Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johan Krogh (fotograf Liza Simonsson)

Johan Krogh

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en utpräglad liberal som tror på människors kraft och förmåga att forma sina egna liv. Brinner du, liksom jag, för mindre stat och mer människa får du gärna kryssa mig!

Presentera dig själv

Frihetsälskande naturvän som gillar att vara på sjön, gå i skogen och spela musik. Bor tillsammans med min sambo, hennes barn, katter, höns och bin. Jag ställer upp i riksdagsvalet men har mitt fulla fokus på kommunvalet i Nacka kommun.

Vad har du för yrke?

Personalvetare men är idag förtroendevald på heltid.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Mitt drömstyre är att alliansen åter skulle få egen majoritet men då det känns avlägset vill jag se ett stabilt mittenstyre som håller ytterkanterna borta. Sverige står inför många utmaningar och då måste de två stora partierna ta gemensamt ansvar för att föra Sverige framåt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johan Krogh

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Vi ska fokusera på sådant som höjer kvaliteten på riktigt som exempelvis bättre kvalitetsuppföljning, ökad valfrihet och krafttag mot skolor som inte håller måttet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Kärnkraften har en plats i framtidens energiförsörjning. Inte minst den dagen vi lär oss hantera potentialen som finns i fusionskraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Biståndet behövs just nu mer än någonsin. Klimatkrisen, Rysslands invasion av Ukraina och svältkatastrofer är exempel på där svenskt bistånd gör nytta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Sverige bör avskaffa monarkin.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Skatten på de förnybara bränslena ska sänkas. Det gäller exempelvis biodiesel. Skatten ska inte sänkas på fossila bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Vore katastrofalt dåligt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Ju fler som är med och finansierar kulturen desto bättre. Det ger mer kultur till alla.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Kommunernas självbestämmande är viktigt och ska värnas. Men gärna fler incitament som uppmuntrar till vindkraftbyggen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Förbud är inte lösningen.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Borde redan ha införts.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Föräldrar ska få bestämma själva men ett jämställt uttag ska uppmuntras.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Privata nätläkare fyller en viktigt funktion. Däremot behöver regionerna hitta rimliga finansieringslösningar som motsvarar vad tjänsten faktiskt kostar. Idag är ersättningen för hög på många håll.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Svensk säkerhet värnas bäst av ett NATO-medlemskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Extra viktig Jag vill ge kommunerna makt över strandskyddet. Det är den lokala nivån som vet bäst var strandskydd ska gälla. Det gäller både storstad och landsbygd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Ett förbud är fel väg att gå. Dieselbilar som kör på biodiesel är inte dåliga för miljön. Däremot tror jag att elbilar kommer att ta över mer och mer för varje år som går.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Jag tror att det är bättre med betyg från årskurs 6 som det är idag.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Socialism fungerar inte för människor och inte för kommuner heller.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Trafficking och alla former av sexuella övergrepp ska straffas hårt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Vi behöver bygga fler hyresrätter och då är marknadshyror vid nyproduktion nödvändigt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Jag tror att det finns viktigare infrastruktursatsningar som behöver göras nu. Digitaliseringen har också minskat behovet av snabbare restider mellan storstäderna. Det är bättre att satsa på att snabbt elektrifiera flyget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Flyttas ansvaret för sjukvården till staten flyttas också makten längre från invånarna. Det vore dåligt. Staten är dessutom ofta dålig på att bedriva verksamheter.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Den behöver ses över. Ingen ska uppmuntras att gå till jobbet när en är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Krogh: Sverige behöver fler klimatsmarta industrier och då behövs det fler gruvor i Sverige. Det minskar också beroendet av skurkstater runt om i världen. Svensk mineralbrytning är betydligt bättre än vad den är på många andra ställen i världen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Krogh: Sverige ska vara ett öppet land som tar ansvar för människor som tvingas fly från sina hem. Allt annat är faktiskt omänskligt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Krogh: Det generella skattetrycket för alla inkomster måste sänkas i Sverige.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Krogh: Jag tror att skogsägare själva är kloka nog att avgöra vilken skog som ska skyddas och vilken som ska brukas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johan Kroghs val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat