagföring på området är ofta genomgripande, inte sällan livslånga, för den som fälls. Om man i hela skalan måste lägga till fängelse kan diskuteras.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Extra viktig Hyresmarknaden fungerar inte bra i Sverige. Det viktigt att få hus byggda så att lägenheter kan bli lediga i övrigt bestånd. I vissa städer tillkommer inte nya hus då historiska hyror begränsar hyressättningen så att hus inte kan byggas. Marknadshyror för nyproducerade hyreslägenheter bör införas, eller provas i ett län under åtminstone fem år så att effekten kan prövas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Extra viktig Extrema pengar för smalt förslag. Planerna bör avvecklas så att inte alla infrastrukturpengar går till ett enda projekt som sannolikt blir dyrare än planerat.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Staten är ingen garanti för effektiv organisering, men något måste göras när regionerna präglas allt mer av ”administrativt nedfall”, fler administratörer och färre vårdande. Min personliga uppfattning är att organisationen bör kunna slimmas om 21 huvudmän blir 1. Ungefär som administrationen i en friskolekoncernern med 200 skolor blir mycket mindre per skola än om 30-40 kommuner driver dem.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Karensdagen behövs. I vissa smittoutsatta eller känsliga miljöer kan kan den behållas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Det är viktigt med anställningstrygghet och LAS fyller en viktig funktion. Samtidigt blir många arbetsgivare överförsiktiga att anställa när LAS upplevs som alltför fyrkantig. Rörligheten på arbetsmarknaden är ganska liten och människor håller ofta fast vid jobb där man inte trivs p.g.a. LAS utformning. En översyn kan gynna alla, även arbetstagare. Inte minst unga.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Nilsson: Extra viktig Vårt förhållningssätt till nya gruvor är nu djupt omoraliskt och osolidariskt. Vi har metaller som behövs för omställningen som måste ske. Vi har förutsättningar att driva gruvor med respekt för miljö och arbetsmiljö. Vi säger nej och tar mineralerna där förhållandena är vidriga. Vi bör se över miljöbalken (som en av dess skapare kallar ”ett monster”) och ta vårt ansvar som gruvnation.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan Nilsson: Mottagandet har sjunkit, men är ändå högre än många förstår. Vi måste både ta ansvar i en sargad värld och ta hand om det vi inte klarat av. Medan vi gör det måste andra ta ansvar för en större del av mottagandet. Inte minst behöver vi alla ta ett större personligt ansvar för dem som redan är här. Att säga att Sverige ska ta emot många och sen aldrig prata eller umgås med nyanlända är hyckleri.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan Nilsson: Extra viktig Vi ska ha respekt för integriteten och inte bli ett övervakningssamhälle. Vi vet inte heller vilka som bestämmer framöver och måste vaka över lagverket. Samtidigt ska inte polisen behöva hämta nödvändig information om om kriminellas krypterade chattar från utlandet. Yrkes- och gängkriminella ska få avlyssnas utan misstanke om specifikt brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan Nilsson: Sverige ska inte ha världens högsta skatter. Sådant gör att kapital och jobb flyttar ut. Vår nuvarande skattenivå gör det svårt för företag och institutioner att rekrytera internationell spetskompetens. Viktigast är dock sänkta skatter för låginkomsttagare. Det motiverar t.ex. långtidsarbetslösa att gå från bidrag till jobb.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan Nilsson: Extra viktig Skogen ska generellt brukas och växa. En rimlig del ska skyddas i överenskommelse med ägarna. Alternativa bruksformer med rimlig ersättning bör tas fram. Äganderätten ska värnas och staten och vi ”icke skogsägare” ska göra rätt för oss när vi kommer överens med ägare om att ta skog ur produktion.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jan Nilssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi