Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peter Ollén (fotograf null)

Peter Ollén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har 25 års erfarenhet av att driva företag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Jag har sett mina barns skolgång och föräldrars behov av äldreomsorgen. Jag har stor respekt för pengars värde och ser att digitalisering kan förbättra livsvillkoren för många fler i Sverige.

Presentera dig själv

Företagare (förlag) och trebarnsfar. Aktiv i föreningslivet.

Vad har du för yrke?

Grafonom (specialutbildning i att leda och driva grafiska företag)

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Dag Hammarskjöld

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M och KD som regering, med stöd i de frågor där vi med små kompromisser kan få igenom vår politik i Riksdagen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Peter Ollén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Alla skolor får en individuell peng för att lära varje barn vad de behöver i livet. Vi ska vara öppna för att många olika aktörer vill vara med och visa hur det kan gå till. Den ena procent som i dagsläget delas ut i vinst i friskolorna är inget som ska hindra någon aktör från att få delta i arbetet med att ge barnen bäst skola.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Extra viktig Jag var själv aktiv kärnkraftsmotståndare inför omröstningen 1980. Sedan dess har jag sett att man både kan bygga kärnkraften och ta hand om avfallet på ett acceptabelt sätt. Därför har jag nu svängt och är positiv till denna CO2-fria elproduktion.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Extra viktig I samhället slåss olika intressen mot varandra. Jag förstår att det känns kränkande för de många laglydiga när polisen under korta perioder får visitera utan brottsmisstanke. Men alternativet är sämre, med rädda medborgare och gäng som regerar. Polisen ska givetvis uppträda med respekt och diskretion.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Extra viktig Rut är en av de viktigaste reformer vi har i landet. Den möjliggör för lågutbildade att komma in på arbetsmarknaden och tjäna vita pengar. Pensionärer och hårt arbetande människor får möjlighet till hjälp i hemmet. Och staten får goda skatteinkomster. Sammantaget en succé som gärna får utökas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Tidigare var Sveriges gränser relativt stängda. Då behövdes allt vårt stöd i utlandet. I dag har vi valt att låta många människor komma till oss för att finna trygghet, utbilda sig och skapa en framtid. Då behövs mer pengar här. Så gränsen mellan internationellt och nationellt bistånd är inte samma som tidigare. Därför är det logiskt att balansera bistånd inom och utom landet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Hovet får 150 miljoner kronor om året. Hälften av det går till kungafamiljen och ersätter för resor, middagar, underhåll etc. I förhållande till vad det ger, så är det en fullt rimlig kostnad.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Vi måste ha fokus på flera saker samtidigt. Dels ska vi minska klimatavtrycket genom att fortsätta övergången till eldrift. Dels ska vi visa medmänsklighet i ett land där många bor på landet eller med långa avstånd. Antalet sålda elbilar fördubblades i fjol så redan om några år är detta en icke-fråga.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Extra viktig Det är närmast omöjligt att bedriva opera, dramatisk teater eller symfonisk musik utan offentliga bidrag. Därför måste det finnas i botten som finansiering. Men bidrag från stiftelser och privata aktörer hjälper scenkonsten att fokusera på vad som skapar värde även för skattebetalarna. Därför är en viss grad av icke offentlig finansiering positiv.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Extra viktig Det skadar ingen att genomföra detta. Däremot hjälper det de många som inte kan eller vill definiera sig till ett av dagens två kön. Det är i stort sett bara inom idrotten detta skapar problem och där har man redan tankar kring hur det kan lösas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Här krockar två olika intressen med varandra. Dels är det viktigt att ledigheten fördelas i stort sett jämt, för att båda ska kunna vara lika aktiva i sin karriär. Dels är det viktigt att familjen visas den respekten att de själva löser detta.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Extra viktig Det här förslaget handlar om okunskap kring hur ny teknik skapar nya möjligheten. Inom psykiatrin är det exempelvis många unga som hellre söker via nätet. Läkaren arbetar betydligt effektivare när nästa patient kommer in bara med ett klick. Ersättningens storlek ska dock anpassas så den motsvarar den faktiska tiden per patient och lägre krav på lokaler.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Extra viktig Antingen kommer man till Sverige för att man besitter en efterfrågad kompetens eller så är man här temporärt medan en situation i hemlandet lugnar sig. Om man sedan snabbt blir självförsörjande och inte begår någon form för brott, kan man alltid titta på förlängning eller till och med permanent uppehållstillstånd i den enskilda fallet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Extra viktig Jag är halvdansk och har vuxit upp i ett Natoland, utan att se några problem med det. Sverige borde gått med för många år sedan. Nu blir detta ett bra samarbetsprojekt för vår värdegemenskap Norden och Baltikum.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Det viktiga är att skatten hålls nere så att man kan försörja sig även på lägre betalda jobb. Om skatten i stället höjs för att betala bidrag till den som inte arbetar, så ökar svårigheten att försörja sig själv. Därför är detta ett dåligt förslag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Bilden av strandskydd är att skydda vackra sandstränder i tätt befolkade områden. Verkligheten är att dagens lagstiftning blockerar byggnation även långt ut i glesbygden, där den bara upplevs som meningslöst statligt petande i människors livskvalitet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Extra viktig Att skydda rikets gränser och medborgarnas trygghet är statens mest grundläggande uppgift. När mer pengar till detta krävs, så finns det mindre över till det som är sekundärt och tertiärt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Extra viktig Public service fyller en viktig funktion som den viktigaste gemensamma nyhetsförmedlaren, omvärldsbevakaren och kulturbäraren i Sverige. Höga krav ska ställas på objektivitet och inkluderande av alla oss som lever i landet. Public Service bör dock kontinuerligt utvärderas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Detta är något som marknaden själv kommer att reglera. Försäljningen av elbilar dubblades i fjol. I takt med att laddstolpar byggs ut kommer fler och fler att välja andra bränslen. Att förbjuda någon att leva i glesbygd eller resa långt i arbetet, det är inte rätt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Extra viktig Ett stort uppvaknande skedde på skolorna när betyg började ges i årskurs 6. Läroböcker köptes och man kollade så att läroplanen verkligen täcktes. Betyg i årskurs 4 är det bästa stöd vi kan ge barnen, eftersom det då tidigt synliggörs var kompensatoriska insatser behöver sättas in.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Det är staten som ska kompensera för olikheter vad gäller geografi och invånare. Kommunen beskattar sina egna invånare och ska inte också ta ansvar för statens roll.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Precis som på andra varor så gäller att utbudet ökar när aktörerna ser att de kan tjäna pengar. När utbudet ökar sjunker priserna. Till slut uppnås balans och dagens bostadsbrist kan läggas till historien.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Höghastighetståg är utrett och man har kommit fram till att det är en dålig affär. Inte ens Naturvårdsverket såg några fördelar. Långt viktigare är att vi kan arbeta på tåget med väl fungerande bredband. Bygg bort problemen i det järnvägsnät vi redan har, i stället för att lägga allt på att bygga nytt mellan storstäderna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Titta på det som staten har ansvar för i dag, så inser du att staten definitivt inte har kvalificerat sig för att ta över ytterligare uppgifter från befintliga aktörer. Efterfrågan varierar kraftigt från år till år och det kräver närhet mellan beslutsfattare och medborgarna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ollén: Inom privat sektor är det relativt enkelt att säga upp i Sverige i dag. I det offentliga använder man inte lagens möjligheter alls på samma sätt. Det är ett slöseri med skattemedel och cementerar ineffektivitet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Ollén: Sverige är glest befolkat och välståndet skulle öka om fler var med och betalade skatt och byggde landet. Men i väntan på en fungerande integration är vi oförmögna att generellt öppna upp för fler att flytta hit. Personer med god och efterfrågad utbildning är dock välkomna att söka sig hit som arbetskraft.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Ollén: Danmark har inte varit låsta av blockerande samarbetspartier utan har utvecklat en mycket bra politik på det här området. Det ska bland annat finnas tolkar och man ska kunna avlyssna alla en persons mobiler och inte behöva nytt tillstånd var gång personen köper nytt kontaktkort, som i dag.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Ollén: Extra viktig Fokus bör ligga på att sänka skatten för låginkomsttagare. Inkluderar man de sociala avgifterna ligger Sveriges skatt på närmare 50 procent för mycket låga skatter. Det är destruktivt och förstör integrationen för många.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Peter Olléns val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi