Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mariette Nicander

Varför ska väljarna rösta på dig?

Fullför det som jag åtar mig att göra.

Presentera dig själv

Bor på Gotland men född i Bohuslän. Har två söner och två brnbarn. Yrkesverksam inom försäkring- och bankbranschen i 35 år. Nu engagerad i olika styrelser, mycket ideellt arbete.

Vad har du för yrke?

Styrelseledamot

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerligt styre, med en moderat som statsminister.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mariette Nicander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Mariette Nicander: Viktigt att värna om det fria näringslivet

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Mariette Nicander: Vi måste ha en långsiktig energipolitik och alla energikällor behövs

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Mariette Nicander: Alla förslag om att bekämpa brottsligheten är bra

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Mariette Nicander: Skulle detta ske minskar många arbetstillfällen och det är ett dåligt förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Mariette Nicander: Omfördela, sänk skatt och sänk bidragen, arbetslinjen gäller!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Mariette Nicander: Alla måste hushålla med ekonomin och familjen växer kan och ska inte ge alla pengar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Mariette Nicander: Vi kan inte ha Europas högst priser, vi måste omfördela. Sänka reduktionsplikten.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Mariette Nicander: Inga fler skatter!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Mariette Nicander: Även kulturen måste öka sin självfinansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Mariette Nicander: Tycker att kommuner ska ha rätt att värna sin landsbygd som ska vara till jordbruk och bostäder i första hand.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Mariette Nicander: Ställer mig helt bakom detta!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Mariette Nicander: Man föds ändå till ett kön som i och för sig kan ändras men två kön känns rätt även juridiskt

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Mariette Nicander: Valfrihet ska självklart gälla

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Mariette Nicander: Sjukvården behöver detta komplement

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Mariette Nicander: Vi måste ha snabbare processer

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Mariette Nicander: En självklarhet i dagens situation i världen

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Mariette Nicander: Arbetslinjen gäller, det ska löna sig att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Mariette Nicander: Inte avskaffas utan förändras!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Mariette Nicander: Inga höjda skatter utan omfördelning att våra skattemedel behöver göras och minska bidragen

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Mariette Nicander: Även här bör vi tillåta konkurrens med de privata aktörerna

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Mariette Nicander: För kort till att göra den omställningen

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Mariette Nicander: Betyg är en bra morot för att skaffa sig studiemotivation.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Mariette Nicander: Kommunerna måste själva förbättra sin ekonomi men viss utjämning behövs.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Mariette Nicander: Bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Mariette Nicander: Inte rättvist ur ett landperspektiv

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Mariette Nicander: Kan tycka att det är enda lösningen för likvärdig vård i hela landet

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Mariette Nicander: Måste finnas för att förhindra att man stannar hemma från jobbet utan att vara sjuk

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Mariette Nicander: Idag är det nästan omöjligt så det måste bli lättare

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Mariette Nicander: Alla tillståndsprocesser måste förenklas

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Mariette Nicander: Vi måste ta hand om det vi redan har idag och lösa problemen

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Mariette Nicander: Bejakar medel för att bekämpa brottsligheten

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Mariette Nicander: Det ska löna sig att arbeta

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Mariette Nicander: Värna det privata ägandet

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Mariette Nicander har hoppat över denna fråga