Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peter Östevik (fotograf Kim Sundqvit)

Peter Östevik

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag står för mycket av det som Miljöpartiet står för, nämligen FN:s 17 globala mål. De står även jag för. Jag är omtänksam och bra på att lyssna. Har lång arbetslivserfarenhet från olika branscher med en god utbildning i botten. Jag är både ekonom och tekniker. För mig är familjen viktig. Det räcker att jobba 6 timmar om dagen så att man hinner med livet också.

Presentera dig själv

Varje människa har lika rättigheter och skyldigheter. Alla är lika inför lagen. Vi har bara en jord. Vi behöver rent vatten, bra giftfri mat och bra luft. Jämlikhet är viktigt. Respekt för naturen. Djuren har även de rätt att leva. Ät grönt och lev längre!

Vad har du för yrke?

Civilingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Anna Lindh

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Peter Östevik

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Vinstutdelning leder till färre och mer stressade lärare. Varken bra för elever eller lärare. Barn bör inte ses som något man ska göra vinst på. Skolor vill antagligen inte ta emot elever som ger dem extra kostnader, som t.ex. funktionsvarierade barn. Leder till segregation.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Extra viktig Mycket oansvarigt att bygga ut kärnkraften så länge vi inte kan ta hand om avfallet på att bra sätt. Att tro att berggrunden är stabil i 100.000 år är mycket naivt. Vi hade istid för bara 10.000 år sedan. Mycket kan hända på 100.000 år. Om kärnavfallet börjar läcka ut, är det vi som orsakat det. Antagligen lever vi inte då, men inte så ansvarfullt mot kommande generationer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Leder till segregation och misstänksamhet. Alla är vi människor, även om vi har ett utseende annorlunda än det "normala". Vi kanske bor i ett billigt område för att vi har för tillfället har dåligt med pengar. Men vi är ändå hederliga medborgare.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Har gett och ger många jobb. Å andra sidan, varför ska staten subventionera de rikare som är de som brukar utnyttja tjänsten?

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Viktigt att vi ställer upp för varandra. Vi har råd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: De gör bra reklam för Sverige

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Extra viktig Planeten är i ett krisläge. Vi måste minska utsläppen!!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Det borde räcka med att ta ut skatt vid försäljning av bostad. Den skulle kunna ökas istället. Pengar som du ändå inte haft.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Extra viktig Vi behöver fri kultur som inte styrs av den som ger pengar. Om ABB sponsrade, hade vi kanske bara robotar på scenen?

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Extra viktig Vi behöver billig och mycket energi som är lokalt tillgänglig.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Personligen tycker jag att det är obehagligt när personer tigger av mig. Antagligen är det synd om dem och det borde deras land ta hand om.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Extra viktig En stor andel av dem är självmordsbenägna och vi bör stötta dem så mycket vi kan. De är födda på det sättet. Det är ingen sjukdom.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Idag har många kvinnor bra löner. Det är inte längre självklart att det är mannen som har mest lön. Fungerar bra som det är.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Bra att sjukvården görs mer tillgänglig. Minskar behovet av resor och spar på miljö och tar vara på människors tid. Sedan behövs det en lösning för regionerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Extra viktig Gymnasielever som har rotat sig i Sverige riskerar att utvisas. En del arbetsgivare kan vägra att skriva arbetsintyg.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Extra viktig Ett så viktigt beslut borde vi ha en folkomröstning om. Behöver utredas mer. Vad är plus och minus. Riskerar mina barn att skickas till exempel till Turkiet för att kriga där om t.ex. Syrien anfaller Turkiet? Då riskerar mina barn att dö där i ett krig som inte angår dem.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Arbetslösa är också människor och behöver som alla andra en dräglig levnadsstandard. Hyror och mat har gått upp mycket.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Extra viktig Vi behöver skydda strandnära marker för att bevara mångfalden och för att vi ska kunna njuta av naturen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Extra viktig Vi är nu alla mer motiverade att ha ett starkare försvar. Om vi inte höjer skatten, måste de pengarna tas från något annat område där pengarna också behövs. De borgerliga ser gärna att vi tar pengarna från satsningar som gynnar miljö och natur. Vi har bara en planet och vi måste ta hand om den. Vi behöver bra giftfri mat, vi behöver friskt vatten och bra luft.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Peter Östevik har hoppat över denna fråga

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Extra viktig Planeten är i ett krisläge. Det är bråttom nu att åtgärda klimatkrisen. Vi håller snabbt på att förlora 1,5 graders målet och är eventuellt på väg mot 3 graders höjning. Ännu mer i Sverige.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Låt barn vara barn så länge som möjligt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Man ska ställa upp för varandra. Sverige blir mer Sverige om vi har liknande villkor i hela landet. Det finns en risk att vissa delar av landet avfolkas om de fattiga kommunerna inte får stöd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Objektifiering av kvinnor behöver motverkas. Osund marknad. Kriminalitet. Utnyttjande av kvinnor, Trafficking måste motverkas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Extra viktig Bara de rika har råd att bo, var ska resten ta vägen?

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Extra viktig Planeten är i ett krisläge. Vi behöver avlasta vägarna för transporter på järnväg. att bygga extra spår för höghastighetsspår innebär att vi får mer kapacitet till transporter på järnväg. Flyget släpper ut mycket avgaser och med snabbare tåg väljer fler tåget istället för flyget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Besluten behöver tas så nära människan/patienten som möjligt. Vi ska väl inte flytta tillbaka sjukvården till 1800-talet? Det var inte bra då.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: En dags karens gör att många fortsätter att jobba trots att de är sjuka, vilket leder till ökad smittspridning.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Vi har ett bra system. Var stolt över det.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Östevik: Det är sällan som ett gruvföretag tar på sig återställning eftersom när de går dåligt mot slutet har de inga pengar kvar till att sanera eller skydda grundvattnet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Östevik: Det föds färre och färre svenskar. Det behövs cirka 2,2 födda per kvinna för att befolkningen ska öka. Jag har för mig att talet idag ligger på cikra 1,6 barn per kvinna. Vi behöver arbetskraft till sjukvården, elektriker, ingenjörer... Svenskarna är för få för att fylla upp alla bristyrken. Vem ska ta hand om oss när vi blir gamla när det inte finns tillräckligt med svenskar?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Östevik: Vi behöver mer medel att bekämpa gäng och knark.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Östevik: Det gör inte så mycket i det stora hela. Mest politik. Alla borde borde betala procentuellt lika mycket i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Östevik: Extra viktig Idag får jag åka långt för att plocka stor svamp. Stor svamp behöver gammal skog. Sverige och Finland har avverkat mest skog i världen! Den biologiska mångfalden blir märkbart lidande. 70 av 100 grödor som vi äter är beroende av pollinering. Dödar vi skogen, dödar vi oss. Endast 0,5 % av Sveriges skog är aldrig huggen. Försvinnande lite. Respekt för naturen!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Peter Östeviks val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat

Så svarar Peter Östevik: Regionerna sköter sjukvården. Riksbanken sköter mycket av ekonomin.