Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johnny Karlsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för säkerhets- och försvarspolitik, näringslivsfrågor och internationellt samarbete. I riksdagen skulle jag vilja arbeta med dessa frågor.

Presentera dig själv

Gift trebarnsfar, verksam i exportindustrin sedan 80-talet. Intresserad av samhällsfrågor, historia, matlagning och gamla bilar.

Vad har du för yrke?

Konstruktör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Karl Staaf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ska ha en borgerlig regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johnny Karlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Johnny Karlsson: Bra med privata initiativ i kulturen, men det behövs stöd från staten och kommunerna.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Johnny Karlsson: Vindkraft är inte planerbar och kan inte ersätta alla andra energislag.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Johnny Karlsson: Man kan inte förbjuda fattigdom. Vi måste jobba mer med deras hemländer.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Johnny Karlsson: Extra viktig Alternativet är att stå ensam och rusta oss till tänderna.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Johnny Karlsson: Det finns anledning att se över reglerna. Någon form av strandskydd behövs.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Johnny Karlsson: Det verkar alltid finnas argument att höja skatten men sällan att sänka den.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Johnny Karlsson: Tveksam till lekprogram i SVT.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Johnny Karlsson: Så fort går det inte. Det här klarar civilsamhället av.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Johnny Karlsson: Jag har inget höghastighetståg men den investeringen får inte tränga undan återinvesterandes i det befintliga nätet. Höghastighetsbanorna, om vi ska ha några, ska gå igenom städerna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Johnny Karlsson: Underlättar för småföretag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johnny Karlssons val:

  • Lag och ordning

Så svarar Johnny Karlsson: Extra viktig Detta är statens kärnuppgift. Utan lag och ordning raseras samhällskontraktet.