Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gunvor G Ericson (fotograf null)

Gunvor G Ericson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill att väljarna röstar på Miljöpartiet och ser mig själv som ett alternativ. Men tycker att väljarna ska kryssa någon som står högre på listan. Har redan suttit i riksdagen i 8 år.

Presentera dig själv

Har varit politiskt aktiv länge och varvat politik och att jobba i vården. Att vara förtroendevald är ett förtroende inte ett jobb.

Vad har du för yrke?

Fd Sjuksköterska. Numera grönsaksodlare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Åsa Domej

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det måste valresultatet avgöra även om jag inser att svåra förhandlingar kan behövas. Dock ser jag att M och KD kommer vara svåra att samarbeta med (de är bara populister) så jag ser varken dem eller SD i ett styre eller som regeringsunderlag.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Gunvor G Ericson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Vinster ska investeras i skolan och förbättra verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Extra viktig Kärnkraft skapar farligt avfall och har dålig säkerhet tex under krig eller naturkatastrofer. De tar långtid att bygga och är dyra i drift. Vi kan få fram mer el både snabbare och billigare med vin och sol.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Det skulle bara skapa mer segregation och misstänkliggöra vem som helst.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Att köpa tjänster är bättre än prylar för miljön så främst är det ROT avdraget som bör göras om så att skattemedelen inte subventionerar renovering av nästan nya badrum och kök.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Extra viktig Genom att ge bistånd kan Sverige påverka utvecklingen. Tex har regeringen nu beslutat att minska klimatbistånd det kommer riskera fler miljöflyktingar. Alla länder i världen måste hjälpas åt för att klara klimatkrisen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Det är ingen stor fråga i den statliga budgeten. Att kungahuset representerar ger också positivt tillbaka för Sverige därför är nivån lagom som den är.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Extra viktig Just nu i augusti har drivmedels priserna gått ned igen. Men att sänka skatten är en dålig idé när vi vet att vi måste använda mindre fossilt för att klara klimatkrisen. Bättre att sänka skatten på mat.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Det var ett dåligt beslut att KD drev igenom att fastighetsskatten skulle avskaffas. Det är en stabil skattebas som kan ge staten mer stabil intäkt än andra skatter. Sänk gärna matmomsen till 6% istället.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Många kulturaktiviteter betalas redan idag av privata medel men att staten skulle minska sin finansiering vore helt fel. Det behövs en mångfald av kultur som en marknad inte kan ordna.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Extra viktig De nuvarande reglerna är inte bra och hindrar utbyggnad pga oförutsägbarheten är stor. Det lagförslag som tagits fram av en utredning ger kommunen rätt att yttra sig men bara en gång. Det är bra men stoppades av C dumt nog. Jag vill att de som bor nära ett vindkraftsverk ska få del av intäkterna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Ett tiggeriförbud tar inte bort fattigdom. Ett förbud gör snarare att människor som inte vill se slipper se. Viktigare att jobba med att människor ska kunna försörja sig och att EU länder hjälps åt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Extra viktig Ingen annan försäkring kan delas mellan personer hur som helst. Det är viktigt att föräldrarna ska ha ”sin” försäkring men också ha en flexibel del som kan överlåtas mellan föräldrar eller till någon närstående till familjen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Nätläkare tar resurser från vården till enkla åkommor vilket innebär ökade köer och mindre tillgänglighet för dem som verkligen är sjuka. Vill en ha hjälp så som nätläkarna erbjuder då kan en betala själv.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Med permanent uppehållstillstånd kan integrationen underlättas. Att ha oro vad som händer nästa halvår eller år skapar bara oro och osäkerhet och svårare att försörja sig.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Alliansfriheten har tjänat oss väl. Och det gäller fortfarande. Vi får inte bättre trygghet i Sverige för att vi är med i en militärallians som har kärnvapen. Vi kommer behöva fortsätta jobba för fred i världen även om få pratar om det längre.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Ja för att det ska vara en försäkring värd namnet. Eftersom socialförsäkringar inte höjs med automatik så har ersättningsnivån holkats ur. Men det kan ändras så att A-kassan trappas ned snabbare.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Extra viktig Att kunna nå stränder för bad och friluftsliv är en viktig del av allemansrätten. Det ska inte bara vara den som har råd att köpa sig en bit mark som ska ha tillgång. Men det är också viktigt för miljön eftersom strandskyddet gäller en bit ut i vattnet också och där finns många viktiga livsmiljöer för olika arter.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: För ökade utgifter behövs intäkter och då är det lämpligt att öka skatten för det. Att ta av annan skattefinansierad verksamhet till ex sjukvård eller miljö och naturvård är dumt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: De ska ha ett utbud för alla. Tex att stora mästerskap i sport ska kunna ses av alla. Men även att kunna se kvalitetsfilm.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Extra viktig Vi måste ställa om och komma bort från fossilberoendet. Att köpa nybil som håller i 15-20 år innebär att vi blir kvar i det fossila lika länge där är det bra med ett årtal som marknaden kan förhålla sig till.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Det finns ingen forskning som visar att det ger bättre kunskap. Därför en dålig idé. Och det har prövats utan större efterfrågan av professionen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Extra viktig Ja om vi ska kunna se samma samhällsservice i hela landet så behövs det.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Det är redan fullt i fängelserna. Höga böter är viktigt. Men reglerna fängelse räcker så som idag möjlighet finns redan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Extra viktig Vi behöver ha ett alternativ som är miljövänligt och bekvämt. Det är höghastighetståg. Då kan de konkurrera med flyget som inte kommer att ha miljövänliga bränslen på bra många år och dessutom aldrig kan ta bort höghöjdseffekten på klimatet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Det är inte vem som är huvudman som avgör kvaliteten. Det var inte bättre när staten drev sjukhus (Karolinska) Viktigare att satsa på kunskapshöjande samarbeten och rutiner så att människor får den vård de ska ha.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Vi måste använda skattemedlen klokt. Att avskaffa karensdagen för vissa yrkesgrupper tex sjukvård skulle kunna vara bra för att minska sjuknärvaro men att göra det generellt är för dyrt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Arbetsgivare kan redan idag säga upp. Det regelverket räcker.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunvor G Ericson: Att öppna en gruva är ett stort projekt. Det behövs tydligare regler men inte nödvändigtvis enklare för det är mycket som ska gås igenom för att bedöma gruvans påverkan på marken, människor och djur som bor i området och vad som händer efter att gruvbrytning har avslutats på platsen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunvor G Ericson: Sverige har minskat sitt flyktingmottagande till ett minimum trots att vi är ett rikt land. Därför bör vi ha möjlighet att öka öppenheten till den nivå vi hade på 90 talet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunvor G Ericson: Ommäter kan leda till att fler brott klaras upp så ok.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunvor G Ericson: De med riktigt höga inkomster har fått mkt lägre skatt under regeringen Reinfeldt både inkomstskatt och sänkt fastighetsskatt och de kan hjälpa till mer för att samhället ska utvecklas positivt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunvor G Ericson: Extra viktig Sverige lever inte upp till de internationella åtaganden vi har gjort och vi har nästan inga riktiga gammelskogar kvar. Därför behövs skyddas 30% av både skog och hav mot förstörelse för viktiga arters livsmiljöer

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gunvor G Ericsons val:

 • Miljö och klimat

Så svarar Gunvor G Ericson: Extra viktig Vi kan inte fortsätta förstöra natur och den livsmiljö som är avgörande för oss.