Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lennart Lorick (fotograf null)

Lennart Lorick

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig är en röst för ett samhälle där vi tänker långsiktigt och bryr oss om våra barns framtid, om miljön och klimatet.

Presentera dig själv

Jag är en 62-årig man. Gift och har två vuxna söner. Efter examen på Chalmers 1983 har jag arbetat med frågor om vatten och miljö. Såväl i privat som offentlig sektor. Jag har lång erfarenhet av att leda och utveckla organisationer och arbetssätt. Förutom mina självklara intressen inom miljö och klimat intresserar jag mig för samhällsbyggnad och demokrati.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör inom Väg och Vatten

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre som prioriterar demokratiska värderingar, långsiktiga mål samt värnar miljö och klimat.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lennart Lorick

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Extra viktig Skattepengar ska användas för att ge våra barn utbildning och kunskap. Inte till att skapa vinster i privata bolag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Vi behöver satsa på produktion av riktigt förnybar energi i form av vind och sol. Kärnkraften är dyr och innebär säkerhetsrisker.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Förslaget riskerar att peka ut grupper vilket är fel ur ett demokratiskt perspektiv.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Det finns behov av att ställa om vår konsumtion till tjänster och om RUT-avdraget används för det är RUT bra. Men RUT-avdrag ska inte vara ett bidrag till de rikas överkonsumtion.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Människor lever på flykt undan krig och miljöförstöring. Svenskt bistånd behövs.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Jag anser att monarki är ett förlegat statsskick. Det är inte demokratiskt att ärva positioner och monarkin bör avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Vi behöver fasa ut fossila bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Fastighetsskatt är troligen en av de minst skadliga skatterna. Men det är viktigt att den är en del av ett balanserat skattetryck.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Kulturen kan inte helt och hållet styras av kommersiella intressen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Extra viktig Det kommunala självstyret är viktigt i Sverige men samtidigt behöver vi också bygga en hållbar energiförsörjning. Det behövs ordning och reda samt förutsägbarhet i tillståndsprocesserna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Om man vill förbjuda tiggeri - vill man då även förbjuda crowdfunding (gräsrotsfinansiering) via internet?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Det är viktigt att ge alla barn och föräldrar goda förutsättningar att knyta an till varandra.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Vård ska ges efter behov. Vi behöver vårdsystem som leder till rätt prioriteringar och jag tror inte att privata nätläkare är rätt väg.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Tillfälliga uppehållstillstånd skapar ovisshet och otrygghet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Extra viktig Med den förändrade omvärldssituationen är NATO-medlemskap att föredra. Det är rimligt att Sverige arbetar tillsammans med övriga nordiska länder och demokratier i Europa. Men det innebär inte att vi ska anpassa oss till extrema krav från exempelvis Turkiet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Strandskyddet är en viktig förutsättning för att säkra allas tillgång till stränder, sjöar och hav. Det är dock inte rimligt att alla bäckar och dammar utgör grund för strandskydd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Ökar vi de gemensamma försvarskostnaderna är det rimligt att finansiera detta via höjd skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Jag anser att public service är en viktig demokratisk funktion. Vi har ett stort behov av en självständig public service som kan tillgodose behovet av högkvalitativa program och oberoende information.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Transportsektorn behöver ställas om till förnybara drivmedel och kollektivtrafik med hög kvalitet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Det är tvivelaktigt om formella betyg i tidig ålder tillför något positivt. Däremot bör kommunikationen mellan skola och vårdnadshavare prioriteras.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Basförutsättningarna för att bedriva kommunal verksamhet skiljer sig dramatiskt mellan Sveriges olika kommuner. Någon form av utjämning är rimlig.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Att utnyttja och köpa sig rätt till andras kroppar är förkastligt och vidrigt. Men generellt tror jag inte att samhället blir bättre av mer människor i fängelserna.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Vi behöver flytta över transporter till miljövänligare kommunikationsmedel. Och då bör flyget minska. Investeringar i storskalig infrastruktur ska föregås av djuplodande analys av konsekvenser för miljö, samhälle och ekonomi i ett livscykelperspektiv.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Vi behöver en trygg arbetsmarknad där det skapas förutsättningar för kontinuerliga jobb och försörjning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Lorick: Vi kan behöva utvinna olika mineraler ur svensk berggrund men det ska ske på ett ordnat sätt och med tydliga regler i miljölagstiftningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Lorick: Vi ska värna asylrätten som en mänsklig rättighet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Lorick: Det är viktigt att kunna mota t.ex. gängkriminalitet. Men det är också viktigt att inte underminera den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Lorick: Extra viktig Vi behöver skatteintäkter för att finansiera den gemensamma välfärden. Och det är är rimligt att de som tjänar mer, äger mer och förbrukar mer ska bidra mer än de som har har mindre resurser.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Lorick: Extra viktig Sverige bör generellt sett skydda mer av land och hav än vad som görs idag.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lennart Loricks val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg