Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Per Midtvedt (fotograf null)

Per Midtvedt

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag söker alltid samförstånd framför konflikt och konfrontation. När jag brinner för en fråga kommer jag försöka påverka alla omkring mig i min riktning. I dagens politik är det för mycket konfrontation och personliga påhopp, jag tror detta hindrar utveckling och innovation. Goda idéer kan komma från personer från alla partier och för mig är resultat viktigare än att det var vårt eget förslag.

Presentera dig själv

Jag är distriktsläkare, musiker (helst jazz) och älskar löpning och skidåkning. Jag gillar utmaningar och arbetar som bäst när jag har ett mål att sikta mot. Just nu arbetar jag med att digitalisera primärvården. Klimatkrisen är det som fick mig att gå med i Miljöpartiet, andra frågor jag brinner för är vård, integration och internationell solidaritet.

Vad har du för yrke?

Läkare, specialist i allmänmedicin

I vilket land är du född?

Norge

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Per Bolund, Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst egen majoritet för Miljöpartiet vilket inte är så realistiskt. Annars en rödgrön majoritetsregering där MP ingår tillsammans med S, C och V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Per Midtvedt

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Jag är för att avsluta friskolereformen. Vinstutdelande aktiebolag kommer alltid ha vinst som ett mål för verksamheten - det ligger i själva konstruktionen. Det leder helt fel och bör avskaffas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Extra viktig Vi behöver ställa om till hållbara energislag och kärnkraft är inget hållbart alternativ och innebär stora säkerhetsrisker. Den är också dyr. Vi behöver satsa mer på energieffektivisering.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Extra viktig Detta är fel väg att gå och kommer bara öka på utanförskap och försvåra integration och ökad intolerans. Vi ska ha ett öppet samhälle som bygger på tillit.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: RUT-avdraget har fungerat väl och kan vara en del i omställningen mot cirkulär ekonomi med konsumtion av tjänster i stället för varor.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Extra viktig Vi ska öka biståndet. Vi lever i ett av världens rikaste och tryggaste länder. Vi har byggt vårt välstånd på bekostnad av jordens resurser - vi har ett stort ansvar att återbetala genom att hjälpa och ge stöd åt människor i nöd. Det är vår moraliska plikt. Genom att minska nöd och fattigdom bygger vi en tryggare och bättre värld för oss alla.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Per Midtvedt har hoppat över denna fråga

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Extra viktig I ett läge där det råder klimatkris är detta helt fel väg att gå. Vi behöver göra tvärt om - höja skatten på sådant som ökar fossila utsläpp.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: En höjd fastighetsskatt kan komma att slå orättvist. Bättre då att höja reavinstskatten så att man skattar när eventuell vinst realiseras.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Viktigt att kulturen är fri och inte styrs av andra intressen än konstnärens egna. Med ökad privat finansiering ökar risken för påverkan.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Det är orimligt att den helt nödvändiga utbyggnaden av anläggningar för fossilfri el kan stoppas av kommuner. Det är viktigt att få till stånd regler för hur och när kommunerna får säga nej så att spelreglerna är tydliga för alla parter. Sverige behöver mer vindkraft och någon stans måste den få byggas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Vi ska inte göra personer som tvingas tigga till brottslingar. Att tigga är inget man vill göra om man inte måste. En som tigger är redan ett offer.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Vi behöver ökad jämställdhet och jag vill därför att fler dagar öronmärks så att en tredjedel används av respektive förälder medan den sita tredjedelen kan disponeras fritt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Det är en skandal att det har fått ske år efter år utan att någon har gjort något åt det. Vårdens portalparagraf är att den ska ges efter behov och de tjänster som har erbjudits i Sverige av privata nätläkare har handlat om enklare åkommor som i många fall inte alls behövt kontakt med vården. Digitala vårdtjänster ska vara en integrerad del i vården, inte fristående.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Tidsbegränsade uppehållstillstånd försvårar integration och etablering samt bidrar till otrygghet, segregation och utanförskap.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Vi ska inte gå med i Nato. Om vi gör det, accepterar vi en värld där det är ok med kärnvapen. I stället behöver vi nedrustning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Våra trygghetssystem måste fungera och jag tycker alla ska omfattas av A-kassan och ersättningen ska ligga på en rimlig nivå

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Vi behöver inte bygga där effekten på naturen och naturvärden är som störst - i strandzonen. Det finns bättre platser att bygga på. En annan viktig aspekt är att vi behöver värna allemansrätten som är särskilt viktig vid våra stränder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Upprustningen av försvaret får inte ske på bekostnad av nedrustning av välfärden - därför behöver skatteuttaget öka för att finansiera försvaret, t.ex genom att återinföra värnskatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Uppdraget till public service ska fortsatt vara brett. Folkbildning, demokratisering, oberoende nyhetsförmedling, oberoende kulturförmedling.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Extra viktig Ju förr dess bättre. Det kommer ändå ta 10-15 år ytterligare att fasa ut fossildrivna fordon. Klimatläget är akut och det kräver akuta åtgärder.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Det är alldeles för tidigt med betyg i årskurs 4. Från årskurs 7 tycker jag barn/ungdomar är mogna att hantera betyg. Viktigt dock att i mellanstadiet ge återkoppling om hur man ligger till och hjälp och stöd att fylla eventuella kunskapsluckor.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: För att det ska kunna gå att bo och leva i hela Sverige behöver resurser omfördelas i ännu större grad än idag från rika till fattiga kommuner. Dagens system är inte rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Att utnyttja någon annan sexuellt är att jämställa med misshandel och borde straffas därefter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Att införa marknadshyror riskerar ge kraftigt höjda hyror vilket kommer öka klyftorna i vårt samhälle ännu mer. Jag vill att klyftorna ska minska.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Extra viktig Höghastighetståg är viktig för att kunna ersätta flyg som transportmedel på vissa sträckor. Det är också viktigt att rusta upp och bygga ut befintliga regionala och interregionala järnvägar för att kunna flytta över bil- och godstransport från väg till järnväg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: I ett litet land som Sverige är det ineffektivt med 21 separata organisationer med egna lösningar, egna journalsystem, egna frikortsgränser, åldersgränser och egna varianter på vårduppdrag. Mycket tyder på att vården är ojämlik i Sverige och en anledning till det är den stora variationen mellan regionerna hur vården är organiserad.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Man kan tänka sig andra varianter på karensdag(ar) men principen om karensdag i någon form vid sjukdom tycker jag är bra.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Jag ser inget behov för en sådan förändring av arbetsrätten.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Midtvedt: Extra viktig Det är väldigt viktigt att vi inte förvärrar för oss när vi nu står i en klimatkris och en biologisk mångfaldskris. Samtidigt behöver vi mineraler och metaller så viss gruvdrift kommer behövas men det finns stort behov av kontroll och statlig styrning för att minimera negativa miljöeffekter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Midtvedt: Sverige har blivit allt mer intolerant mot asylsökande och personer från andra kulturer. Jag vill ha ett öppet och tolerant Sverige, där vi möter varandra med tillit och medmänsklighet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Midtvedt: Vi behöver minska klyftorna i vårt samhälle.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Midtvedt: Extra viktig Skogen är våra lungor och den svenska skogen är viktig inte bara för oss i Sverige men även för klimatet och biologisk mångfald för hela planeten. Skogsförvaltningen har varit och är fortsatt inte hållbar, det är stor brist på gammalskog och hyggesavverkning frigör stora mängder koldioxid till atmosfären.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Per Midtvedts val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning