Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Helena Gellerman (fotograf null)

Helena Gellerman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag sätter skolan och kunskap högst. Jag vill driva på för en klimatomställning som fokuserar på utsläppen och är fri från symbolpolitik. Vi ska nå målen och samtidigt ha en ekonomi som växer. Det är genom kunskap och innovationer vi kommer att lösa utmaningarna. Våra vägar och järnvägar måste fungera i hela landet. Jag tar med mig erfarenhet från 35 år i näringslivet in i min roll som politiker.

Presentera dig själv

Jag sitter sedan 2018 i riksdagens Trafikutskott och i partistyrelsen för Liberalerna. Jag är Liberalernas talesperson för klimat-, trafik- och digitaliseringsfrågor. Jag är civilingenjör från Chalmers och har arbetat i 35 år inom transportbranschen, varav 15 år på Volvo Personvagnar och nu senast med självkörande bilar på Chalmers. Sedan 2006 har jag varit fritidspolitiker i Lerums kommun.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Cecilia Malmström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en liberal borgerlig regering, som består av liberaler, moderater och kristdemokrater.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Helena Gellerman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Friskolor är en viktig del i elevers valfrihet i det fria skolvalet. Man ska enbart få dela ut vinst om skolan håller hög kvalitet och man har satt undan pengar för att klara skolundervisningen under 2-3 år med sämre ekonomi.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Extra viktig Klimatomställningen kräver en omfattande elektrifiering. För att klara det måste elproduktionen fördubblas till 2040. Vi måste använda dagens vattenkraft och bygga ut vind-, sol- och kärnkraft för att klara den utmaningen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Vi måste öka tryggheten i utsatta områden. Vi behöver fler poliser, insatser från socialtjänsten, mer resurser till skolan och utestänga dömda gängkriminella. man jag tror inte på visitationszoner.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Extra viktig RUT avdraget ger många nya jobb och är självfinansierande. RUT avdraget används till att underlätta vardagen för många och gör svarta jobb vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Extra viktig Vi ska bibehålla det internationella biståndet på en procent. Det hjälper till att lyfta människor ur fattigdom. Samtidigt behövs en större uppföljning, så att pengarna verkligen går till rätt åtgärder,

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Jag tycker kungahuset gör en stor insats för bilden av Sverige. Kungen har tagit initiativ för att begränsa apanaget, vilket jag tycker är bra.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: När priset stiger för snabbt har människor ingen chans att ställa om. Därför är det nödvändigt att införa tillfälliga åtgärder så att inte individer och företag drabbas orimligt. Priset är ändå tillräckligt högt för att styra över till elektrifiering.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Extra viktig Vi vill sänka flyttskatten och kommer inte återinföra fastighetsskatten. Det var alliansregeringen som avskaffade skatten 2008.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Kultur är viktigt för att vidga människors världar och skapa bättre förståelse för varandra och världen. Vi behöver en stor variation av finansiering, där det offentliga har en viktig roll för att ge kulturarbetare frihet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Den kommunala bestämmanderätten ska värnas. Vindkraftsbolagen behöver ha en bättre dialog med kommunerna för att motivera varför kommunerna ska upplåta mark till vindkraftsbyggen. Mer vindkraft behövs och processen måste samtidigt bli mer förutsägbar för den som vill bygga vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Tiggeri löser inte fattigdom och förbud löser inte heller något problem. Om man använder barn för att tigga så ska socialtjänsten ingripa.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Jag anser att nackdelarna överväger fördelarna med att införa ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Jag anser att nuvarande 90 dagar har en positiv effekt för barnens rätt att få träffa båda föräldrarna och för jämställdheten. Resterande dagar i föräldraföreningen ska föräldrarna själva kunna fördela hur de vill.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Privata nätläkare ska fortsatt kunna finansieras av skattemedel, men dagens ersättningssystem behöver ses över, så att man hittar rätt ersättningsnivå jämfört med andra läkarkontakter.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Jag anser att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel. Sverige har stora integrationsproblem och innan den processen är stabil, ska tillfälliga uppehållstillstånd vara regeln. Vi ska ha en migrationspolitik som ligger i linje med resten av EU.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Extra viktig Liberalerna har drivit NATO frågan längst av alla partier i Sveriges riksdag. Nu blir det förhoppningsvis verklighet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Vi ska inte höja ersättningen till arbetslösa utan i stället göra det mer attraktivt att anställa. Det måste löna sig att gå från bidrag till jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: I glest befolkade områden finns stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet utan att det skulle strida mot något av strandskyddet syften.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Sverige har redan ett högt skattetryck. Landets säkerhet är en grundläggande uppgift för staten och måste ingå i de uppgifter som finansieras av nuvarande skatteintäkter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Jag anser att utbudet av public service ska vara brett, samtidigt som ett fokus ska ligga på en saklig och opartisk nyhetsbevakning. Vi behöver ha en kanal som Sveriges invånare kan lita på i kristider.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Extra viktig Vi står bakom förorenaren betalar och är generellt emot förbud. Vi står bakom EUs beslut att endast tillåta försäljning av elbilar från 2035. Vi ska i stället satsa på elektrifiering av vägtransporterna och kraftigt bygga ut laddinfrastrukturen. Inom de närmaste åren kommer det att bli mer ekonomiskt att äga en eldriven bil och då kommer efterfrågan på fossildrivna bilar att minska kraftigt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Jag anser att de skolor som vill införa betyg från årskurs 4 ska få göra det. Däremot är jag inte för ett generellt krav på betyg från årskurs 4 i dagsläget. Vi måste bli bättre på att utvärdera var barn står kunskapsmässigt, så att de ska kunna få det stöd och utmaningar som varje barn behöver.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Jag står bakom dagens utjämningssystem. Jag skulle dock vilja ha in tillbaka ett incitament som fanns förr, att om man utvecklar kommunen, så ska kommunen få behålla delar av de inkomster det ger. Det skulle skapa en pådrivande kraft för att skapa fler arbetstillfällen i en kommun.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Jag anser att man ska få fängelse för köp av sexuella tjänster. Dagens bötesstraff har inte haft någon verkan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Det behövs många fler hyresrätter. Med fri hyressättning i nyproduktion kan fler hyresrätter byggas, inte minst i storstäderna där bostadsköerna är längst. Däremot ska marknadshyror inte införas inom nuvarande hyresfastigheter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Extra viktig Höghastighetsjärnvägen ska bedömas på samma grunder som övriga projekt. De har idag låg beräknad samhällsnytta. Finansieringen är inte säkrad och järnvägen skulle tränga undan mer samhållsnyttiga projekt. Jag vill fokusera på underhåll och att bygga bort kapacitetsbrister i stället.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Staten behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens strategiska planering, beredskap och långsiktiga kompetensförsörjning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Det är rimligt att man betalar den första dagen på en sjukdomstid, att det finns en sorts självrisk i sjukförsäkringen. När det saknades karensdag under 1980-talet, så ökade sjukskrivningarna kraftigt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Men svensk arbetsrätt måste också bli mer flexibel för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare. Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig. Därför ärdet bra att LAS reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Gellerman: Extra viktig Vi behöver ta vårt ansvar för att få fram mineraler som behövs för klimatomställningen. Den svenska gruvnäringen är viktig och sköts på ett bra sätt miljömässigt. De höga svenska miljökraven är inte minst ett resultat av Liberalernas långa kamp. De är en konkurrensfördel för svensk gruvnäring.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Helena Gellerman: Asylrätten ska värnas. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte. De som fått avslag ska återvända hem. Vi ska hjälpa människor i nöd, men vi ska i övrigt ha samma regler som övriga Europa. Invandringen måste kopplas till Sveriges kapacitet för mottagande och därför måste integrationen förbättras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Helena Gellerman: När det gäller personer som rör sig i kriminella kretsar, till exempel dömda gängbrottslingar, måste polis och åklagare ha rätt till förebyggande avlyssning även innan det föreligger konkret misstanke om ett enskilt brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Helena Gellerman: Det ska löna sig att arbeta. Jag vill se en generellt sänkt statlig skatt så att färre människor betalar statlig inkomstskatt. Det kommer ge fler arbetade timmar, vilket i sin tur får ekonomin att växa och därmed mer pengar till skola och sjukvård.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Helena Gellerman: De återstående gammelskogar som aldrig har avverkats ska skyddas. Klimatförändringarna går snabbt, vilket gör många arter mer sårbara än tidigare. De behöver också ges möjlighet att sprida sig över större områden. Detta gör att sammanhängande skogsområden behöver skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Helena Gellermans val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Helena Gellerman: Extra viktig Skolan eftersom den bygger framtiden både för individer och företag. Klimatfrågan är vår tids största fråga som måste lösas globalt på några få decennier, för våra barn och barnbarns skull. Vi måste ta krafttag mot kriminaliteten. Det finns inget som begränsar en människas frihet så mycket som en utbredd brottslighet.