Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Åsa Nilser

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare 50%, Egen företagare 50%

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

har ingen direkt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

L, M och KD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Åsa Nilser

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Friskolor ger elever möjlighet att välja utförare, samhället behöver skolor med höga kunskapsresultat o välutbildade lärare, fokus ska vara på detta. Vinstutdelning som går ut över elevernas undervisning ska förbjudas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Kärnkraften är fossilfri och vi behöver mycket el framöver. Industrin, elbilar,elflygplan samt fossilfri fordonsflotta kräver detta.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Vi behöver mer preventiva åtgärder, socialtjänsten ska få mer resurser, gängkriminella ska avvisas från dessa områden. Fler poliser.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Extra viktig Är bra för integrationen. Många äldres tillvaro förbättras genom RUT avdrag. Vita jobb ordnas istället för svarta.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Bistånd skapar möjlighet för att lyfta människor ut fattigdom.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Apanaget kan på sikt minska.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Bönder, transportbranchen och samt andra privatpersoner med inga andra kommunikationsmedel drabbas hårt av ökade drivmedelskostnader.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Fastighetsskatt skapar orättvisor för dem som bor på en attraktiv plats men som inte kan välja att bo på annan plats, Anledningen till detta är att fritidshuspriserna inom deras bostadsområde ökar skatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Kultur är viktigt för många ska erbjudas för alla och inte begränsas till dem med stor plånbok. Kultur ska sammantaget få mer pengar idag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Kommunerna har kunskapen om var etableringar kan ske. Processen bör däremot ändras och bli mer förutsägbar och rättsäker för den som vill bygga

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Om det finns organiserad brottslighet bakom tiggeri ska detta bekämpas. Inga barn ska tvingas tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Denna möjlighet finns i andra länder så varför inte utreda detta.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: 90 dagr är helt ok för öronmärkning för varje vårdnadshavare. Däremot ska det finnas en flexibel föräldraförsäkring med valmöjlighet för en kortare variant med hög ersättning och en längre med lite lägre

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Extra viktig God digital vård är bra för vården. Det behövs en ny modell för ersättningen till nätläkare. Ett besök hos nätläkare ska inte likställas med ett utomlänsbesök.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Tillfälliga uppehållstillstånd måste vara huvudregel. EU måste sätta ner foten i frågan och agera i denna fråga.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Extra viktig Liberalerna har verkat för detta sedan 1999.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Liberalerna föredrar skattesänkningar före mer bidrag. Det är det som bidrar till at det lönar sig att gå från bidrag till arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: I glest befolkade områden finns det möjligheter att se över detta.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Höjda skatter är inte lösninger, se över ev bidragshöjningar istället.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Åsa Nilser har hoppat över denna fråga

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Eu har röstat igenom ett förslag om detta från 2035. Detta är en rimlig tidsplan för detta. Nätet för laddstationer behöver kraftigt byggas ut för elbilar samt komponenttillverkning för elbilar måste tas byggas ut.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Alla skolor som frivilligt vill ska få göra det. Kunskap är avgörande i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Dagens utjämningssystem funkar bra.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Tidigare var det böter, nu fängelse. Helt ok med en höjning.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Fler bostäder behövs, särskilt hyresrätter. Därför ska det införas bara för nya hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Det finns ingen finansiering för detta. Underhåll av befintlig järnväg ska prioriteras för att flera ska kunna åka tåg idag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: Staten behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens strategiska planering, beredskap och långsiktiga kompetensförsörjning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Åsa Nilser har hoppat över denna fråga

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: LAS behöver ses över för att gynna småföretagare. Det behövs en mer rörlig arbetsmarknad och liksom i Danmark med Flexsecurity.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Nilser: De höga miljökraven är viktiga. Processen om att ansöka om tillstånd behöver ses över.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Nilser: Asylrätten är viktig. men ska finnas skyddsskäl som är avgörande för att få stanna. Kvotflyktingar ska Sverige ta emot. Vi behöver en bättre integration och samhället måste ha kapacitet för att ta emot migranter.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Nilser: För att bekämpa kriminaliteten måste detta förekomma. Exempelvis dömda gängbrottslingar.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Nilser: Arbete ska löna sig. Gränsen för när statlig skatt inträder ska sänkas. Detta ger mer till välfärdssamhället om fler arbetar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Nilser: Fler sammanhängande skogar måste skydda. Det finns måna arter som är sårbara, på grund av klimatförändringarna. Gammelskogar ska skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Åsa Nilsers val:

 • Integration
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Åsa Nilser: Skolan bygger för framtiden, Integrationen därför de ska erbjudas arbete och svenskkunskaper samt sjukvården därför att vårdköer ska kortas