Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jens Lindell (fotograf null)

Jens Lindell

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är inte typen som vill stå i strålkastarljus, jag vill inte ställa upp i "Lets dance", jag slaktar inte någon i en debatt bara för att vinna billiga poänger! Jag är bara en envis typ som vill jobba fram konkreta saker, som kanske bär frukt först för barnbarnen. Jag är den jag är, det är allt jag är! Och hoppas det räcker till!

Presentera dig själv

Föreningsmänniska, starkt intresserad av sociala frågor och rättvisa (nämndeman med 28 års erfarenhet), anser att ofta är vägen lika viktigt som målet. Avskyr populism och vet att snabba, enkla, lösningar aldrig löser problem som skapats under lång tid utan kan snarast förvärra.

Vad har du för yrke?

Informationssekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En S/C/MP-regering med stöd av V

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jens Lindell

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Skattepengar för utbildning ska gå till elevernas bästa, för att ge bästa möjliga kunskaper efter förmåga. En liten reservation att det kan finnas orsak för enskilda undantag, men dessa ska vara undantag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Gammal teknik till hög kostnad, är inte ekonomiskt försvarbart och kommer inte vara detta under lång tid framåt. Vill något bolag starta ett verk, ska inte skattebetalarna finansiera detta, eller för den delen kostnader för avfallsförvaring.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Extra viktig Populistiskt förslag för att undvika grundproblemet, ett långvarigt problem som vuxit under lång tid. Behövs en långvarig lösning som täcker upp många delar och inte punktinsatser med liten effekt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: RUT-bidraget har nackdelar, men skapar trots allt jobb som även outbildad arbetskraft kan få.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Extra viktig Sverige är ett av världens rikaste länder. Kriserna, både pandemier och klimat kommer öka problemen och världens oro. Sverige måste hantera detta förr eller senare i alla fall. Så biståndet är etiskt riktigt och kan även ses som i viss mån förebyggande hantering.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Kungahuset förvaltar mycket av Sveriges kulturarv som kräver resurser, och om man inte löser detta på något annat sätt, får man acceptera det.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Finns inget skäl för bensinbolagen att sänka priserna lika mycket som skattesänkningen. Att använda skattepengar för att stärka ett utgående system och ge bort till företag är fel. Bättre att ge särskilda skatteavdrag för lands- och glesbygd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Det är för stor skillnad i boendekostnad för hyresrättigheter och ägandeboende. Dock är det tveksamt om detta är ett bra sätt att hantera det.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Om det innebär att det offentligas insatser minskar blir det fel. Men om det innebär att dom offentligas insatser förblir dom samma men privatas ökar, så att det i praktiken blir större andel så fungerar det, om det innebär att det totala utbudet ökar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Det kommunala inflytandet måste vara kvar, dock måste man kräva att kommuner kommer in processen mycket tidigare än nu. Dessutom bör kommuner ersättas i större grad än idag.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Tiggerier är absolut inte bra, men får inte vara ursäkt för att inskränka människor och kan tolkas godtyckligt. På sin höjd kan det accepteras vissa zoner som det kan förbjudas, efter särskild prövning av skälen för detta.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Har ingen praktisk betydelse för den absolut största delen av befolkningen, men stor betydelse för en liten, utsatt, grupp.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Till större delen, men det är bra för familjens medlemmar att inse fullt ut dom ansvar man har av att skaffa barn, med både för- och nackdelar, och det är bra för barnets anknytning till bägge föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Extra viktig En bra grundtanke som missbrukats, och är kostnadsdrivande för regioner som har stora konstnadsökningar att vänta efter hand den stora kullen 60-talister blir äldre, och 40-talisterna hamnar i gruppen äldre-äldre.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Ett viktigt, motiverande, verktyg för integrering. Det är ytterst få konflikter som är kortvariga, och om det tar relativt kort tid är det inte ovanligt att folk återvänder i alla fall. Vi behöver inte ett "A" fler "B"-lag hos flyktingar.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Sättet som Sverige gick med i NATO är under all kritik, men nu är vi där, så nu får vi ro fan i land!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Extra viktig Lågkonjunktur, hög inflation och redan stora sociala problem. Finns inget alls som talar för att samhällsklimatet förbättras av att dom redan fattiga blir fattigare, snarast tvärtom.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Kan öppnas lite mer för vissa undantag, men allemansrätten är en mycket viktig tradition som är viktigare än ett generellt avskaffande utav denna!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Höjd skatt är inget eget-ändamål, men Sverige har stora kostnader framför sig, miljö- och klimatåtgärder, en ändrad demografi. En konkret "försvarsskatt" kan möta mindre motstånd hos allmänheten om det är tydligt vad extraskatten ska gå till.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Extra viktig Det är viktigt att ha ett starkt fristående public serivice som kan ge ett brett utbud, utan att vara ekonomiskt beroende av utomstående aktörer med (o)känd agenda.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: God tanke, men omöjlig att genomföra med så kort varsel. Det finns specialistfordon tillverkade för specifika uppgifter, i begränsad upplaga, som kommer att behövas framtiden som inte går att få fram på så kort tid. I övrigt finns inte fulla logistiken klar för alternativen ännu i alla fall.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: I en ålder där mognaden börjar skilja sig på ett betydande sätt, blir det inte bra att eleverna börjar jämföra sig, det kan skapa problem senare, både med dåligt självförtroende och med "för stort" sådant, som inte håller i längden.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Extra viktig Så länge rika kommuner ägnar sig åt social dumpning eller har en bostadspolitik som gör att deras "RUT"-städare aldrig kommer kunna få boende i kommunen dom städar i, så gynnar det landet i stort om dom åtminstone får ta ett större ekonomiskt försvar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Ö h t har det ändrats en massa lagar senaste tiden av olika skäl, med ökade högre krav på straff, så fängelsestraffen har kommit i otakt. Det behövs en översyn av brottsbalken för att få någon form av rimlighet, just nu upplevs straffpolitiken skapat med hjälp av sociala medier och ett fuktigt finger i luften!

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Extra viktig Det är redan nu ett problem med bostadsområden som är för homogena, det gynnar inte samhällsklimatet på något sätt!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Sverige behöver snabbtåg, Men bara om man gör det fullt ut och det kan kopplas ihop med övriga Europas snabbtåg. Oavsett vilket, måste fler spår byggas, så en stor del av kostnaden kommer bli ändå, så mellanskillnaden kan vara försvarbar långsiktigt!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Fördelen kan vara en ekonomisk garanti för hela landet, nackdelen är att närhetsprincipen minskar rejält och vårdbehoven skiljer sig ofta markant mellan regionerna. Så vågskålen hamnar något på "Ganska dåligt förslag", men kan ett konkret förslag där vissa problem undanröjs, kan fördelarna överväga.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Pandemier kommer att fortsätta, får man sjuka människor att stanna hemma och inte smitta andra, överväger det dom få som "missbrukar" systemet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Det finns ett system som är en kompromiss som fungerar, självklart i kompromissens natur finns det nackdelar i enskilda fall, men en "balans" är bra för bruk och en begränsning av missbruk.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Lindell: Det är ganska enkelt att öppna grodor, problemet är att processen tar lång tid. Klagomålen är ofta att vissa vill öppna gruvor på ställen som kan skadas väldigt mycket och gruvägarna inte är beredda att ta ansvar för detta redan i förväg.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jens Lindell: Vi är oerhört restriktiva idag, men kortsiktigt finns det inte möjlighet att ändra på detta.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jens Lindell: Rent teknikmässigt leder dom kriminella, men polisen ska inte få ta själva beslutet utan annan myndighet efter begäran av polisen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jens Lindell: Det viktigaste är att den lilla andelen urskog som finns kvar bevaras i största möjliga mån.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jens Lindells val:

 • Landets ekonomi

Så svarar Jens Lindell: Extra viktig Ekonomin är basen för alla andra områden, att exempelvis sänka skatter med lånade pengar är bara att begränsa framtidens (mer nödvändiga) satsningar, och allt talar för stora omsvängningar i framtidens samhälle som kommer att kosta!