Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Michael Nimstad (fotograf Thomas Harrysson)

Michael Nimstad

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag försöker göra rätt, försöker bry mig om och prioritera varje individ som försöker själv. Jag verkar för att varje människa ska få en chans, och bedömningen av människor ska bero på vad man gör med de möjligheter man får. Människan ska ha frihet att bestämma sin framtid och ett eget ansvar att göra vad han/hon kan för sin och andras välbefinnande.

Presentera dig själv

Jag är ständig småföretagare och idag hjälp till andra entreprenörsdrivna småföretag. Jag har aktierat mig politiskt för ett sundare, mer ekonomiskt och bättre samhälle.

Vad har du för yrke?

Småföretagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

John F Kennedy (installationstalet)

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderatledd regering med en majoritet i regeringsunderlaget.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Michael Nimstad

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Extra viktig Förslaget är populistiskt och inte realistiskt. De som investerar i och driver bra verksamhet måste få möjlighet att få någon avkastning på sin satsning. Motsatsen innebär att satsning uteblir. Dessutom löser förslaget inget av skolornas problem, bl.a. eftersom det slår mer mot bra än mot dåliga skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Extra viktig Avvecklingen av väl fungerande kärnkraft har gjorts trots varningar om de konsekvenser vi nu sett. Avvecklingen är helt styrd av känslobaserad politik, och har skapat högre elräkningar,m högre inflation, etableringsproblem och en för lång tid sämre period för oss svenska HELT I ÖNÖDAN! Vi kunde haft 14 kärnkraftverk i stället för 6 som nu, och det är klart att det gör skillnad.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Polisen måste få använda de metoder de anser kunna behöva, när det behövs. Polisen kommer inte att börja visitera folk utan rimligt skäl.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: RUT har gjort svarata jobb vita och gett flera bra arbetstillfällen, vilket är win-win.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Vi måste vara selektiva med bistånd. Sverige är en promille av världen och kan inte vara en ekonomisk stormakt. Vi ger idag bidrag som t.o.m. hamnar i händer på diktaturer eller på annat sätt stödjer just sådana, eller bistånd som getts i andra syften än att faktiskt leda till bra hjälp.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Appanaget går till representation och fastighetsdrift som är rimligt, och i stadsbudgeten marginellt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Vi räddar inte världen genom att straffa vår egen befolkning och vår egen landsbygd och transportnäring. Tvärt om ger de prishöjningar vi upplevt sämre motivation och förmåga att verkligen göra miljömässigt rätt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Alla kapitalskatter är destruktiva och fastighetsskatten dessutom orättvis. Man tjänar inte pengar på att ha en fastighet förrän man säljer den, och då får man betala reavinstskatt, så fastighetsskatten blir en dubbelbeskattning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Kultur är viktigt för samhället, men det är inte samhällets uppgift att finansiera allt. Tvärt om måste uppmuntran av privat engagemang göras och kultur på så sätt tillgängliggöras med engagemang, inte av offentligheten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Extra viktig En alltför tbyggd vindkraft förstör miljövärden och hembyggder, och det förstör dessutom balans i elnätet, så det är helt rimligt att viddkraft bara finns där det är lämpligt och inte i för stor omfattning. Då måste kommuner få säga stopp.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Tiggeri är inget trevlit inslag, och det kan gynna utnyttjande av fattiga människor. Men det är också problematiskt att generellt förbjuda tiggeriet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: För de flesta förvillar ett "tredje kön" och för väldigt få känns det angeläget, men i grunden är vi trots allt överlag män eller kvinnor. Möjligen har man svårt att definiera antingen eller, men något annat finns knappast.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Det finns i grunden ingen annan än föräldrar som vet sin situation bäst. Det är inte samhällets sak att styra människor för att de inte vill som andra vill. Däremot finns det skäl att jobba för att t.ex. kulturer där kvinnor behöver få känna att de har rätt att komma ut och inte bara vara hemafruar, men det är tveksamt om denna fördelning löser det.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Finansieringen idag är orättvis, och bör jämställas för nätmottagningar så de får betalt vare sig fysisk mottagning finns eller ej, men även de som ger vård via nätet ska så klart få betalt. De avlastar ändå vårdcentraler också.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Huvudregel bör vara tillfälligt uppehållstillstånd för de som står långt ifrån att få vettiga arbeten inom Sverige, men om chans till riktiga jobb finns bör inte uppehållstillständet vara ett hinder. Kan du försörja dig 'permanent' och inte konstlat ska du inte hoas av utvisning. Avvägningen är inte enkel, dock. Inte heller ska kompentensutvsiningen få förekomma som den gör...

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Nato är vårt bästa strandskydd! Det är en solidarisk försvarsorgansiation som det är fegt att stå utanför, bara för att vi inte vill hjäla andra.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: A-kassan ska vara en försörjningshjälp och inget man ska leva i stort sett lika bra på som arbete. Betänk att den är till 95 % skattefinansierad. Den borde inte heller hanteras av fackliga organisationer som helst försöker koppla a-kassa till fackligt medlemskap.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Standskyddet ska absolut lättas och få hanteras av kommuner själva. Att stelbenta strandskydd idag hindrar rimlig byggnastion av någon som vare sig berörs eller ser detta visas när man t.o.m. hävdar strandskydd pga ett vattenhinder (en damm) på en golfbana, så byggnation i närheten stoppas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Absolut inte! Om staten inte kan finansiera vår grundläggande trygghet med de skatter vi har idag så prioriterar staten fel, och det vet vi att de gör.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: SVT har en viktig plats som samhällsinformatör, och ska vara oberoende. SVT gör både bra produktioner och nästan rent meningslöst skräp. Framför allt kan stora kommerciella arrangemang hänvisas till de som själva kan finansiera det, medan SVT får arbeta på son oberoendeställning och övertalighet av väsntersympatisörer som verkar i alla programtyper.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Det är rimligt att hitta omställning, men 2025 är tre år bort och det finns absolut ingen infrastruktur redo för att förbjuda fossildrivna fordon helt då. Dessutom finns det de som vill utveckla just bensin och diesel med annan bas än olja, som bör få en chans att verka. Ett förbud mot kolvmotorer motverkar långsiktig investering i sådan innovation.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Det är gynnsamt att ställa krav och att ha uppföljning, och ju längre man väntar med det ju större blir chocken och risken för misslyckande. Däremot måste man ge stöd till de som behöver för att förmågan att ta del av vanlig undervisning saknas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Absolut inte, så långe Sveriges tredje största stad tillåts spendera pengar hur man vill och tillåts vara överdrivet generösa med t.ex. försörjningsstöd, ha lägre skatt i den egna kommunen och ändå få en femtedel av sin finansiering från andra kommuner. Det måste ställas mer krav på mottagande kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Det är rimligt att det är straffbart med köp av sexuella tjänster, men det är inte rimligt med fängelsestraff samtidigt som att det är helt legalt av kvinnor att locka till sexköp. Det finns ju allt från egna "entreprenörer" till flickor som utsätts för tracking och tvingande sexhandel, och de senare måste hälpas, men rimligt är att båda parter på något sätt kan beivras för att stävja handeln.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Frågar är inte enkelt, men det är faktum att det byggs för lite hyresrätter i avsaknad för marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Se till att befingtliga när upprustas och byggs ut i stället för svusltiga projekt genom ny naturmark och utanför städer för vansinnigt stora pengar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Inte enkel fråga. I grunden styrs sker bättre lokalt än statligt. Staten har inte visat sig bättre på att leda och förvalta än lokalare förvaltningar, men ur jämställdhetsskäl är tanken god. En del regioner förmår inte leda lika bra sjukvård. Både staten och regionerna är politiskt styrda...

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Det är inte bara arbetsgivaren som ska betala för när folk blir sjuka eller självförvållat skadar sig, eller ännu hellre folk är lite krassliga så man stannar hemma för det "kostar nästan inget". Det är rimligt att det finns åtminstone en liten tröskel.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Det går att säga upp anställda idag, men det är så krånglig process även om man inte sköter sitt arbete. Även om man förenklar så kommer inte folk att få sluta lättvindigt, eftersom varje anställd normalt är en investering i kompetens och arbetsgivaren i grunden är rädd om sådan. Även i länder där LAS inte finns har folk förhållandevis långa och trygga anställningar bara man sköter sig normalt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Nimstad: Det är för lätt att stoppa utvinning av sådant som kan göra Sverige mer självförsörjande som vi behöver för vår utveckling, inklusive den s.k. gröna somställningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Nimstad: Ställ krav och gör oss inte till ett land för bidragsturister eller kriminella, utan gynna de som vill och kan försörja sig, och är skötsamma, så minskar problemet. Men oavsett så är landet uppenbart inte rustat att ta emot för stora mängder hjälpbehövande som vi inte förmår ta hand om.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Nimstad: Polisen ska få göra den avslyssning och annan efterforskning de anser behöva för att stävja den kriminalitet som vi idag har alldeles för mycket av.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Nimstad: Det får klart negativa effekter att försöka beskatta "rika" högre. De betalar redan mest skatt både i kronor och procent men får inte mer av välfärden än de som har uppåt ett prisbasbelopp i månadslön. De som lyckas i livet och förmår att bli rika ska inte bestraffas för detta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Nimstad: Staten är inte bättre på skogsvård och framför allt ska sådan aldrig får konfiskeras, som vissa viljor verkat för. Familjers livsverk och goda ambitioner får inte fördärvas. Däremot kan man följa upp och ställa krav på de som kanske inte sköter sina naturvärden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Michael Nimstads val:

 • Energipolitik

Så svarar Michael Nimstad: Energipolitiken har rusat upp i toppen efter att både Sverige och Tyskland medvetat fördärvat stabil elproduktion, med prishöjningar och inflation till orimliga mått som följd.