Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Susanne Andersson (fotograf Daniel Ström)

Susanne Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill skapa förutsättningar för att alla ska kunna påverka sin egen vardag. Jag tror på att vill och kan det om man få rätt förutsättningar. Har genom åren samlat på mig en hel del erfarenhet som jag kan bidra med för att tillsammans med andra skapa hållbar utveckling inom olika områden. Är mån om min bygd och inte minst Skaraborg och vill vara en röst för vår region.

Presentera dig själv

Gift med Mats sedan snart 40 år tillbaka har tre vuxna barn. Bor på landsbygden och har ett stort engagemang inom det ideella. Älskar att umgås med våra barn och barnbarn, resa både inom Sverige som utomlands, vara ute i naturen, fixa hemma i vår trädgård. Har ett stort idrottsintresse, främst hockey. Gillar matlagning och prövar gärna nytt. Prioriterar lokala producenter och restauranger.

Vad har du för yrke?

Idag kommunstyrelsens ordförande, tjänstledig från Ab GöteneBostäder

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser gärna ett Alliansstyre av Sverige igen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Susanne Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Friskolor måste kunna ta ut en vinst för att kunna utveckla sin verksamhet. Men jag anser att ev begränsning av vinstutdelning kan ses över. Det man behöver ha med sig är varför ex vinstutdelning för städföretag som städar en skola inte diskuteras?

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Kärnkraften står i dag för en betydande del av Sveriges energiproduktion och kommer sannolikt att göra det ett antal år framåt. Men kärnkraften har svårt att klara sina investeringskostnader och ny kärnkraft tar mycket lång tid att bygga. Flera reaktor inte kärnkraft som ett alternativ. Se mer förnybar energi och ett mål om fördubblad energiproduktion till 2030 som ett bättre alternativ.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Det är inte lösningen utan vi bör satsa mer på det brottsförebyggande området. Satsa mer på tidiga och förebyggande insatser särskilt till bara inom riskzonen. Ser också ett fördjupat samarbete med polisen som viktig.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Extra viktig Rut-avdraget har bidragit till att svarta jobb har blivit vita. Öppnat upp möjligheten att fler ska kunna använda sig av olika tjänster inom RUT som underlättar människors vardag. Samtidigt som nya jobb skapas för främst kvinnor ser att RUT-avdraget ska kunna vidgas till fler området i denna sektor

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Extra viktig Sverige är jämfört med många andra länder är ett rikt land. Det som händer med människor och klimatet i andra länder påverkar också oss. Med biståndet kan vi arbeta för en mer rättvis och hållbar värld. Vi håller fast vid att biståndet är en procent av budgeten och fokuseras på hållbara jobb, klimat och energiomställning, demokrati och rättsstat

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Behåll Sverige som monarki – på det sätt som det fungerar i dag Kungahusets funktion som representant för Sverige gör att Sverige som land syns i världen och det är något som både industrin och turistnäringen kan dra nytta av. Det finns också ett brett folkligt stöd för monarkin. Vi vill ha kvar monarkin i Sverige som den ser ut i dag, där kungahuset inte har någon formell makt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Detta är något som måste ses över som de är idag drabbas de som bor på landsbygden och saknar kollektivtrafik mycket hårt. Hela transportnäringen och inte minst lantbruk är hårt påverkade. Samtidigt som omställningen till alternativa bränslen måste gå snabbare

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: En ändring av fastighetskatten skulle minska incitamentet för att bygga till och underhålla befintligt husbestånd, vilket dessutom skulle påverka samhällsekonomin i stort. Det är varken en åtgärd som skulle stimulera landsbygden eller minska klyftorna mellan stad och land, och det skulle innebära en skattehöjning som slår hårt mot vanligt folk med vanliga inkomster.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Ju fler aktörer som kan vara med och finansiera kulturutbudet desto fler kommer att kunna ta del av det och på många fler platser i hela Sverige. Idag stannar stor del av kulturutbudet i de större städerna där de som bor på landsbygden aldrig kan ta del av det

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Extra viktig Anser att det är bra att kommunerna måste säga ja eller nej tidigt i processen. För att få till en mer effektiv och tydlig tillståndsprövning. Vi vill också regionalisera fastighetsskatten för industri- och elproducerande fastigheter. Vi tycker också det är rimligt att närboende, och inte bara markägare, ska få ersättning för den påverkan som sker vid nybyggnation av vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Att förbjuda tiggeri löser inte de verkliga problemen. Insatser behövs som motverkar fattigdomen som ligger bakom att människor inte ser någon annan utväg än att tigga. Det behövs också åtgärder för att förhindra olagliga tältläger eller nedskräpning som följer av dessa läger. Vi måste motverka grundorsakerna till tiggeri Se till så att EU:s medlemsländer tar ansvar för sina fattigaste medborgare

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Jag anser att det är en mänsklig rättighet

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Susanne Andersson har hoppat över denna fråga

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Anser att det viktigaste är tillgängligheten till vården och så är även privata nätläkare en del av det.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Vi står bakom gällande lagstiftning som innebär att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregeln. En förutsägbar lagstiftning skapar bättre förutsättningar för att integreras. Det är också viktigt att vår lagstiftning är i linje med andra EU-länder.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Extra viktig Sverige samarbetar mycket nära med NATO, redan i dag och har gjort så i många år. Både i internationella militära insatser och försarsövningar mm. Därför vill därför att Sverige går med i NATO. Både för att stärka vårt eget försvar och för att bidra till säkerheten i vårt närområde. Hade vi varit medlemmar i NATO redan hade både vi och våra grannländer säkrare nu när Putin än en gång startat krig

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: A-kassan ska vara en försäkring som fokuserar på omställning, då du går från att vara anställd i ett jobb till att hitta ett annat. A-kassan ska uppmuntra rörlighet och underlätta för människor att byta jobb. Ett flexibelt arbetsliv där människor vågar byta jobb utan rädsla att bli långvarigt arbetslösa är den flexibla arbetsmarknadsmodell vi vill se.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Vi vill komma bort från de fullständigt orimliga regler från 1975, som har gjort det omöjligt att bygga och bo vid små bäckar, sjöar och vattendrag. Det leder till att människor får mer makt över sin vardag och gör det enklare att kunna utveckla verksamheter och leva på våra gles- och landsbygder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Anser inte at det ska finansieras genom höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Public service ska vara till allmänhetens nytta. Det är bra att det finns radio och tv som är oberoende från både politiken och marknaden. Public service ska bevaka hela landet och granska samhället ur många perspektiv. Public service ska ha många olika typer av program, så att människor tycker att det är intressant att höra eller se på programmen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Jag tror inte det är möjligt. Vill jobba för att fler kör miljövänliga bilar genom att underlätta och göra det möjligt och mer lönsamt att välja klimatsmarta alternativ. Skatten på det förnybara drivmedlet ska sänkas och förbättra möjligheterna för ny produktion av såväl el som biogas och flytande biodrivmedel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Tror inte på betyg i tidiga årskurser utan här är det viktigare att se varje barn och utmana dem i sitt lärande och att ge det stöd som behövs för att varje elev ska lyckas

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Susanne Andersson har hoppat över denna fråga

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Det är alldeles för låga straff för våldtäkt och grov våldtäkt. Därför vill vi höja straffen för dessa brott och även för brottet sexuellt övergrepp. Vi vill även införa brottet ”synnerligen grov våldtäkt” med ett högre straff, för riktigt grova fall.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Ska fler bostäder byggas är det också viktigt att förändra hur hyrorna sätts. Fri hyressättning bör införas i nybyggda hyresbostäder, det leder till att fler hyresrätter byggs. Inte minst blir det lättare att få långsiktighet i finansieringen av bostadsbyggandet. vi vill ha en friare hyressättning vill vi också se en social bostadspolitik som gör att de med svagare ekonomi har råd med en bostad

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Susanne Andersson har hoppat över denna fråga

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Det blir inte bättre för att all sjukvård styrs från Stockholm. Istället behövs fler nationella krav på kvalitet, kapacitet och arbetsmiljö, kombinerat med lokalt utformade lösningar. Patienterna ska få mer att säga till om och medarbetare större möjlighet att vara med och utveckla vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Anser att det är bra som idag med en karensdag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Ser det inte som att det ska bli enklare att säga upp anställda men nu när undantagen från turordningen utökas, tillsammans med lägre kostnader för företag i uppsägningsprocesser och med bättre förutsägbarhet. På så sätt kan företag bättre anpassa kompetensen efter verksamhetens behov.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Andersson: Mineralutvinningen i Sverige är viktig och vi kan inte förlita oss på andra länder som tex har gruvnäring med vidriga arbetsvillkor. Men det är viktigt med en tydlig och transparent tillståndsprocess som inte tar för lång tid samtidigt som närboendes intressen beaktas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Andersson: Vi måste alltid vara öppna för att ta emot människor på flykt som söker skydd. Men det är viktigt att se till att man snabbt kommer i jobb

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Susanne Andersson har hoppat över denna fråga

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Andersson: Bättre att sänka skatten för låginkomsttagare samt se höja gränsen för statlig inkomstskatt

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Andersson: Extra viktig Ägande, ansvar och befogenheter går hand i hand. Det som man äger, det förvaltar och vårdar man också. Den absoluta merparten av landets skogsägare känner ett ansvar för att skogen ska finnas kvar och skötas på ett bra sätt. Viktigt med en stark ägande- och brukanderätt och bygga vidare på de positiva trenderna i dagens skogspolitik. Sedan nuvarande lagstiftning infördes har det blivit bättre.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Susanne Anderssons val:

 • Integration
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat