Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lennart Haglund (fotograf null)

Lennart Haglund

Vad har du för yrke?

Byggingenjör, har nu politiskt uppdrag på heltid

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Gärna ett styre med de klassiskt borgerliga partierna i samverkan, altså Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Krisdemokraterna. Kan också tänka mig andra lösningar förankrade i den politiska mitten

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lennart Haglund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Fokus på skolan ska va vad man presterar, i vilken utsträckning eleverna når kunskapsmålen. Inte om man gör vinst eller ej

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Framtiden energiförsörjning måste vara ekologiskt hållbar, och då platsar inte kärnkraften. Under ett övergångsskede, under tiden såväl produktions- som överföringskapaciteten byggs ut kan den spela en roll. Men utbyggnaden ska finansieras av marknaden, inte staten.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Tror inte det är rätt väg att bekämpa kriminaliteten

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Extra viktig RUT-avdraget är bra. Det gör svarta jobb vita så man får riktig lön, betalar skatt och tjänar in pension. Det är också bra instegsjobb för personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Behovet av bistånd i världen minskar ej, framför allt inte när länder med brist på demokrati startar krig. Och vi har råd med 1% till bistånd. Sedan måste vi bli bättre på att hjälpen når de som verkligen behöver

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Ta bort all skatt på biobaserade bränslen

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Dubbelbeskattning som det blir om man ska betala skatt på något man äger och köpt för skattade pengar är i grunden fel.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Tycker nuvarande fördelning av finansiering är bra

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Kommunerna måste få råda över etableringar av alla slag utifrån kommunens planmonopol. Däremot ska kommunernas ställningstaganden ske tidigare i processen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Går ej verkställa. Vi har större problem i samhället för rättsväsendet att hantera

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Ser inget problem med nätläkare om de gör ett prioriterat vårdjobb

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Det går inte att bedriva en effektiv integration utan permanent uppehållstillstånd. Dock ska man kunna utvisa de som begår brott.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Extra viktig Vi tillhör västvärldens demokratier

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Extra viktig Det måste alltid löna sig att arbeta. Arbetslinjen gäller alltid. Då måste det finnas ett respektavstånd mellan bidrag och lön

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Extra viktig I landsbygdskommunerna finns strand så det räcker till alla, därför behövs inget generellt strandskydd. Låt kommunerna hantera detta i sina översiktsplaner

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: I försa hand ska finansiering ske genom omprioritering inom statsbudgeten

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Kan ske först när fungerande alternativ finns

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Tveksamt om det har någon effekt. Men hela skolans kunskapsbedömningssystem måste ses över. Det är för gammaldags och ej anpassat till dagens informationssamhälle.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Tycker nog nuvarande system är ganska bra

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Är ett allvarligt brott som ska ge fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Extra viktig Det går inte bygga hus om man inte får täckning för kostnaden fullt ut via hyra Nuvarande bostadsmarknad är kraftigt dysfunktionell

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Vi bor i ett glest befolkat land, och behöver kunna förflytta oss nabbt mella framför allt storstadsregionerna utan att flyga

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Extra viktig Det behövs en lokal politisk ledning av sjukvården. Staten klarar inte att styra lokalt organiserad verksamhet, Se exempelvis arbetsförmedlingen, försäkringskassan, polisen

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Det behöv en "självrisk" i alla försäkringssystem

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Svår fråga där man måste ställa den enskildes trygghet i anställningen mot företagarens behov att ha de kompetenser som behövs för företagets överlevnad och utveckling

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Haglund: Om vi vil nyttja de metaller eller andra ämnen som finns i jordskorpan så måste vi också medverka till at de bryts i vårt land.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Haglund: Vi ska ta emot så många som vi klarar att integrera i vårt samhälle

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Haglund: Extra viktig Kan vara ett kraftfullt verktyg men då måste det finnas någon misstanke. Kan ej var helt godtyckligt då kan det ju bli så att man avlyssnar av politiska skäl vilket inte är OK. Men misstankekraven kan kanske sänkas något

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Haglund: Extra viktig Väl avvägd nivå idag

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Haglund: Extra viktig Mindre än idag, och avsättning ska vara frivillig ock kompenseras fullt ut ekonomiskt

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lennart Haglunds val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat