Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marcus Ekström (fotograf null)

Marcus Ekström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är medveten om att ingen kan allt, vi behöver alla samarbeta för att uppnå det bästa resultatet vi kan tillsammans. Vi behöver kompromissa och dela kompetens med varandra, vi jobbar alla för samma land, Sverige.

Presentera dig själv

Jag är utbildad civilingenjör inom datateknik, uppväxt runtomkring Södermanland men bor numera i Sundsvall sedan 2012. Jag tycker om det mesta i livet och jag uppskattar framförallt god mat.

Vad har du för yrke?

Egenföretagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Om någon skulle jag säga Rickard Nordin.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag har ingen speciell önskan mer än att vi samarbetar och gör vårt bästa för att Sverige ska bli så bra som möjligt.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mindre än 1 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Marcus Ekström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Marcus Ekström: Ett bolag som har en hälsosam ekonomi går i vinst, det är bra. För att bolaget ska fortsätta gå i vinst så behöver bolaget vara konkurrenskraftigt och erbjuda kvalitet.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Marcus Ekström: Extra viktig Även om risken med kärnkraft är liten så är de potentiella skadorna som kan åstadkomma väldigt stora. Jag anser att det inte är värt risken. Istället är det bättre att fokusera på andra alternativ.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

OBS
Marcus Ekström har hoppat över denna fråga

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Marcus Ekström: Extra viktig Det är ett problem att bränslekostnader går ut över folks vardagsliv och arbete, men samtidigt har vi inte råd att sänka bränslekostnaderna. Vi behöver hitta andra lösningar.

Skatten på fastigheter ska höjas

OBS
Marcus Ekström har hoppat över denna fråga

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

OBS
Marcus Ekström har hoppat över denna fråga

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Marcus Ekström: Det är bra att kommunen kan säga ifrån, men jag anser att det ska finnas en bra anledning. Ett bra sätt att minska elkostnaderna är vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

OBS
Marcus Ekström har hoppat över denna fråga

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Marcus Ekström: Vi behöver undersöka varför det blivit ökade kostnaderna, är det så att det är fler som söker vård så är det en positiv utveckling.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

OBS
Marcus Ekström har hoppat över denna fråga

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Marcus Ekström: Strandskyddet borde omformuleras, inte avskaffas helt. Det borde öppna för möjligheter.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Marcus Ekström: Istället för höjd skatt kan vi undersöka hur vi kan effektivisera dagens skattepengar på bästa sätt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Marcus Ekström: Om en anställd tillför ett mervärde så kommer arbetsgivaren att behålla den anställda. Det är även billigare att vidareutveckla en anställd än att anställa någon ny. Samt skulle ändringen medföra att fler småföretagare vågar ta steget att anställa. Min förhoppning med ändringen är att det blir enklare för arbetstagare och arbetsgivare att hitta varandra.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Marcus Ekström: Vi behöver ta emot fler, däremot behöver vi ta ett större ansvar med att få in dem i samhället.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marcus Ekströms val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning