Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marie Åkesdotter (fotograf null)

Marie Åkesdotter

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en engagerad och driven person med stor livserfarenhet. Jag har varit aktiv miljöpartist och förtroendevald i 20 år. I mitt uppdrag som ordförande i Tyresös hållbarhetsutskott, har jag bidragit till att Tyresö klättrat på Aktuell Hållbarhets miljörankning, från plats 155 till plats 10 av Sveriges kommuner, sedan 2019. Nu måste vi sätta fokus på klimatet och minska utsläppen!

Presentera dig själv

Aktiv miljöpartist sedan 20 år. Nu i det politiska styret i Tyresö. Gruppledare i MP Tyresö. Ordförande i hållbarhetsutskottet och ordförande i Tyresö Bostäder AB. Varit ledamot i Stockholms landsting (nu regionen), varit ordförande i MP Stockholmsregionen. Har bred erfarenhet från arbetslivet, olika branscher, stora och små företag, eget företag och från vård och omsorg.

Vad har du för yrke?

Miljö- och samhällsvetare, halvtidsarvoderad politiker på heltid.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet ska söka maximalt inflytande för vår politik efter valet. Det bästa för Sverige är en rödgrön majoritetsregering, där S, MP, C och V ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Marie Åkesdotter

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Extra viktig Marknadsskolan har gått överstyr, barnen är elever, inte kunder! Skolans syfte kan aldrig vara att få ut så stor vinst som möjligt. Vinstjakten drabbar den kommunala skolan som får stå beredd när mindre seriösa aktörer avvecklar verksamheten, eller går i konkurs. Det är förkastligt att friskolor väljer bort elever som kostar mer och dessutom ger sina elever glädjebetyg, för att locka nya elever.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Ny kärnkraft tar många år att bygga och klimatutsläppen måste minska nu! Vi behöver förnybar el snabbt, det är både billigare och säkrare än kärnkraft. Hur slutförvaringen ska lösas på ett säkert sätt, finns det fortfarande inte svar på. Den bästa energin är den vi inte använder, därför behöver vi både spara och energieffektivisa.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Av vilka skäl? Polisen har redan lagstöd för att visitera personer som de behöver kontrollera. Att införa visitationszoner skapar bara onödiga spänningar och konflikter mellan polis och grupper som pekas ut som kriminella. Det ska undvikas! Polisen ska istället inrikta sig på att bygga relationer och förtroende i utsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: RUT-avdraget skulle kunna användas betydligt mer effektivt och mer rättvist än idag. RUT-avdraget kan bli en del av en grön omställning och användas till tjänster med cirkulärt fokus, så som reparationer och återbruk. RUT ska inte bara omfördela resurser till välbeställda grupper, i deras konsumtion av uppassning, städ- och trädgårdstjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Internationellt bistånd hjälper människor att skapa bättre förutsättningar till mat, rent vatten, utbildning, toaletter mm. Sveriges bistånd är viktigt, för hjälpen i sig, men också med tanke på signalvärdet. Om inte Sverige har råd och vilja att stå upp för internationell solidaritet, vem ska då göra det?! Nu ökar matpriserna och tillgången till mat blir allt sämre.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Monarkin är en kvarleva från en svunnen tid och är oförenlig med ett demokratiskt och meritokratiskt samhälle. Ingen ska kunna födas till ett offentligt ämbete och vi borde inleda en diskussion om avveckling av kungahuset över tid.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Extra viktig Vi ska absolut inte sänka priset på fossil energi mitt i en klimatkris! Vi måste tvärtom minska användningen av fossil energi och minska utsläppen från transporter. Vi kommer annars inte att nå klimatmålen och inte heller Parisavtalet. Politiken ska skapa förutsättningar för omställning till hållbart resande - med cykel, kollektivtrafik och elbil.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Fastighetsskatten kan ses över, så att den blir mer träffsäker och rättvis, en progressiv skatt. Tills dess kan man införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Kulturen ska vara fri, dvs varken styras av politiken eller av kommersiella intressen. Kulturen ska ges offentligt stöd och det är också fritt fram för privata aktörer att ge bidrag och även att bedriva affärsmässig verksamhet inom kultursektorn.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Det är inte hållbart att kommuner konsekvent säger nej till vindkraft. Incitamenten behöver förbättras och pengar från vindkraften gå tillbaka till kommunerna. Sverige behöver mer vindkraft och vi har stor potential, både på land och till havs.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Varför? För att det är jobbigt att se fattiga människor? Att be om hjälp ska inte kriminaliseras. Vi behöver ta i frågan på andra sätt, lokalt, nationellt och internationellt. Det krävs samverkan och breda åtgärder för att bryta fattigdom och socialt utanförskap. Här spelar också civilsamhället en avgörande roll.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Flera länder har redan infört ett tredje juridiskt kön, så det borde inte vara någon större sak för Sverige att göra. Om man varken identifierar sig som man eller kvinna, så ska inte staten tvinga en att göra det.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Barn har rätt till sina föräldrar. Minst en tredjedel av tiden ska användas av vardera föräldern och en tredjedel fritt av föräldrarna, eller överlåtas till en vuxen som ingår i barnets familj. Det måste också finnas flexibilitet, om en förälder är sjuk eller bor på annan ort och inte kan ta ut sina dagar. Föräldrar som tappar kontakten med sina barn, har sällan knutit band i barnets tidiga år.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras. Privatiseringen av vården har lett till att människor söker vård som inte alltid är nödvändig. Tillgängligheten har ökat för vissa, men inte för dem som har det största behovet. Man kan ändå konstatera att privata nätläkare har utvecklat den digitala vården en hel del, det som det offentliga borde ha tagit ansvar för.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Permanenta uppehållstillstånd ger människor trygghet och stabilitet. Det skapar möjlighet till etablering, vilket är bra för samhället. Inget barn som har flytt ska behöva oroa sig för att få stanna! Tillfälliga uppehållstillstånd är destruktivt när barn och vuxna i åratal tvingas leva i ovisshet och otrygghet. Vad gör det med människor?

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Att stå alliansfria och utanför Nato har tjänat oss väl. Vi ska inte skynda in i Nato när Putin invaderat Ukraina! Vi ska inte anpassa oss till Erdoğans krav som står helt i strid med svenska värderingar och mänskliga rättigheter. Vi ska istället fördjupa våra försvarssamarbeten med de skandinaviska länderna, Storbritannien, EU och Nato. Vi behöver även en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: A-kassan är en försäkring som ska ge trygghet. Ingen planerar att bli sjuk eller arbetslös, men alla kan drabbas och ibland hårt. Samhällets trygghetssystem ska vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer. Miljöpartiet vill höja grundersättningen i a-kassan och att den ska omfatta alla som arbetar. På sikt vill vi införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Strandskyddet är en garant för allmänhetens tillgång till kust och stränder. Vi ska fortsatt värna stränderna och stå emot privatiseringen. Vi ska stärka skyddet i högexploaterade områden längs Sveriges kust. Allemansrätten är unik och strandskyddet garanterar friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Finansieringen av försvaret ska inte drabba människor med liten plånbok eller tvinga fram besparingar i välfärden! En värnskatt för personer med högre inkomstnivåer skulle kunna vara en lösning.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Extra viktig Det är oroande att politiker ska in och styra och skära ned i public service. Vi ska ha ett starkt och brett public service som speglar Sverige. Miljöpartiet vill skydda public service i grundlagen som ett skydd mot politisk styrning. Finansieringen ska vara stabil och långsiktig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Extra viktig Omställningen av transportsektorn måste ske snabbt. Klimatet kan inte vänta! Elbilar och laddbara bilar dominerar nybilsförsäljningen redan idag, samtidigt som det blir allt dyrare att tanka bensin och diesel. Att leasa en elbil eller gå med i en bilpool kan vara en lösning för många.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Varför ska betyg sättas från årskurs 4? Vad ska betygen användas till? Är det för att föräldrar och lärare ska få koll på eleven? Det borde de redan ha. Forskning visar att betyg i lägre åldrar inte har någon positiv effekt för elever som klarar sig bra i skolan, däremot har de en negativ påverkan på elever som inte har lika lätt för sig. Miljöpartiet vill ge betyg från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Kommuner runt om i vårt land har mycket olika ekonomiska förutsättningar, därför behövs utjämning mellan kommuner. Systemet måste bli mer rättvist. Miljöpartiet vill ge kompensation för förnybar el, vilket flyttar resurser från staten till kommunerna. Miljöpartiet vill även att staten tillför resurser för fler anställda och högre lön i vård och omsorg, samt stärkt förskola och skola.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Miljöpartiet har under lång tid drivit att straffet för köp av sexuella tjänster ska skärpas. Förslaget är en del i Miljöpartiet och Socialdemokraternas 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Allvarliga brott ska leda till fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Att ha en bostad är en grundläggande rättighet. Att införa marknadshyror riskerar höjda hyror överlag, vilket kan leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist för personer och familjer med låga inkomster. Hyror ska vara rimliga så att människor har råd att bo.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Järnvägen behöver byggas ut och bli ett attraktivt alternativ till flyget mellan våra stora städer. Vi behöver nya stambanor, fler spår som ger plats för fler moderna och snabba tåg, dock kanske inte just höghastighetståg. Vi måste ställa om till hållbara transporter om Sverige ska kunna nå klimatmålen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Beslut ska fattas så nära dem de berör som möjligt, det gäller även för sjukvården, där regionerna fortsättningsvis ska ha ansvaret. Det är dock önskvärt att staten tar ett större ansvar för finansieringen. Att staten tar över organiseringen av sjukvården, ser jag inte kommer att lösa så många problem, snarare skapa mer oro.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Karensdagen i sjukförsäkringen gynnar varken de sjuka eller arbetsgivarna. Karensdagen gör att sjuka går till jobbet för ekonomins skull, när de egentligen skulle behöva vara hemma och kurera sig. De mer välbetalda jobb kan i högre grad ofta jobba hemma när de är småsjuka. Både för risken för sjuknärvaro och orättvisan som finns inbyggd i systemet bör karensdagen helt avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Nej! Vi behöver tvärtom stärka arbetstagarnas situation på arbetsmarknaden. Det är ett gissel när ungdomar och personer med svag position på arbetsmarknaden blir inringda på dagen, eller tvingas ta korta anställningar, ofta staplade på varandra, istället för att erbjudas fast anställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marie Åkesdotter: Miljöpartiet är inte emot nya gruvor. Vi vill däremot att ansökningar om nya gruvor ska prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen. Samtidigt ser vi att tillståndsprocesserna för gruvindustrin kan göras mer effektiva. Exempelvis genom att ge mer resurser till miljöprövande myndigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marie Åkesdotter: Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och ska försvaras. Sverige och övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör utökas. Vi ska vara tacksamma över att människor vill fly till Sverige, och inte tvärtom.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marie Åkesdotter: Vi måste få bukt med den grova gängkriminaliteten. Vi behöver fler möjligheter till hemlig avlyssning och övervakning, då det förbättrar förutsättningarna att klara upp allvarliga brott. Miljöpartiet den kommande lagstiftningen om preventiva tvångsmedel, samtidigt ska vi slå vakt om mänskliga rättigheter och den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marie Åkesdotter: De som tjänar mycket ska betala högre skatt. Vi behöver också beskatta kapital och arv. Skatter ska bidra till en stark välfärd och utjämning i samhället. Det behövs skatt på det som är dåligt för miljön och klimatet, utsläppen är i hög grad kopplat till inkomst, ju högre inkomst desto högre utsläpp.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marie Åkesdotter: Extra viktig Ökat skydd krävs för våra skogar. Det råder stor brist på riktig gammelskog, och artfattiga skogsplantager breder ut sig. Skog med höga naturvärden hotas av avverkning som de stora sammanhängande fjällskogarna, ett världsunikt arv att förvalta. Sverige bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som också EU tagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marie Åkesdotters val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning