Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Majvor Sjölund

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att göra det möjligt att bo, leva och arbeta runt om i hela landet, för att få farbara vägar, fiber utbyggt till alla hushåll, bra förskolor nära hemmet, en skola som ger varje elev förutsättning att nå sin fulla potential, fortsatt arbete för ökad jämställdhet, men också om man vill vara varsam om vår miljö.

Presentera dig själv

Jag är inne på fyrtionde året som glesbygdsbo, bor på en gård med hästar, hundar och skog. Har vuxna barn och sju barnbarn som betyder mest av allt för mig. Jobbar gärna i skog och mark, tycker mycket om att vistas i naturen, gärna till häst eller med hundarna i sele framför skidor. Frihet att göra egna val är viktigt för mig.

Vad har du för yrke?

Jag är egenföretagare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maud Olofsson, Annie Lööf m fl

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en starkare regering än vi har idag, orienterad i mitten av politiken, utan ytterkantspartier.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Majvor Sjölund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Majvor Sjölund: Föräldrar ska bestämma själva, men med morötter behöver de lockas att göra ett jämnare uttag av föräldraledigheten. Det riskerar annars att bli en kvinnafälla.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Majvor Sjölund: Staten har inte samma insyn i regionerna som lokala politiker har. Med statligt ansvar, skulle förmodligen många sjukhus läggas ned och det skulle bli längre resor till sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Majvor Sjölunds val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Äldreomsorg