Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Daniel Augustsson (fotograf )

Daniel Augustsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag vill vara med och bidra till ett bättre, stabilare, tryggare samhälle. Jag vill också uppmana väljare att vara med och påverka politiken. Alla har möjlighet att ställa upp i val eller vara med i ett parti och då också ha möjligheten att påverka partiet eller politiken på nära håll. Det är närmare till beslutsvägarna än vad man tror!

Presentera dig själv

Arbetat inom hotell- och restaurangbranschen innan jag började bygga bil hos Volvo i Göteborg. Därefter studier inom bygg. Men, det är inom stads- och samhällsbyggnad, tillsammans med bygg- och fastigheter som passionen finns. Därför valde jag att engagera mig politiskt för att bättre förstå samhällets beslutsvägar samt kunna vara med och påverka samhällets utvecklingsutmaningar och möjligheter.

Vad har du för yrke?

Projektledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

De som bidrar till politisk stabilitet

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

De som får lov att bilda regering behöver undvika de senaste åren problematik med att inte få igenom budget eller sina lagförslag. Det krävs en stark regering och de krävs att de största partier pratar över gränserna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Daniel Augustsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Istället för att förbjuda bör det ställas högre krav samt även att privata skolor skall ta in elever som behöver mera stöd, vilket de till viss del undviker idag. Någon form av maxtak för uttag av vinst bör utredas. Friskolor är en viktig del i fritt och liberalt samhälle. Det är självklart att skolors kvalité och resultat ska vara styrande, inte huruvida de går med vinst eller inte.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Alla fossilfri elproduktion behövs i Sverige. Kärnkraft är ett bra komplement och det bör utredas hur kärnkraften kan utvecklas på ett ekonomiskt och miljömässigt sunt sätt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Det skall inte införas visitationszoner i Sverige, eftersom det snarare skulle hota förtroendet som finns mellan polisen och människor. Förslaget innebär att polisen får visitera vem som helst, utan uppenbar anledning, om man rör sig i någon av zonerna. Polisen är beroende av att människor vågar och vill prata med dem.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: RUT-avdraget har tre huvudsakliga fördelar. - Det skapar arbetstillfällen och möjligheten att starta företag för människor som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. - Frigör det tid för köparen som hen kan använda för att öka sitt arbetsutbud och underlättar vardagen - Minskar "svartarbete", vilket bidrar till en högre skattemoral och ökar tryggheten för dem som i stället kan jobba vitt

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Svenskt bistånd gör stor nytta i världen, men kan användas ännu bättre. Biståndet måste fokuseras och prioriteras för att göra så stor skillnad som möjligt. Genom att: - Att biståndet är en procent av budgeten (BNI) - Att biståndet fokuseras på hållbara jobb, klimat och energiomställning, demokrati och rättsstat - Att biståndet ska gå till det som gör störst skillnad för människor och klimat

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Behåll Sverige som monarki – på det sätt som det fungerar i dag Kungahusets funktion som representant för Sverige gör att Sverige som land syns i världen och det är något som både industrin och turistnäringen kan dra nytta av. Ha kvar monarkin i Sverige som den ser ut i dag, där kungahuset inte har någon formell makt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Skatten skall vara på EUs lägsta nivå.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Fastighetsskatten skall inte återinföras. Istället bör man: - Sänka flyttskatterna - Få till en bred politisk överenskommelse för bostadsmarknaden - Behålla och utveckla ROT-avdraget

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Kultur ska finnas nära dig. Vi vill att konserter, pjäser, dansföreställningar och annat ska kunna spelas på många platser i landet. Det är extra viktigt att barn och unga får chans att uppleva kultur. De måste också få chans att skapa själva. Därför tycker vi att det måste finnas kulturskolor i alla kommuner.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Vindkraftsetableringar är och ska fortsatt vara till gagn för de som bor i kommunerna. Därför bör man regionalisera fastighetsskatten för industri- och elproducerande fastigheter. Detta skulle skapa långsiktiga ekonomiska morötter för kommunen och bidra till den lokala utvecklingen. Morot istället för piska! Det är också rimligt att närboende, ska få ersättning för den påverkan som sker.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Insatser behövs som motverkar fattigdomen som ligger bakom att människor inte ser någon annan utväg än att tigga. Man bör: - Motverka grundorsakerna till tiggeri - Se till så att EU:s medlemsländer tar ansvar för sina fattigaste medborgare Förstärka åtgärderna för att förhindra olagliga tältläger och annan kriminell aktivitet som följer i tiggeriets spår.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Det behövs en jämställd, enkel och tydlig föräldraförsäkring som är anpassad till vårt moderna samhälle och arbetsliv. Pappors uttag av föräldraledighet ökar men väldigt sakta. Det leder till negativa konsekvenser för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Det behövs en diskussion om hur vi kan riva de strukturer som hindrar män från att utnyttja sin föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Vård via nätet har tillfört otroligt mycket, men de måste integreras i den ordinarie sjukvården. Där finns det olika vägar framåt och behöver utredas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Det är viktigt att på EU-nivå komma överens om en gemensam asylpolitik. I Sverige kan vi inte ha en lagstiftning som skiljer sig väsentligt från andra EU-länder. Ett exempel är de permanenta uppehållstillstånden, som är bättre när det gäller integrationen, där Centerpartiet är beredda att göra tillfälliga tillstånd till huvudregel för ligga i linje med övriga EU.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Samtidigt som det ska bli lättare att bygga i stora delar av landet så vill vi att allmänhetens tillgång till stränder säkras. Fri passage ska råda närmast stranden där människor och djur ska kunna passera. - Trygga allmänhetens tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor för djur och växter - Avskaffa det generella strandskyddet på sikt • Stärka kommunernas och medborgarnas inflytande

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: - Att hela landet ska kunna försvaras, och att försvaret ska finnas i hela landet. - Att försvaretska fortsätta växa och få mer pengar. - Att vi som bor här ska vilja vara en del av försvaret och bidra till att Sverige kan försvaras. - Försvarsbudgeten är 2% av BNP

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Public service ska vara till allmänhetens nytta. Det är bra att det finns radio och tv som är oberoende från både politiken och marknaden. Public service ska bevaka hela landet och granska samhället ur många perspektiv. Vi vill också att public service ska ha många olika typer av program, så att människor tycker att det är intressant att höra eller se på programmen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Utsläppen från fossildrivna bilar påverkar inte bara där drivmedlet kommer ifrån utan också närmiljön där bilarna används. Våra städers klimat och luftmiljö blir sämre och sämre, bilarna fler och fler. Det behövs grönare transporter och bilar som inte släpper ut växthusgaser. Bilar som människor också har råd med.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Det är viktigt att alla elever får en likvärdig och korrekt bedömning av sina kunskaper. Du ska få samma bedömning på samma insats oavsett vilken skola du går på. Därför vill vi ändra betygssystemet, som försvårar likvärdig betygssättning. Vi vill att nationella prov ska digitaliseras och automaträttas av fristående examinatorer. Betyg från årskurs 4 kan skapa stor press hos 10-åriga barn.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Oavsett var i landet du bor ska du ha rätt att få samma stöd och service. Därför finns ett utjämningssystem som ska se till att det blir mer rättvist. Det ska inte spela någon roll om en kommun är liten eller stor, eller om många flyttar därifrån. Människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. Därför är frågan om ett rättvist, kommunalt utjämningssystem viktig.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: - Höja straffet för sexköp till fängelse - Polisen ska bli bättre på att bekämpa prostitutionen också bland unga på internet. - Ge prostituerade brottsofferstatus, bättre skydd, exitprogram, rehabilitering och återanpassning

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: - Det behövs modernisera hyresregleringen - Ha ett starkt skydd mot chockhöjningar av hyror - Göra det enklare att hyra ut i andra hand - Bygga fler studentlägenheter genom förenklade byggkrav

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Det behövs robust järnväg i hela landet, som omfattar nyinvesteringar, upprustning och förstärkt underhåll med fokus på klimatnytta, resenärsnytta, hållbarhet. En kraftig tillväxt i tågtrafiken har lett till högt kapacitetsutnyttjande och eftersatt underhåll, samtidigt som järnvägen under lång tid varit i behov av förstärkningar vad gäller drift/underhåll. Därför behövs nya stambanor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Jag tror inte sjukvården blir bättre att besluten skall tas i Stockholm istället för inom din region. Centerpartiet vill ha bra vård i hela landet och vi vill utveckla med mer samverkan och tydligare roller mellan stat och region. Därför bör alla krafter riktas på att förbättra och förstärka det vi har, inte vända upp och ner på allt och hoppas att centralisering löser alla problem.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Augustsson: Många människor står i dag utanför arbetsmarknaden. Samtidigt finns de som inte vågar byta jobb, av rädsla att vara den som är sist anställd. De lagar som en gång kom till för att skydda dem som jobbar blev något som hindrar de som står utanför. - Att anställningsskyddet ska utgå ifrån kompetens, inte anställningsår. - Ge anställda bättre möjligheter till kompetensutveckling och omställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Augustsson: - Värna asylrätten och barns möjligheter att förenas med sina föräldrar - Resurser ska i större utsträckning riktas mot de mest utsatta, såsom kvotflyktingar. - Rätten till skydd är viktigare än snabb tillgång till alla välfärdsförmåner. - EU ska ta gemensamt ansvar med jämnare fördelning av flyktingar

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Daniel Augustssons val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning