Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Gabrielson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Miljöpartiet ska de rösta på för att det är partiet för klimat och miljö. Mig röstar man på om man vill ha någon som lyssnar, tänker och ifrågasätter.

Presentera dig själv

Jag är 62 år gammal och bor i Säter med två döttrar som precis lämnat tonåren. Född och uppvuxen i Norrbotten, har senare bott ungefär 15 år i Stockholmstrakten och de senaste 20 åren i Dalarna. Medlem i Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen under många år. Politiskt aktiv i Säter sedan 2015.

Vad har du för yrke?

Projektledare inom IT för ärende- och dokumenthanteringssystem.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Peter Eriksson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S+MP med stöd av C och V

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Magnus Gabrielson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Extra viktig De skattemedel som satsas på skolan ska användas till utbildning och inte till vinster. Skolor ska drivas av organisationer som inte har något vinstintresse.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: All kärnkraft är farlig och att hantera riskerna gör den väldigt dyr. Det är betydligt bättre att satsa på energieffektivisering och på förnyelsebar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Det finns redan utrymme i lagen för att visitera de som behöver kontrolleras av Polisen. De människor som bor i de brottsutsatta områdena är också de som ofta är brottsoffer. Att försämra rättssäkerheten för människor baserat på bostadsort är en väldigt dålig idé.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: I en cirkulär ekonomi behöver vi vårda och reparera våra saker istället för att slänga och köpa nytt. Det är ofta bättre för miljön att lägga pengar på tjänster än på prylar. Det gäller ändå att hålla koll på stödet så att det kommer mänga till godo och inte bara blir en subvention till kapitalstarka hushåll.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Det internationella biståndet behövs verkligen idag. Klimatkrisen är orsakad av de rika länderna men drabbar till stor del de fattiga. Kriget i Ukraina leder till dyrare mat på många håll. Sverige måste fortsätta satsa på ett solidariskt och effektivt bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Ett kungahus som betalas av skattemedel är svårt att förena med idén om ett demokratiskt Sverige. På sikt bör monarkin avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Extra viktig Förbränningen av fossila drivmedel behöver upphöra och att sänka skatten på dem är ett steg helt i fel riktning. Istället för att sänka skatten bör pengar delas ut till landsbygdsbor m.fl i form av skattesänkningar eller direkta bidrag. Då skapas möjligheter för människor att minska sitt beroende av fossila drivmedel medan sänkta fossilskatterna motverkar omställningen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Vi behöver en mer rättvis beskattning av kapital och tillgångar där bostäder är en del men det behövs ett samlat grepp. På kort sikt vill vi höja taket i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Kulturen är för viktig för att lämnas till marknadens aktörer. En marknadsstyrd kultur riskerar att bli likriktad. Samtidigt är det viktigt att kulturen inte blir politiskt styrd utan stödformerna behöver bygga på professionella bedömningar med armlängds avstånd till politiken,

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Kommunernas möjlighet att säga nej till vindkraftsbyggen ska finnas kvar men ansökningsprocessen behöver bli tydligare och mindre rörig.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Tanken att förbjuda möjligheten att be om hjälp är ganska absurd. Det är inte ett brott att vara fattig och tiggeriförbud löser inga problem, men skapar nya. Brott som förekommer i samband med tiggeri ska naturligtvis stoppas. Vi behöver arbeta internationellt med att lösa de bakomliggande problemen.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Varje människa ska så långt möjligt själv bestämma över hur hen identifierar sig. Att införa ett tredje kön gör att människor som varken identifierar sig som man eller kvinna slipper att göra våld på sin egen självbild.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Utvecklingen mot ett jämställt familjeliv går för långsamt och staten behöver påverka genom de bidrag som delas ut. Av respekt för att det behövs ett utrymme att bestämma inom familjen tycker vi att en tredjedel ska vara vikt till vardera föräldern och en tredjedel ska kunna delas fritt av vårdnadshavarna eller ges till annan vuxen som är del av familjen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Regionerna måste kunna styra över sina skattemedel så att vård ges efter behov. Digitala lösningar behövs inom vården men de behöver vara en del av en sammanhållen vårdkedja. Dagens situation med privata nätläkare riskerar att flytta pengar från sjuka med stora behov till patienter med små behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: De tillfälliga uppehållstillstånden påverkar människorna väldigt negativt. Det blir svårt att planera och bygga sitt liv om man bara har skydd i ett drygt år. Människors kraft och resurser riskerar att förloras och ersättas av ångest och oro.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Ett medlemskap i NATO där Sverige ska skyddas av hot om att använda kärnvapen är inte önskvärt. Genom att fortsatt stå utanför NATO men bygga ut försvaret för att hantera de ökade hoten och med försvarssamarbeten med demokratiska länder kan vi försvara oss utan att behöva kompromissa med Sveriges värderingar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: De stöd som ges när livet inte blir som planerat måste vara tillräckliga för att inte oron för att kunna bo kvar. Arbetslöshetsförsäkringen behöver byggas ut till att omfatta alla på och sikt bör det skapas ett sammanhållet stöd för arbetslöshet och sjukdom.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Även hos oss på landsbygden behövs strandskydd för att skydda stränder och vattendrag. Strandskyddet behöver moderniseras och på en del håll behöver det skärpas. Stränderna är viktiga både för friluftslivet och för den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Det går inte att hitta utrymme i den befintliga budgeten för att bekosta utbyggnaden av försvaret utan att det drabbar människor med stora behov eller andra viktiga funktioner. Här behöver vi solidariskt skjuta till medel och då är det lämpligt med en höjd skatt för de med de högsta inkomsterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Det är viktigt med ett oberoende Public service med utrymme både för specialinriktade program och satsningar för den breda publiken. Frånvaron av vinstkrav underlättar för ett brett programutbud och det är viktigt att Public service fortsatt erbjuder program som lockar många.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Extra viktig Förbränningen av fossila drivmedel behöver upphöra. Bilindustrin behöver tydliga besked för att ställa om till fossilfria bilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Betyg ger mindre information till elever och vårdnadshavare än en muntlig eller skriftlig återkoppling och tar mer tid för läraren. Betyg behövs för urval till gymnasium och högre utbildning men har inte påvisbara positiva effekter i yngre år, jämfört med en mindre formaliserad återkoppling.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Kommunerna i Sverige har samma krav men väldigt olika ekonomiska förutsättningar. Dagens skillnader i kommunalskatt visar att systemet med omfördelning mellan kommuner inte räcker till för att skapa rättvisa förutsättningar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Köp av sexuella tjänster är ett allvarligt brott och böter är ett för milt straff. Det är också ett brott där en fängelsedom kan ha en tydligt avskräckande funktion.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Det finns stora problem inom bostadsmarknaden men marknadshyror är inte lösningen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Stambanorna i Sverige är 150 år gamla eller mer. Med den stora tågtrafik som går på dem är det mycket svårt att stänga av dem för omfattande underhåll. För att skapa en mindre sårbart järnvägssystem behövs nya järnvägar och de ska byggas med moderna teknik och för att hålla i minst 100 år. Tåget är det mest miljövänliga sättet för transporter på längre sträckor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Staten behöver ta ansvar för att skapa rättvisa möjligheter i olika delar av landet och behöver ge finansiellt stöd till regionerna. Men staten är ännu längre från medborgarna än vad regionerna är och det är svårt att förstå på vilket sett en ökad centralisering skulle lösa några problem.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Karensdagen är väldigt orättvis och bör avskaffas. För de som kan jobba hemifrån är det enkelt att jobba fast man är lite krasslig men för de som måste arbete på en arbetsplats med t.ex barn. äldre eller sjuka blir det en stor kostnad.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Problemet idag är inte att det är för svårt att säga upp anställda utan att vi har alldeles för många som saknar anställningstrygghet. Lagen om anställningsskydd gör att arbetsgivarna behöver förhandla vid neddragningar vilket skapar förutsättningar för lösningar som är så bra som möjligt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gabrielson: Det behövs gruvor men gruvor behöver prövas mot högt ställda miljökrav. Idag hör vi ofta hur man överdriver samhällsintresset av en gruva och det måste finnas en tydlig och objektiv process som prövar både miljöbelastningen frän en gruva och avvägningen mellan olika samhällsintressen. De myndigheter som gör prövningen behöver ha tillräckligt med resurser för at kunna utföra arbetet effektivt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Gabrielson: Det finns mer än 100 miljoner människor på flykt i världen idag. Alla människor behöver hjälpa dem med uppehälle och skydd efter sin förmåga. Det gäller även oss i Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Gabrielson: Det finns alltid en konflikt mellan hemlig avlyssning och människors rätt till integritet. Det finns dock ett behov av att utvidga polisens rättigheter, till exempel enligt förslaget om preventiva tvångsmedel.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Gabrielson: Det är i första hand skatten på kapitalinkomster som är för låg.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Gabrielson: Extra viktig Vi måste skydda all kvarvarande naturskog, den gamla skogen som inte är planterad efter ett kalhygge och där människans påverkan genom århundradena varit begränsad. Det gäller inte minst den fjällnära skogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Gabrielsons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning