Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Victor Rundqvist (fotograf Marie Carrvik)

Victor Rundqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill ha ett samhälle som ger dig som individ en större rätt att bestämma över ditt liv. Ett samhälle som tar ansvar för klimatet och medmänskligheten och aldrig låter system eller gamla principer stå över människovärdet. Decentralisering är också viktigt för mig, i kommunerna sitter det tusentals fritidspolitiker som är nära folket. Vi måste våga flytta politiken närmare de som berörs av den.

Presentera dig själv

Jag är ingenjör i grunden och har länge intresserat mig för energi- och infrastrukturfrågor. På fritiden åker jag longboard, pillar med datorer och hänger i Halmstad. Just nu är jag politiker i Halmstad kommun och satsar hårt inför valet.

Vad har du för yrke?

Tidigare teknisk projektledare och VD, nu politiker. Åtminstone fram till valet.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha ett samarbete där vi får igenom så mycket av vår politik som möjligt. Där minskade utsläpp, grön omställning, sänkta skatter och liberal demokrati och frihet står i centrum.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Victor Rundqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Att förbjuda vinstutdelning för friskolor skulle tvinga många av de uppskattade skolor som elever idag går på att stänga och lägga ett stort ansvar på kommunerna att utbilda dessa elever. Däremot är det viktigt att ställa tydliga kvalitetskrav, kommunerna borde också ha större inflytande över skoletableringar och skolpengen borde spegla kommunernas större basansvar för elevers utbildning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Den svenska kärnkraften har historiskt sett haft stor betydelse för utfasningen av fossila bränslen i det svenska elsystemet. Långsiktigt mer hållbara energikällor kan ersätta kärnkraften i ett framtida energisystem, men i dagens system har kärnkraften en viktig roll som fossilfri basproducent. Den svenska kärnkraften möjliggör export av el som kan bidra till minskning klimatutsläpp i Europa.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Extra viktig Det är en väldigt dålig idé. Det kommer öka segregationen i samhället, och jag gillar inte idén att polisen kommer kunna stoppa vem som helst och bara visitera. Vill man höja förtroendet för polisen i utsatta områden är detta en dålig väg att gå.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: RUT-avdraget gör svarta jobb vita och skapar många nya enkla jobb, inte minst för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Extra viktig Vi har ett ansvar som rikt land att främja en god utveckling i länder som behöver det, att i detta svåra omvärldsläge reducera biståndet vore att frånträda vårt ansvar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Monarkin är ett i grunden odemokratiskt statsskick, då jag är emot kungahuset som institution så tycker jag att det vore rimligt att reducera apanaget. På sikt borde vi som medborgare i landet välja vår statschef.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Prisökningen på bensin och diesel har lett till en prischock, inte minst för boende utanför städerna och våra lantbrukare. Jag vill sänka skatten på drivmedel men behålla reduktionsplikten för att vi ska fortsätta ta vårt klimatansvar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Det generella skattetrycket ska ner, inte upp.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Det är en rimlig grundprincip att kulturen i större utsträckning finansieras av de som vill betala för den. Det är inte en offentlig kärnuppgift att tillgodose tillgången på kultur. Dock är det bra att kommuner tar ett ansvar för kulturskolor och museer, men principen att kulturen bör finansieras privat på sikt är viktig.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Kommuner borde ha svårare att stoppa vindkraftsetableringar. Självklart ska planmonopolet fortfarande ligga på kommunal nivå, men kommunerna måste in tidigare i processerna och möjligheterna att stoppa långt skridna projekt måste reduceras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Att tigga handlar ytterst om att utsatta individer ber sina medmänniskor om hjälp – och att förbjuda det skulle vara moraliskt förkastligt. Ett samhälle där en människa i nöd inte skall kunna be om hjälp utan att bryta mot lagen är inte ett bra samhälle.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Det ger också bättre möjligheter att föra separat statistik över hur de som inte definierar sig som kvinna eller man behandlas av samhället.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Det är rimligt att föräldrar själva får välja hur de fördelar föräldraledigheten i stor utsträckning. Dock är föräldraförsäkringen ett offentligt, skattefinansierat verktyg. Därför är det också rimligt att vi strävar efter att få ett så jämlikt uttag som möjligt utan att inkräkta på föräldrars autonomi.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Det är bra att nätläkarbolagen drivit på en nödvändig förändring av svensk primärvård som var i stort behov av digitalisering. Men skattefinansierad digital vård bör ske på vårdcentralen där patienten är listad, där bättre läkarkontinuitet kan erbjudas, prioritetsprinciper respekteras och lätt tillgänglig vård ges även till de svårast sjuka.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Det är svårt att ha en lagstiftning som skiljer sig väsentligt från från andra EU-länder. Men min grundinställning i frågan är att permanenta uppehållstillstånd är bättre för integrationen så man faktiskt vet huruvida man får stanna i landet eller inte.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Extra viktig Det stärker vårt lands försvar och säkerhet i en tid då vare sig Sverige eller något annat europeiskt land längre kan ta freden eller friheten för given. Det inkluderar Sverige i ett sällskap som vilar på en grund formad utifrån tanken på att frihet, samförstånd och liberal demokrati gör världen till en bättre plats.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Skattetrycket måste minska, vi bör prioritera våra utgifter annorlunda istället.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Vi borde ha mer regionaliserade skattebaser så de naturresursrika och energirika landsbygdskommunerna får större del av den kaka de själva utvinner. Men i grunden är det problematiskt att det kommunala utjämningssystemet urholkar incitamenten för ekonomiskt ansvarstagande i kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Det är ett stort problem på bostadsmarknaden idag att det är olönsamt att bygga hyresrätter, samtidigt har hyresregleringen funnits så länge att boende i äldre hyresrätter skulle riskera en stor hyreshöjning om marknadshyror infördes i hela beståndet direkt. Därför är detta ett rimligt första steg.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Vi måste satsa mer på att göra tåget till ett gångbart alternativ för persontransport inte mindre, dessutom borde vi se till att det tillkommer fler höghastighetståg ut i Europa.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Vården ska vara nära de som konsumerar den. Det är bra att ha ett decentraliserat förhållningssätt även till beslutsledet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Vi behöver en mer flexibel arbetsmarknad. Allt för rigida anställningsskydd gör att företag inte vågar anställa, särskilt under ekonomiskt svåra tider.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victor Rundqvist: Både av beredskaps- och klimatskäl så borde vi vara beredda på att öka vårt utvinnande av naturresurser som finns i vårt land. Att importera gruvprodukter från länder med sämre arbetsmiljö och klimatregleringar är inte att ta ansvar får vårt eget klimatavtryck.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Victor Rundqvist: Det är svårt att ha ett mottagande som är mycket högre än övriga EU-länder. Men min grundinställning är att alla som flyr till Sverige ska ha rätt till en prövning i sak av sina asylskäl, vi har ett ansvar att ta emot människor på flykt. Våra system måste utvecklas för att klara detta.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Victor Rundqvist: Extra viktig Vi borde sänka skattetrycket generellt, Sverige har idag väldigt höga marginalskatter jämfört med andra länder. Dock borde fokuset ligga på de med låga eller medelhöga inkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Victor Rundqvists val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat