Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars Karlsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill skapa förändring och jobba för att vi får en bättre sjukvård tex

Presentera dig själv

Försöker att alltid vara positiv diskutera gärna fram förslag

Vad har du för yrke?

Skogs och lantbrukare

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Alliansstyre

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Lars Karlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Lars Karlsson: Som företag så behöver man gå med vinst för att kunna utveckla företaget

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Lars Karlsson: Extra viktig Gammal och dyr energikälla som vi inte har behov av längre

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Lars Karlsson: Har gjort att många svarta verksamhet er kunnat gå över till att bli vita

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Lars Karlsson: Vi måste ha möjlighet att gälpa andra som är i nöd

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Lars Karlsson: Vi måste kunna producera energi på många platset

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lars Karlssons val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Miljö och klimat