Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Amandah Andersson (fotograf null)

Amandah Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig handlar politik om att vilja - och att göra! Jag är en envis arbetsmyra som får saker gjort. Det behövs en kraft för mer frihet, mer jämställdhet och modig klimatpolitik i Sveriges riksdag. I ett stökigt politiskt landskap behövs det fler som lägger käbblet på sidan och fokuserar på saken - det gör jag. Det tror jag är bäst, för frihetens och för framtidens skull. Därför ska du kryssa mig.

Presentera dig själv

Jag är snart 30 år, bor i Umeå och är ensamstående mamma till ett barn. Jag engagerade mig politiskt för framtidens skull - för ett hållbart, jämställt och fritt Sverige! Jag vill ha ett Sverige där alla, oavsett kön och bakgrund, får samma möjligheter till att göra fria val och bygga sin framtid, och ett Sverige som tar ansvar för att våra barnbarn och deras barnbarn har en jord kvar att leva på.

Vad har du för yrke?

Jämställdhetspolitiskt sakkunnig på Centerkvinnorna

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm och Karin Söder.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha ett mittenstyre. Matematiken med mandaten är svår idag, men nu ska väljarna få säga sitt och vi får sedan utgå ifrån valresultatet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Amandah Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Amandah Andersson: Vi behöver producera mer energi i Sverige och vi behöver använda de energikällor som finns. Däremot bör vi fokusera på förnybara och säkra produktionskällor från sol, vind och vatten!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Amandah Andersson: RUT finns till för att underlätta i fler familjers livspussel och för att göra tidigare svarta jobb till vita jobb. Flera av de som driver företag med RUT-tjänster är kvinnor och det är främst kvinnor som är anställda. Det ger kvinnor en möjlighet till en egen försörjning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Amandah Andersson: Jag tycker det ska vara skogsägarnas eget beslut att skydda skogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Amandah Anderssons val:

  • Integration
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat