Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Micke Seid (fotograf Thomas Karlsson)

Micke Seid

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill verka för kulturens kreativa kraft, för minoriteternas rättigheter och för vårt gemensamma ansvar för det sköra ekosystem vi alla är en del av. Jag vill att våra barnbarn ska leva hållbart i en framtid med cirkulär ekonomi, där ekosystem har juridiska rättigheter och där grundvatten och naturen alltid får gå före kortsiktiga vinstintressen.

Presentera dig själv

Har närmast verkat som gruppledare i kulturnämnden och i fullmäktige för Miljöpartiet i Stockholm i två mandatperioder. Rötterna är delvis från norra Gotland där jag länge aktivt kämpat för naturen, grundvattnet och för en nationalpark i Ojnareskogen / Bästeträsk. I bagaget har jag ett yrkesliv inom musik, teater, opera, film&tv och webb. Var med i folkkampanjen mot kärnkraft för länge sedan.

Vad har du för yrke?

Designer

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Mohandas Karamchand Gandhi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Solidariskt med djur, natur och det ekologiska systemet, med kommande generationer samt med världens alla människor.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Micke Seid

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Extra viktig Skolan är till för att utbilda folk – inte för att berika ägarna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Respektera beslutet från folkomröstningen 1980 och avveckla den långsiktigt livsfarliga kärnkraften succesivt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Polisen har redan idag lagstöd för att visitera de som behövs kontrolleras.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: RUT-avdraget ska ha större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi än vad det har idag. RUT-avdraget ska inte vara en subvention av välmående gruppers tjänstekonsumtion.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Sverige ska fortsatt stå upp för internationell solidaritet, allt annat är både orimligt och oetiskt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Kungahuset är en kvarleva från förra årtusendet som snarast bör avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Extra viktig Sänkt skatt på bensin och diesel är extremt kontraproduktivt om Sverige ska nå sina klimatmål, vilket vi måste göra. Dessutom skulle en sådan åtgärd innebära att Sverige fortsätter att finansiera Putins krigsmakt, vilket vi inte ska göra.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Bostäder behöver beskattas, men det behövs ett system som möjliggör progressiv beskattning. Miljöpartiet vill införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Extra viktig Kulturen får aldrig lämnas helt till kommersiella intressen. Kulturen får heller aldrig styras av politiska ideologier. Stat, regioner och kommuner ska ge stöd till den kreativa och kulturella sektorn och armlängds avstånd mellan politiken och kulturen måste alltid respekteras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Kommuner och regioner ska fortsatt få bestämma själva var de vill ha vindkraft. Dagens processer att bygga vindkraft upplevs ofta av både lokalsamhälle och företag som rörig och osäker. Vetot måste därför reformeras så det skapas ordning och reda!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Fattigdom löses aldrig med förbud. Dessutom skulle de allra flesta frivilligorganisationer och civila hjälpinsamlingar drabbas negativt av ett eventuellt tiggeriförbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Den som varken identifierar sig som kvinna eller man ska inte heller tvingas göra det i juridisk mening. Det handlar om en grundläggande respekt för varje människas unika identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Miljöpartiet vill öka jämställdheten, främja barns rätt till båda sina föräldrar och anpassa föräldraledigheten till samtliga samtida familjekonstellationer. Vi vill därför fördubbla antalet öronmärkta dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Skattemedel ska användas till vård och omsorg och inte till privata företags profit.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Permanenta uppehållstillstånd är bättre för såväl individen, som får en trygghet och stabilitet, som för samhället eftersom möjligheterna till en trygg etablering förbättras radikalt. Barn som har flytt ska inte behöva oroa sig för att få stanna.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Miljöpartiet har inte ändrat uppfattning i Natofrågan, vi anser fortfarande att Sveriges säkerhet står starkare om vi fortsatt står alliansfritt. Regeringen har dock ansökt om medlemskap, och det minsta Sverige kan göra nu är att ställa krav: Sverige ska inte ha kärnvapen på svensk mark, varken i fred eller krigstid.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Miljöpartiet vill höja grundersättningen i a-kassan och att den ska omfatta alla som arbetar. Det behövs en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Ett sällsynt uruselt förslag. Möjligtvis kan strandskyddet stärkas rejält, men aldrig någonsin försämras.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Finansieringen av försvaret ska dock inte drabba människor som redan har en ansträngd ekonomi. Därför föreslår Miljöpartiet att återinföra en värnskatt för de med högre inkomster.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Extra viktig Public service är en mycket viktig aktör som därför behöver skyddas i grundlagen mot politisk ideologisk styrning. Finansieringen till public service ligger i dag på rimliga nivåer men den behöver säkras långsiktigt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Nybilsförsäljningen domineras redan i år av laddbara bilar, så det är bara rimligt att Sverige följer Norges, Sydkoreas och även biltillverkarnas respektive goda exempel och ambitionsnivåer.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Betyg ska användas först från årskurs sju.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Systemet måste bli mer rättvist, så det är bara bra att den ekonomiska utjämningen mellan kommuner ses över.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Förslaget att skärpa straffet, från en pinsamt låg nivå med endast böter, är en del i Miljöpartiet och Socialdemokraternas viktiga 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Det är ett usligt förslag som bara kommer att slå hårt mot alla de som verkligen bäst behöver nya hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Sverige behöver satsa på fler och bättre tåg, det kommer att vara till nytta för alla år 2122.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Staten ska dock ta ett större ansvar för finansiering och lagstiftning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Karensdagen i sjukförsäkringen var en orättvis idé från början och behöver därför slopas helt, så fort det bara går.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Miljöpartiet vill skapa en trygg arbetsmarknad för alla och då är detta förslag raka motsatsen.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micke Seid: Inga gräddfiler för exploatörer. Ansökningar om nya gruvor måste alltid prövas nogsamt av myndigheter och rättsväsendet mot de allra högst ställda miljökraven, rennäringen och grundvattnet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Micke Seid: Rätten att söka asyl är en absolut mänsklig rättighet. Punkt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Micke Seid: Vi måste komma åt den grova gängkriminaliteten. Men det är viktigt att hålla en bra balans så att samhället fortfarande slår vakt om den personliga integriteten och mänskliga rättigheter.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Micke Seid: De som tjänar och äger mest ska solidariskt betala högre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Micke Seid: Sverige bör följa uppmaningarna från FN och målet från EU om att skydda minst 30 procent av land och hav.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Micke Seids val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning