Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Per-Inge Lidén (fotograf Robert Halvarsson)

Per-Inge Lidén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag står upp för viktiga frågor som miljö, klimat, rättvisa, solidaritet med utsatta människor och 12 år i kommunpolitiken har gjort mig pragmatisk, dialoginriktad och van att få till bra lösningar tillsammans med andra.

Presentera dig själv

Ja är sexbarnsfar, gillar att segla, intresserad av samhället och de stora livsfrågorna. Inbiten värmlänning som gillar att möta andra kulturer - här hemma eller i andra länder.

Vad har du för yrke?

Jag är pastor i Equmeniakyrkan - har arbetat de senaste åren som förtroendevald

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela som jag mött två gånger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En gemensam regering med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Per-Inge Lidén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Bra med en kombination av kommunala skolor och skolor drivna av ideella eller privata aktörer. Befrämjar kreativitet och pedagogisk utveckling. Men de skattemedel vi samlat ihop till barnen ska stanna i skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Extra viktig Kärnkraften är dyr att producera, skapar radioaktivitet i 100 00 år och är farlig i krigstid och då den kan utsättas för sabotage.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Viktigt med närvaro och samarbete mellan socialtjänst och polis i utsatta områden men visitationszoner skapar misstroende och är besvärligt för de hederliga människor som bor där.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Rut skapar arbete för människor och är i grunden bra men bör inte vara för stort.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Extra viktig Internationellt bistånd är viktigt för att utrota fattigdom, sprida demokrati, jämställdhet och arbeta för miljön. Vi är alla beroende av att människor har ett bra liv där de bor och inte behöver fly till andra länder

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: I grunden borde vi ha ett mer demokratiskt styrelseskick där statschefen utses i val. Men vårt kungahus sköter sin uppgift väl och så länge vi har det statsskicket behöver de sina tilldelade medel.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Klimatet försämras i snabb takt på vår jord med enorm hetta i såväl USA som Indien just nu. Viktigt att vi snabbt ställer om till mer moderna och smarta drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Fastighetsskatten är en stabil skatt och kan succesivt och försiktigt höjas. Men på ett varsamt sätt så inte människor drabbas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Kultur är viktigt. Vi ska stödja utövare och även uppmuntra människor att ta del av kultur i form av konst, musik, dans, hantverk eller sång. Att konsumera kultur är ett klimatsmart och trevligt sätt att konsumera. Då krävs att vi gemensamt är med och finansierar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Kommuner ska vara indragna i planeringen av vindkraftverk och bör på ett tidigt stadium vara med och styra planerna. Viktigt att processerna dock inte försenas genom utdragna processer. När de väl är på plats ska del av vinsten stanna lokalt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Vi ska bekämpa fattigdom men inte de enskilda människor som lever i utsatthet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Låt människor få vara och leva som de personer de är oavsett hur de vill definiera sitt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Det är viktigt för jämställdheten att föräldraförsäkringen till största delen är individuell. Att vara förälder är ett ansvar för båda föräldrarna och barn behöver få komma nära sina föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Vi ska inte förbjuda ny teknik men se till att den fungerar väl och inte dränerar pengar från välfärdssystemet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Extra viktig För att människor ska kunna integreras i samhället, studera och ta jobb behöver de veta att de kan stanna och göra rätt för sig efter första tidens mottagning av bidrag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Vi har varit alliansfria i 200 år vilket lett till en lång tid av fred. För världsfreden är det bra men några länder som står utanför militärallianserna och kan lugna ner framtida konflikter. Vi vet inte hur utvecklingen ser ut i NATOs medlemsländer. Våra ungdomar ska inte kriga för Turkiets intressen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Människor som hamnar i arbetslöshet har rätt till ett värdigt liv under den tid de är arbetslösa och söker jobb

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Allemansrätten är viktig och stränderna ska inte hägnas in av privata tomter utan vara tillgängliga för oss alla. Däremot är det bra med särskilda områden där kommunerna tillåter bebyggelse.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Vi ska göra en balanserad och försiktig höjning av försvaret med en helhetssyn där också civilförsvaret och tillgången till livsmedel och förnödenheter stärks. Det kan dock ske inom nuvarande budgetram.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Det är viktigt för demokratin med ett starkt, neutralt och bra public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Extra viktig Klimatet förändras snabbt och vi bör vidta snabba åtgärder för att planeten ska förbli grön och beboelig. Det finns moderna och hållbara alternativ till fossildrivna bilar som dessutom blir billigare om de massproduceras

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Låt barn få lära sig av nyfikenhet och glädje och vänta med att ge betyg till senare under skoltiden. Att få ett dåligt betyg tidigt kan ge dålig självkänsla och låsa in en barn i utanförskap.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Vi behöver se till att välfärd och omsorg fungerar i hela Sverige

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Köp av sexuella tjänster är en form av våldtäkt och ska straffas hårt av samhället.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Alla ska ha råd att bo någonstans. Det sker redan en form av marknadsanpassning då hyror i nybyggen är - och måste vara - högre för att produktionen ska gå ihop. Men rena marknadshyror skapar ett mer segregerat samhälle.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Vi bör sats på att bygga nya stambanor, även med hög hastighet där så är befogat. Även sträckor som Stockholm - Oslo o Stockholm - Östersund bör byggas nya - dock med konventionell järnväg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Inget blir bättre av att byta huvudman. Staten bör dock bli mer aktiv, ansvara för viss specialistvård och se till att samordningen över landet fungerar väl.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Folk behöver sin inkomst även när de är sjuka

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Anställningstrygghet är viktigt för att människor ska känna sig trygga. Det är redan nu enkelt att avskeda om det finns brist på arbete eller om en person inte fungerar på arbetsplatsen.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Inge Lidén: Gruvnäring bör ske på ett ansvarsfullt sätt för att inte skada natur och miljö. Då är det viktigt med prövningar utifrån miljö och områdets kulturella och mänskliga miljö.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per-Inge Lidén: Fler människor än någonsin är på flykt i världen idag. Vi måste vara med och ta vårt ansvar. Det är en del av vår tradition att stå upp för demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per-Inge Lidén: Vi har tillräckliga möjligheter att efter domstolsbeslut övervaka och avlyssna människor misstänkta för brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per-Inge Lidén: Viktigt att vi fördelar bördorna i samhället så att de som har mycket också är med och på ett tydligt sätt betalar för vår gemensamma välfärd.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per-Inge Lidén: Skogen är viktig för produktion av trämaterial, friluftsliv, som kolsänka och för att gynna den biologiska mångfalden. I vårt land har vi jämfört med andra gjort små avsättningar för att skydda skog. De bör bli fler - och de som äger skogen ska få rejäl kompensation så att de inte drabbas ekonomiskt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Per-Inge Lidén har hoppat över denna fråga