Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Margareta Cederfelt (fotograf Andreas Wanitzky)

Margareta Cederfelt

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill se ett samhälle där det är möjligt att förverkliga sina drömmar och visioner och där det egna livsvalet respekteras.

Presentera dig själv

Inflyttad till Stockholm från Skåne. Tycker om storstadens puls och landsbygdens natur.

Vad har du för yrke?

leg.sjuksköterska

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En Moderatledd regering med Ulf Kristersson som statsminister

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Margareta Cederfelt

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Finns ingen anledning att inte tillåta vinstutdelning i vissa företag. Satsa på att utveckla kvalitetsmarkörer.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Sverige behöver tillgång på energi för såväl hushåll som offentlig verksamhet och industri. VI skall inte vara beroende av rysk energi. Naturligtvis fortsatt forskning inom energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Åtgärder för att komma tillrätta med gängkriminaliteten och den grova kriminaliteten som följer i dess spår är nödvändigt. Otryggheten upphöra.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Varför är det alltid traditionellt kvinnodominerade branscher som är föremål för negativ behandling? Åtskilliga studier visar år efter år att kvinnor ägnar större andel av sin lediga tid åt hushållsarbete än män. Att i det perspektivet avskaffa RUT-avdraget är fel. Varför föreslå att avskaffa RUT medan ROT är kvar. Det är ingen jag ställer mig bakom.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Det är angeläget att regelbundet se över hur biståndet används och vilket resultat som uppnås.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Angeläget att Sveriges statschef har erforderlig budget för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Skall hela Sverige leva behöver skatten för bensin och diesel sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Absolut inte! Människor måste kunna bo utan att drabbas av orättfärdiga skatter

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Bör kunna kombineras med avdragsrätt för donationer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Beslut skall tas så nära de berörda personerna som möjligt. Boendes inflytande öka. Satsa på kärnkraftverk eftersom Sverige behöver en god och säker energitillförsel. Vindkraftverk medför många negativa effekter för omgivningen, såväl fauna som människor.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Tiggeri är ingen långsiktig försörjning.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Ett viktigt framsteg för HBTQI-personer

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Rimligt, men det finns åtskilliga studier som visar att barn vars fäder tar del av föräldraledigheten utvecklar en närmare relation med sina fäder än de barn vars fäder ej varit föräldralediga. Föräldrarna är det som bäst vet hur de vill fördela föräldraledigheten mellan sig.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Detta är ren socialism! Valfriheten försvinner.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Måste avgöras av behov, inte självklart att Sverige skall erbjuda permanenta uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Sverige behöver ingå i NATO, försvarsallians, för att säkerställa att Sverige är skyddad vid militärattack. Sverige har redan idag omfattande avtal med NATO och observatörsstatus. Det är nu dags att gå vidare och ansöka om medlemskap

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Det måste alltid löna sig att arbeta framför att vara arbetslös.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Strandskyddet är bra för fauna och även tillgängligheten i skog och mark.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Se över budgeten, omprioritera.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Varför skall SVT tävla med de kommersiella kanalerna om underhållsprogram? Bra med avsmalnat uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Satsa på forskning av såväl motorer som bränsle.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Bra med en tydlig feedback på hur eleverna har presterat. Ger bättre förutsättningar för lärare och föräldrar att stödja eleverna i deras kunskapsinhämtning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Kommunerna måste ta ansvar för sin ekonomi. Viss utjämning kan behövas men principen bör vara självförsörjning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Köp av sexuella tjänster är ofta relaterat till annan grov kriminalitet. Viktigt att stoppa, handlar också om framför allt kvinnors rättigheter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Finns ingen anledning att en viss boendeform skall vara undantagen från marknadsekonomin. Lägesfaktorn bör räknas in vid hyressättning.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Skyddsvärd miljö får inte påverkas, finns åtskilliga exempel på miljöer som drabbas negativt av nuvarande planer för höghastighetstågen. Dessutom är underhållet av befintlig järnväg eftersatt. Varför bygga nytt när den befintliga järnvägen är hårt ansträngd pga bristande underhåll?

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Om vården kan bli mer likvärdig över hela landet är det en tillgång. Finns förstås en risk att om beslut som rör hälso- och sjukvården tas långt från medborgarna kan kvaliteten på vården bli sämre och det regionala inflytandet försvinner förstås.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Tidigare avskaffande av karensdagen var visat på kraftigt höjd sjukfrånvaro vilket inte är bra.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Det beror på. I många branscher sker snabba förändringar idag och det kan vara svårt för många arbetsgivare att anpassa verksamheten efter förändringarna. Sverige behöver ett starkt näringsliv med goda jobbmöjligheter.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Cederfelt: Lokalt inflytande viktigt, att skyddsvärdmiljö beaktas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Margareta Cederfelt: Vi måste klara av att integrera de personer som kommer hit, att de får utbildning, kunskap om det svenska samhället och kan börja arbeta.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Margareta Cederfelt: Kriminaliteten har utvecklats och då måste polisen få möjlighet att arbeta mer effektivt än vad som är fallet idag. Gängkriminaliteten måste knäckas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Margareta Cederfelt: Skall alltid löna sig att arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Margareta Cederfelt: Svår fråga. Markägarens inflytande är viktigt och skall stärkas. Samtidigt är skogen viktig, ex har den så kallade gammelskogen minskat i areal.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Margareta Cederfelts val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat